آخرین ها
خانه / دسته‌بندی نشده / spss و LISREL برای نوشتن پایان­ نامه و مقالات علمی – پژوهشی

spss و LISREL برای نوشتن پایان­ نامه و مقالات علمی – پژوهشی

SPSS  و LISREL برای نوشتن پایان ­نامه و مقالات علمی – پژوهشی (چگونه داده ­های پژوهشی را تحلیل کنیم؟ )

 LISREL

برای نوشتن پایان­ نامه و مقالات علمی – پژوهشی

گروه نویسندگان

ویرایش نخست، بهار ۱۳۹۴

 

پیش­گفتار

دنیای کنونی، دنیای دگرگونی دانش و گستردگی دانسته­ ها است. در این میان، علم آمار با توجه به نقش مؤثر ان در نظم بخشیدن به اکتشافات جدید و یادگرفته­ های نوین بشر از اهمیت فراوانی برخوردار است. در راستای توجه به این مهم، بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان در دنیای آمار به کنکاش پرداخته‏ اند و حاصل یافته­ های خود را در قالب نظریه­ های مشخص ارائه نموده­اند تا بدین وسیله دیگران نیز از سودمندی­ های یافته ­های نوین بهره­ مند گردند. در همین راستا، پژوهشگر پس از نوشتن کتاب SPSS برای نوشتن پایان­نامه و مقالات علمی – پژوهشی، در راستای کمک به اهالی پژوهش به نوشتن این کتاب همت گمارده است تا پژوهشگران گرامی بتوانند به راحتی با استفاده از این بسته کارهای پژوهشی خود را انجام دهند. امیدوارم خواندن این کتاب شما را در رسیدن به اهداف پژوهشیتان یاری نماید.

 

گروه نویسندگان انجمن پژوهشی کاوش­گران پارسه

۱۳۹۴ 

آن چه در این کتاب خواهید آموخت:

 

بخش اول: مقدمه

 1. مدل
 2. مدل معادلات ساختاری
 3. مراحل کلی در مدل معادلات ساختاری
 4. انواع مدل در مدل معادلات ساختاری
  1. مدل اندازه­گیری (تحلیل عاملی تأییدی)
  2. مدل ساختاری (تحلیل مسیر)
  3. مدل عمومی معادلات ساختاری
 5. ارزیابی مدل
 6. SEM نیازمند نمونه­ های بزرگ
 7. پیام­های خطا
 8. علل رویارویی با ماتریس­های داده با تعریف غیرمثبت(NPD)
 9. مزایای مدل­سازی معادلات ساختاری
 10. آزمون روابط جعلی و غیر واقعی
 11. محدودیت های استفاده از SEM

 

بخش دوم: ورود داده­ها و عملکردهای اولیه

 1. ورود اطلاعات به نرم افزار لیزرل
  1. روش اول: روش مستقیم
  2. روش دوم: روش غیرمستقیم
 2. رسم نمودارهای توصیفی در لیزرل
  1. نمودار هیستوگرام
  2. نمودار Scatter Plot
 3. اجزای منوی لیزرل در برنامه PRELIS
  1. منوی Data

۳٫۱٫۱٫ پنجره­ی تعریف متغیرها

 1. منوی Statistic
  1. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره

بخش سوم: تحلیل عاملی تأییدی در لیزرل

 1. برازش مدل ساختاری
 1. اجرای مدل تأثیر منطقی­بودن/احساسی بودن بر توانایی تصمیم­گیری کارکنان Lisrel Project
  1. توضیحات باکس Models
   1. مدل اندازه­گیری (سنجش)
  2. توضیحات باکس Estimate
  3. تفسیر برازش مدل
 2. اجرای مدل تأثیر منطقی­بودن/احساسی بودن بر توانایی تصمیم­گیری کارکنان Path Diagram
 3. نمونه­های دارای پیچیدگی بیشتر
 1. اجرای مدل عوامل مؤثر بر میزان نشاط به روش Lisrel Project
  1. تفسیر و ارزیابی مدل
   1. تفسیر فرضیات مدل
   2. تفسیر برازش مدل
  2. اصلاح مدل
 2. تحلیل مسیر

 

بخش چهارم: بخش چهارم: تحلیل عاملی تأییدی در لیزرل

 1. تحلیل عاملی اکتشافی
  1. مفروضات اساسی تحلیل عاملی
  2. اصطلاحات تحلیل عاملی
  3. تعیین تعداد عامل‌ها
  4. دوران یا چرخش عاملی
  5. تفاوت تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی
 2. تحلیل عاملی تأییدی
  1. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول
   1. تفسیر مدل
   2. ارزیابی مدل
  2. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم

