آخرین ها
خانه / دسته‌بندی نشده / تست تئوری مدیریت ارشد و دکتری (وِیژه داوطلبان دکتری مدیریت) + پاسخنامه

تست تئوری مدیریت ارشد و دکتری (وِیژه داوطلبان دکتری مدیریت) + پاسخنامه

سلام به دوستان عزیزم…

و خسته نباشید به تمامی داوطلبان دکترا

برای درس تئوری مدیریت حتما سوالات مجموعه مدیریت و مدیریت اجرایی که در روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه امسال برگزار شد رو به طور کامل مطالعه کنید.

حتما شکل های رابینز و خصوصا شکل صفحه ۵۲ مدیریت عمومی الوانی و تمامی شکل های مبانی سازمان رضاییان به طور کامل مرور شود(مرور شکل ها وقت شما رو نمی گیرند اما در این روزهای آخر میتواند برگ برنده شما باشد)

و اما در مورد رفتار پیشرفته های دکتر رضاییان که همه کتاب هایش شاید به اندازه مبانی ایشون نیست ، بازنگاهی جدی به شکل ها داشته باشید.

موفق باشید…

۱٫روش های تحققیق در مدیریت  ساده ترین آن کدام است؟

۱٫مطالعه موارد خاص                  ۲٫جمع آوری منظم داده ها    ۳٫مطالعه آزمایشگاهی         ۴٫بررسی میدانی

۲٫کدام گزینه در چرخه حیات زندگی جزو مدل سیستم باز نیست؟

۱٫مرحله افول          ۲٫مرحله پیچیدگی           ۳٫مرحله کارآفرینی      ۴٫مرحله رشد

۳٫تعهد بالا در چرخه حیات سازمان مربوط که کدام مرحله می باشد؟

۱٫مرحله افول          ۲٫مرحله بلوغ           ۳٫مرحله کارآفرینی      ۴٫مرحله رشد

۴٫در  رویکردهای چهارگانه اثربخشی سازمانی کدام رویکردآنچه باید سازمان تاکید کند مبهم بوده و تغییر در معیارها در طی زمان به نفع سازمان است

۱٫ارزش های رقابتی                   ۲٫عوامل استراتزیک               ۳٫رویکرد سیستمی        ۴٫رویکرد نیل به هدف

۵٫موانع عمده  مدیریت دانش کدام گزینه است؟

۱٫متمرکز شدن  افراد توانمند        ۲٫ناتوانایی مدیران                 ۳٫سلسله مراتبی          ۴٫تمرکز شدن قدرت

۶٫از مهمترین دستاوردهای مکتب ……… قرار دادن شبکه ها به جای ساختارهای سلسله مراتبی است؟

۱٫نوگرایی             ۲٫فرانوگرایی            ۳٫تفسیری نمادین                 ۴٫علم مدیریت

۷٫در مدل شبکه ای خلق دانش کدام مرحله شبکه یادگیری نامیده می شود

۱٫تعامل         ۲٫مشارکت              ۳٫فضای عمل            ۴٫فضای مجازی

۸٫ذر کدام مرحله در مطالعات هاثورن شکل گیری گروه شکل می گیرد

۱٫آزمایشات روشنایی                   ۲٫آزمایش های اتاق نصب                 ۳٫آزمایش اتاق سیم پیچی           ۴٫اتاق کنترل

۹٫از نظر گاروین یادگیری سازمانی داری سه مرحله می باشد کدام گزینه درست نیست؟

۱٫شناخت                 ۲٫رفتار                    ۳٫عملکرد               ۴٫مدل ای ذهنی

۱۰در کدام دیدگاه انسان پیچیده فرض نشده است

۱٫رهیافت کمی                ۲٫رهیافت سیستمی              ۳٫رهیافت نئوکلاسیک                 رهیافت اقتضایی

۱۱٫کدام  مکتب نقش تولید و خدمت را برعهده دارد؟

۱.مکتب عقلایی               ۲٫مکتب رئابط انسانی          ۳٫مکتب سیستمی اقتضایی              ۴٫مکتب اصول گرایی

