کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

جزوات تئوری مدیریت

جزوه تئوری مدیریت استاد پور شفیع را می توانید از لینک زیر دریافت کنید:

دانلود جزوه تئوری مدیریت استاد پورشفیع

طراحی و اجرا: پیشروسافت