 

SPSS  و LISREL برای نوشتن پایان ­نامه و مقالات علمی – پژوهشی (چگونه داده ­های پژوهشی را تحلیل کنیم؟ )

 «درود بر دوستان گرامی»

این کتاب پس از درخواست­ های مکرر دوستان برای برخورداری از یک کتاب جامع به منظور تحلیل داده ‏های پژوهشی جهت نوشتن

پایان­ نامه­ ها و همچنین مقالات علمی و پژوهشی به رشته تحریر درآمده است. بر همین اساس، تلاش شده است تا در نوشتن این

کتاب به جنبه­ های کاربردی و ملموس استفاده از SPSS در تحلیل داده ­ها توجه لازم صورت گیرد.

«درود بر دوستان گرامی»

 

به حضور شما می­رسانیم که با خرید این جزوه می­توانید در تحلیل داد­های پایان نامه یا مقاله های پژوهشی خود درباره موضوعات زیر اطلاع کافی بدست آورید.

 

گفتار نخست: دانسته ­های ضروری پیش از آغاز استفاده از SPSS 

 • انواع روش­های پژوهش
 • انواع متغیرها
 • مفهوم جامعه و نمونه آماری
 • آمار توصیفی و آمار استنباطی
 • روش­های برآورد نمونه آماری (جدول مورگان و فرمول کوکران)
 • روایی و پایایی پرسشنامه
 • روش­های آماری پارامتریک و ناپارمتریک

 

گفتار دوم: آشنایی با منوهای نرم­افزار آماری

۲٫۱٫  انواع پنجره­های موجود در SPSS

۲٫۱٫۱٫ آشنایی با پنجره­های اصلی در SPSS

۲٫۱٫۱٫۱٫ پنجره Data view

۲٫۱٫۱٫۲٫ پنجره Viewer

۲٫۱٫۱٫۳٫ پنجره Syntax

۲٫۱٫۲٫ آشنایی با صفحه­های فرعی در SPSS

۲٫۱٫۲٫۱٫ پنجره فرعی Variable View

۲٫۱٫۲٫۲٫ پنجره فرعی Variable View

۲٫۱٫۲٫۳٫ پنجره فرعی Chart Editor

۲٫۱٫۲٫۴٫ پنجره Draft Viewer

۲٫۲٫ عملکردهای اصلی در SPSS

۲٫۲٫۱٫ تعیین نام متغیر، ویژگی­های آن و ورود داده­ها

۲٫۲٫۲٫ دستور Split file

۲٫۲٫۳٫ دستور sort cases

۲٫۲٫۴٫ دستور Weight Cases

۲٫۲٫۵٫ دستور Recode

۲٫۲٫۵٫۱٫ Recode یا کدگذاری مجدد بر روی متغیرهای موجود (Recode into same variables)

۲٫۲٫۵٫۲٫ Recode یا کدگذاری مجدد با ساخت متغیر جدید (Recode into Different variables)

۲٫۲٫۶٫ شمارش تعداد داده­های یک متغیر با شرایط خاص (از طریق زیر منو Count)

۲٫۲٫۷٫ محاسبه و ساختن متغیرها با ترکیب سؤالات (compute)

گفتار سوم: نخستین تحلیل­ها با استفاده از آمار توصیفی

۳٫۱٫ پالایش و آماده­سازی داده­ها

۳٫۲٫ شاخص­های توصیفی اصلی در گزارش پایان­نامه­ای

۳٫۲٫۱٫ شاخص­های موجود در گزینه Frequencies

۳٫۲٫۱٫۱٫ فراوانی مطلق

۳٫۲٫۱٫۲٫ چارک اول، دوم و سوم

۳٫۲٫۱٫۳٫ صدک­ها

۳٫۲٫۱٫۴٫ شاخص­های مرکزی

۳٫۲٫۱٫۵٫ شاخص­های پراکندگی

۳٫۲٫۱٫۶٫ چولگی و کشیدگی

۳٫۲٫۲٫ شاخص­های موجود در گزینه Descriptive

۳٫۲٫۳٫ شاخص­های موجود در گزینه Explore

۳٫۲٫۳٫۱٫ آزمودن نرمال بودن داده­ها با آزمون شاپیرو

۳٫۲٫۳٫۲٫ محاسبه تمامی آماره­های مرکزی و پراکندگی برای سطوح مختلف متغیرها

۳٫۲٫۴٫ جداول توافقی ماتریسی در Crosstab

۳٫۳٫ ترسیم نمودارهای مهم در پایان­نامه­ها

۳٫۳٫۱٫ رسم نمودار از طریق منوی Graphs

۳٫۳٫۲٫ رسم نمودار Scatter plot

۳٫۳٫۳٫ رسم نمودار هیستوگرام (بافت نگار)