۱۲٫در کدام فرهنگ انگیزی ان توفیق می باشد

۱.فرهنگ عقلایی              ۲٫فرهنگ ایدئولوژی            ۳٫توافق و مشارکت                   ۴٫فرهنگ سلسله مراتبی

۱۳٫در کدام فرهنگ انگیزش ان امنیت می باشد؟

۱٫فرهنگ عقلایی              ۲٫فرهنگ ایدئولوژی            ۳٫توافق و مشارکت                   ۴٫فرهنگ سلسله مراتبی

۱۴٫از نقش های مدیریتی مینتزبرک کدام گزینه در رابطه با کار آفرینی می باشد؟

۱٫نقش های اطلاعاتی          ۲٫نقش های ارتباطی                ۳٫نقش ای تصمیم گیری              ۴٫نقش های متقابل شخصی

۱۵٫از ویژگی های افراد خلاق کدام مورد نیست؟

۱٫ضریب هوشی بالا       ۲٫تصاویر ذهنی قوی           ۳٫وجود مشقت در زندگی       ۴٫گوشه گیر و درون گرا نیستند

۱۶٫سازمان ها از نظر میزان خلاقیت کم اماتوسعه و تغییر زیاد باشد کدام گزینه درست است

۱٫تقلید کننده و نوآور          ۲٫خلاق و نوآور        ۳٫خلاق در امور نظری و ن عملی        ۴٫محافظه کار و سنتی

۱۷٫ازویژگی های خط مشی کدام مورد درست نسیست

۱٫جامعیت                 ۲٫مدون و مکتوب                 ۳٫مستدل نبودن               ۴٫انعطاف پذیری

۱۸٫از ابزارهای تحقیق در عملیات و فنون تحلیل که گزینه نادرست است؟

۱٫برنامه ریزی خطی          ۲٫فن مونت کارلو             ۳٫نظریه صف                ۴٫استراتژی ها و مفاهیم زیر بنایی

۱۹٫کدام گزینه از عوامل  موثردر پیچیدگی فراگرد تصمیم گیری نیست؟

۱٫عوامل نامشهود            ۲٫اطلاعات میان رشته ای               ۳٫مخاطره و عدم اطمینان            ۴٫تصمیم گیری تفویضی

۲۰٫کدام یک از سبک های اندیشیدن نمونه های کاربرد آن مدل سازی می باشید؟

۱٫شهود                ۲٫اندیشه              ۳٫عقلایی                       ۴٫مشارکتی

۲۱٫از عوامل روان شناختی تعهدات احساسی اجتماعی کدام گزینه نادرست است؟

.۱٫عدم تمایل به باخت          ۲٫احتمال تغییر اوضاع و شرایط    ۳٫تمایل به توجیه تصمیم های اولیه           ۴٫ظاهرنگری

۲۲٫در الگوی سبک تصمیم گیری کدام گزینه تحمل بالا و شیوه اندیشیدن شهودی است

۱٫اصولی               ۲٫رفتاری                 ۳٫ارشادی                ۴٫تحلیلی

۲۳٫در ماتریس بی سی جی در کدام حالت در صورتی که چشم انداز آینده مناسب نباشد ازکدام اصطلاح زیر استفاده میکنیم؟

۱٫گاو شیرده              ۲٫علامت سوال              ۳٫ستاره                 ۴٫سگ

۲۴٫در راهبردهای رقابتی مزیت رقابتی کاهش هزینه باشد و قلمرو گسترده باشد کدام گزینه صحیح  است؟

۱٫پیشتازی در صرفه جویی     ۲٫متمایز ساختن       ۳٫صرف هزین به صورت متمرکز   ۴٫متمایزساختن به صورت متمرکر

۲۵٫در انواع راهبردهای انطباقی کدام گزینه کارا در تولید می باشد

۱٫پیشروی                    ۲٫تدافعی                  ۳٫تحلیل گری               ۴٫واکنشی

۲۶٫در چرخه حیات محصول کدام گزینه تاکید بر ارئه خدمت به مشتری می باشد

۱٫معرفی                   ۲٫رشد                 ۳٫بلوغ                       ۴٫افول

۲۷٫کدامیک از موارد زیر از استراتژی های خارجی نمی باشد

۱٫کنکاش محیطی                ۲٫تبلیغات           ۳٫ائتلاف          ۴٫عقد قرارداد

۲۸…………. عبارت است از حصول اطمینان از اینکه عرضه مواد اولیه کافی بوده و ستاده ها نیز جذب بازار خواهند شد

۱٫کنکاش محیطی               ۲٫ایمن سازی                 ۳٫سهمیه بندی               ۴٫هموار سازی

۲۹٫در طبقه بندی تکنولوژی پرو کدام گزینه تنوع زیاد تحلیل پذیری بالا می باشد

۱٫تکراری                     ۲٫غیرتکراری                ۳٫هنری و صنعتگرانه          ۴٫مهندسی

 1. در طبقه بندی تکنولوژی پرو در کدام گزینه حیطه کنترل متوسط است

۱٫تکراری                     ۲٫غیرتکراری                ۳٫هنری و صنعتگرانه          ۴٫مهندسی

۳۱٫در تکنولوزی متمرکز پیچیدگی محیطی……….. و رسمیت……… است؟

۱٫زیاد- زیاد                 ۲٫کم- کم                   ۳٫زیاد – کم             ۴٫کم-زیاد

۳۲٫در محیط های چهارگانه کدام یک از گزینه های زیر محیط داری عناصر متعدد و عناصر شبیه هم نبوده و اساسا بدون تغییر باقی می مانند

۱٫دانشگاه                       ۲٫مخزن سازی                    ۳٫شرکت ای کارافرین       ۴٫پلاستیک سازی

۳۳٫تولید دوچرخه داری سرمایه ……… و نو آوری ………….. می باشد؟

۱٫زیاد- زیاد                 ۲٫کم- کم                   ۳٫زیاد – کم             ۴٫کم-زیاد

۳۴٫کدام سازمان مجازی زمینه مشترک برای همکاری و همراهی گروه های کاری و افراد مختلف در یک سازمان به وجود می آید

۱٫سازمان پارندی                  ۲٫سازمان شبکه ای                   ۳٫سازمان بدون مرز         ۴٫سازمان بر مبنای دانش

۳۵٫در سازمان مجازی نیرو و توانمندی در سازمان ای دیگر وجود دارد و نوآوریروشمن و سازمان یافته می باشد؟

۱٫سازمان  مجازی        ۲٫مشارکت محتاطانهبا سایر سازمان ها

۳٫مشارکت با ایجاد توانمندی در داخل سازمان      ۴٫ایجاد توانمندی در داخل سازمان

۳۶٫در الگوی ۵ بخشی مینتزبرگ کدام گزینه بخش بوروکراسی حرفه ای سازمان رو بر عهده دارند؟

۱٫عملیاتی             ۲٫بخش پشتیبانی                ۳٫بخش عالی          ۴٫بخش میانی

۳۷٫در سازمان ای ارگانیک میزان استفاده از گزوه های ضربت………و میزان قواعد و مقررات…….. است؟

۱٫زیاد- زیاد                 ۲٫کم- کم                   ۳٫زیاد – کم             ۴٫کم-زیاد

۳۸٫در ساختار ساده رسمیت ………. و در بوروکراسی حرفه ای تمرکز ……… است؟

۱٫زیاد- زیاد                 ۲٫کم- کم                   ۳٫زیاد – کم             ۴٫کم-زیاد

۳۹٫از متغیرهای مورد نظر در تقسیم کار افقی کدام گزینه اشتباه می باشد؟

۱٫رسمیت                   ۲٫طراحی سازمان             ۳٫رویه و مقررات          ۴٫ارتفاع سلسله مراتب