۳٫۳٫۴٫ نمودار دایره‎ای

۳٫۳٫۵٫ نمودار Q-Q

۳٫۳٫۶٫ نمودار جعبه­ای

 

گفتار چهارم: انواع روش­های پایای و روائی در پایان­نامه و مقالات

۴٫۱٫ محاسبه انواع روش­های پایایی در SPSS

۴٫۱٫۱٫ روش محاسبه پایایی آلفای کرونباخ

۴٫۱٫۲٫ روش محاسبه پایایی دونیمه­کردن

۴٫۱٫۳٫ روش محاسبه پایایی به روش موازی

۴٫۱٫۴٫ روش بازآزمایی

۴٫۲٫ انواع روش­های بررسی روایی

۴٫۲٫۱٫  روائی محتوایی

۴٫۲٫۲٫ روائی ملاکی

۴٫۲٫۳٫ اعتبار سازه و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی

۴٫۲٫۳٫۱٫ تحلیل عاملی اکتشافی

۴٫۲٫۳٫۲٫ روش عملی انجام تحلیل­عاملی اکتشافی و روش گزارش آن در پایان­نامه

 

گفتار پنجم: بررسی مفروضه­های اصلی آزمون­های پارامتریک

۵٫۱٫ نرمال بودن

۵٫۱٫۱٫ تحلیل توصیفی (بررسی شاخص­های توزیع)

۵٫۱٫۲٫ استفاده از آزمون استنباطی کولموگروف – اسمیرنوف و آزمون شاپیرو

۵٫۲٫ آزمون استقلال خطاها

۵٫۳٫ آزمون همگنی واریانس­ها

۵٫۴٫ همگنی شیب­های رگرسیونی  (مثلا در تحلیل کوواریانس)

۵٫۵٫ بررسی نرمال بودن خطاها

۵٫۶٫ بررسی هم­خطی Collinearity

۵٫۷٫ شناسایی و حذف داده­های دورافتاده

گفتار ششم: استفاده از آمار پارامتریک

۶٫۱٫ آزمون­های آماری برای بررسی تفاوت­ها

۶٫۱٫۱٫ بررسی تفاوت­ها در یک گروه (t تک­نمونه­ای)

۶٫۱٫۲٫ بررسی تفاوت­ها در دو گروه مستقل (t مستقل)

۶٫۱٫۳٫ بررسی تفاوت­ها در دو گروه وابسته (t زوجی)

۶٫۱٫۴٫ بررسی تفاوت­ها در بیش از دو گروه مستقل (Anova)

۶٫۱٫۵٫ بررسی تفاوت­ها در اندازه­گیری­های مکرر (Repeated measurement)

۶٫۱٫۶٫ تحلیل واریانس دوراهه (دوعاملی)

۶٫۲٫ آزمون­های آماری برای بررسی میزان تأثیر متغیرها بر یکدیگر

۶٫۲٫۱٫ رگرسیون ساده

۶٫۲٫۲٫ رگرسیون چندمتغیره

۶٫۲٫۳٫ رگرسیون سلسله­مراتبی

۶٫۲٫۴٫ تحلیل رگرسیون لوجستیک

۶٫۲٫۵٫ تحلیل­مسیر

۶٫۴٫ آزمون­ MANOVA برای بررسی طرح­های دارای بیش از یک متغیر وابسته

 

گفتار هفتم: آزمون­های آماری برای بررسی رابطه یا همبستگی

۷٫۱٫ ضریب همبستگی پیرسون

۷٫۲٫ ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

 • ضریب توفقی c
 • ضریب کرامر و فی
 • ضریب همبستگی مجذور اتا
 • ضریب همبستگی چندرشته­ای
 • ضریب همبستگی کاپای کوهن
 • ضریب همبستگی دوحالتی (تتراکوریک)

 

گفتار هشتم: آزمون­های ناپارامتریک (آزمون­های ناپارامتریکِ معادل آزمون­های پارامتریک):

۸٫۱٫ آزمون­های ناپارامتریک در سطح ترتیبی

۸٫۱٫۱٫ آزمون تصادفی بودن

۸٫۱٫۲٫ آزمون دوجمله­ای

۸٫۱٫۲٫ بررسی تفاوت­ها در دو گروه مستقل (یو مان ویتنی)

۸٫۱٫۳٫ بررسی تفاوت­ها در دو گروه وابسته (ویلکاکسون و نشانه)

۸٫۱٫۴٫ بررسی تفاوت­ها در بیش از دو گروه مستقل (کروسکال والیس)

۸٫۱٫۵٫ بررسی تفاوت­ها در اندازه­گیری­های مکرر (فریدمن)

۸٫۲٫۱٫ آزمون خی­دو و کاربردهای گوناگون آن

۸٫۲٫۱٫۱٫ بررسی تفاوت­ها در یک گروه (خی­دو تک نمونه­ای یا آزمون مجذور خی یا خی‏دو خوبی برازندگی)

 • آزمون خی‏دو توافقی دوبعدی

۸٫۲٫۲٫ بررسی تفاوت­ها در دو گروه وابسته (مک­نمار)

۸٫۲٫۳٫ بررسی تفاوت­ها در بیش از دو گروه وابسته (کوکران)

نکته مهم: ضمن این که با داشتن این جزوه می­توانید در انجام پژوهش­ های خود به صورت مجازی و تلفنی از راهنمایی­ های پژوهشی برخوردار شوید

 

جهت خرید جزوات از لینکهای زیر استفاده کنید

 

 

 

3,112 بازدید

۱۴ دیدگاه

 1. سلام
  اگه براتون امکان داره جزوه لیزرل رو هم بزارید. چون الان دیگه کاربردش زیاد شده.

  • با عرض ادب
   به زودی جزوه لیزرل برای انجام کارهای پژوهشی و انجام پایان نامه رشته های گوناگون در سایت قرار می گیرد

 2. سلام جناب اقای پورشفیع
  چرا تو صفحه پرداخت نوشته هیچ گونه فایلی بعد از ارسال ایمیل نمیشه و قسمت عملیات زده حذف؟
  اای جزوه رو دیگه نمی فروشید؟

  • سلام عزیزم خیر شما بعد از پرداخت به صغحه دانلود هدایت می شوید و خودتون باید دانلود کنید

 3. سلام مجدد
  استاد من همین الان خریدم و به سایت شما از درگاه بانک انتقال داده شدم ولی لینکی برای دانلود نبود که! پرداختمم کامل صورت گرفت با کد ۱۲۸۷۹
  ممنون میشم لینک دانلود رو برای ایمیلم یا جزوه را برای ایمیلم بفرستید
  راستی اقای پورشفیع برا بچه های داوطلب دکترا هم دعا کنید که امسال این طرح جدیده اجرا نشه و مجلس نذاره سهم مصاحبه به ۱۰۰
  یا حق

  • سلام هادی جان براتون ارسال شد
   شما جز بچه های خود این سایت هستین و خیلی وقته با همیم ولی ازین به بعد هر جزوه ای در سایت قرار بگیره شما از طریق ایمیل با خودم در ارتباط باشید تمامی دیگر برای شما رایگان خواهد بود…
   ایشالله هر چی که به صلاح هستش اتفاق بیفته و امسال موفق باشید…
   موفق باشید عزیزم…

 4. سلام.خداقوت دکتر.کلاس spssبه صورت حضوری برگزار نمی کنید؟مرسی

 5. با سلام به زودی جزئیات کلاس حضوری spss و lisrel اعلام خواهد شد

 6. سلام
  خسته نباشید
  ببخشید جزوه آموزش نرم افزار SPSS مربوط به کدام ورژن؟؟

 7. باسلام و عرض ادب خدمت استاد عزیز
  حجم جزوه spss چند مگابایت است و چند صفحه است ؟ با تشکر

 8. درود
  کتاب SPSS در حدود ۱۶۰ صفحه و ۱۶۰ مگا بایت است

 9. سلام، همه تصاویر جزوه lisrel ای که من دانلود کردم خراب هستند و نمایش داده نمیشوند

 10. درود
  لطفا ایمیل خود را ارسال نمایید تا فایل لیزرل سالم ارسال گردد اشکاننننن

 11. سلام جناب حسنوند من کارشناس ارشد مدیریت دولتی هستم خیلی علاقه مند به یاد گیری نرم افزار spss وlisrelجهت آمار توصیفی و استباطی سه متغیره تعدیل گر و روش میانجی هستم.هر دو کتاب شمارا دانلود نمودم به دنبال مثال هایی کامل از عناوین سه متغیره تعیل گر همراه با تفسیر کامل خروجی های نرم افزار هستم. لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر .

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


بزرگترین گروه تلگرامی تبادل اطلاعات ارشد و دکتری مدیریت همراه با تغییرات جدید در منابع
مشاهده جزئیات