۴۰٫رهبری رابطه گرا قدرت شخصی ……. ساختار کار………و قدرت پست و مقام ……….است؟

۱٫خوب –زیاد- ضعیف               ۲٫خوب-کم- ضعیف         ۳٫ضعیف-کم-قوی        ۴٫ضعیف-کم-ضعیف

۴۱٫اگر ظرفیت کارکنان بالا باشد و ساختار کم  باشد رابطه…….. و ضابطه ……. است

۱٫زیاد- زیاد                 ۲٫کم- کم                   ۳٫زیاد – کم             ۴٫کم-زیاد

 

۴۲٫کارکنان توانا اما بی علاقه کدام سبک رهبری وضعیتی می باشد؟

۱٫تفویضی         ۲٫مشارکتی           ۳٫اقناعی          ۴٫دستوری

۴۳٫در جانشین های رهبری بی تفاوتی نسبت به سازمان جزئ کدام جانشین رهبری می شود؟

۱٫وظیفه گرا          ۲٫حمایتی          ۳٫وظیفه ای-حمایتی        ۴٫مشارکتی

۴۴٫تکنولوژی جزء کدام یک از متغیرهای زیر می باشد؟

۱٫متغیرهای علی            ۲٫متغیرهای میانجی           ۳٫متغیرهای بازده        ۴٫متغیرهای متوسط

۴۵٫کدام گزینه تامین کننده عوامل بهداشتی- روانی نیست؟

۱٫نیاز به تعلق          ۲٫نیاز به ایمنی         ۳٫نیاز زیستی             ۴.نیاز به زیبایی

۴۶٫در جدول زمانبندی تقویت هر شش دقیقه یکبار تقویت صورت گیرد؟

۱٫تقویت با فواصل ثابت            ۲٫تقویت با نرخ ثابت                ۳٫تقویت با فواصل متغیر        ۴٫تقویت با نرخ متغیر

 

۴۷٫در الگوی اقتضایی انگیزش فرد از شغل خود راضی اما نمی تواند اقدامات مدیریت را به درستی پیش بینی کند و احساس نارضایتی می کند

۱٫کارکنان با نیازهای اولیه و نازل –شغل غنی یافته-سازمان ماشینی

۲٫کارکنان با نیازهای رشد و کمال-شغل ساده و یکنواخت-سازمان انعطاف پذیر

۳٫کارکنان نازل-شغل یکنواخت-سازمان انعطاف پذیر

 1. کارکنان با نیازهای رشد و کمال -شغل غنی یافته –سازمان انعطاف پذیر

 

 1. ۴۸کدام گزینه فاقد هرگونه ساختار ارتباطی پایداردرکدام شبکه ارتباطی وجود دارد؟

۱٫زنچیره ای             ۲٫سه شاخه            ۳٫متمرکز           ۴٫شبکه ای

۴۹٫بازخور و افشا باعث کاهش کدام ناحیه نمی شوند

۱٫کور                ۲٫خصوصی               ۳٫ناشناخته               ۴٫ناحیه عمومی

۵۰٫در کدام گزینه  مدیران مبلمان خود را طوری می چینند که ارباب رجوع در مقابل انان و با فاصله قرار بگیرد؟

۱٫ارقامی                 ۲٫احساسی                      ۳٫شنیداری                ۴٫پدیداری

۵۱٫شوخی های رکیک در سازمان جرء کدام یک از بحران های زیر می باشد؟

۱٫سازمانی –اجتماعی خارجی         ۲٫سازمانی- اجتماعی داخلی        ۳٫فنی –اقتصادی خارجی     ۴٫ فنی –اقتصادی داخلی

۵۲٫کدام یک از گزینه های زیر کارهای فیزیکی را ترجیج میدهند

۱٫واقع گرا              ۲٫کاوش گر      ۳٫سوداگرا         ۴٫سنت گرا

 

۵۵٫عامل تغییر در ابعاد هوش هیجانی مربوط به کدام یک از گزینه ای زیر می باشد

۱٫مدیریط روابط              ۲٫مدیریت خود            ۳٫مدیریت اجتماعی           ۴٫آگای از خود

۵۶٫کدام نوع مراوده متقاطع می باشد

۱٫من والدینی با من والدینی         ۲٫من بزرگسالی با من کودکی

۳٫من والدینی با من کودکی       ۴٫من کودکی عیب جو بامن کودکی شاد

۵۷٫کدام یک از گزینه های زیر دیگاه کاملا اقتصادی دارند

۱٫بعد مبدع            ۲٫نقادی        ۳٫سایه ای        ۴٫تحلیل گری

۵۸٫ویژگی های ادرک شونده کدام گزینه نمی باشد

۱٫ادراک از خود            ۲٫شکل ظاهر            ۳٫ارتباط          ۴٫وجهه و اعتبار

۵۹٫هنگامی فرد سعی می کند نتایج نامطلوب عملیات خود را به حساب نیاورد بیانگر کدام ادراک می باشد؟

۱٫خطای هاله ای            ۲٫دفاع ادراکی         ۳٫ادراک انتخابی         ۴٫خطای کلیشه ای

۶۰٫در مدل اساسی نظریه معرفت پذیری اجتماعی خودکنترلی بین کدام یک از عوامل زیربرقرار است

۱٫فرد با فرد            ۲٫فرد با محیط             ۳٫محیط با رفتار         ۴٫رفتار با فرد

۶۱٫اعضای گروه باید داری چه ویژگی باشند تا بهتر از عهده ی مسائل پیچیده برآیند

۱٫همانند                 ۲٫ناهمانند                  ۳٫همنوا                    ۴٫همگرا

۶۲٫ارائه یک شیوه جدید برای کل صنعت کدام نوع تغییر است؟

۱٫تغییر انطباقی             ۲٫تغییر ابداعی            ۳٫تغییر ابداعی بنیادی          ۴٫تغییر سیستمی

۶۳از راهای توزیع قدرت کدام گزینه نادرست است

۱٫قدرت فردی          ۲٫تفویض قدرت           ۳٫قدرت مشارکتی       ۴٫قدرت خبرگی

 

۱٫همه موارد زیر جز شاخص‌های تعیین پیچیدگی سازمانی هستند به جز:

۱) تعداد سلسله مراتب سازمانی

۲) تمرکز یا عدم تمرکز

۳) میزان تقسیم وظایف در سطوح مختلف

۴) میزان منطقه‌ای بودن سازمان

۲٫کدام گزینه بیان می‌کند که کارکنان در سازمان‌ها به علت نشان دادن شایستگی در یک شغل به شغل بالاتر ارتقا پیدا می‌کنند و این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که به حد بی‌کفایتی در یک شغل می‌رسند و در همان جا باقی می‌مانند؟

۱)اصل پیتر

۲)وحدت جهت

۳)قانون پارکینسون

۴)اصل سلسله مراتب

 

۳٫پارکینسون انگیزه گسترش بروکراسی ها را کدام عامل می‌داند؟

۱) کاهش مدت زمان انجام کارها

۲) تمایل مدیران به داشتن مرئوسان بیشتر

۳) تمایل مرئوسان به داشتن اختیارات بیشتر

۴) ناکارآمدی سیستم‌های تجربه شده پیشین

۴٫کدام مورد از کاربردهای رویکرد سیستمی به اثربخشی است؟

۱) ممیزی مدیریت

۲) حرفه‌ای گرایی

۳) نمودار آمیبی شکل

۴) مدیریت برمبنای هدف

۵٫سیستم های متخصص زمانی اثربخشی بیشتری دارند که………….

۱ .ساختار آن ها متحول شود                     

۲٫بتوانند از تجربه خود بیاموزند

۳ .اطلاعات بیشتری در حافظه های آن ها جای گذاری می شود

۴٫در واحد هایی با اطلاعات عینی مورد استفاده قرار گیرند

۶٫کدام مورد نمونه ای از نسبت عملیات درونی به ستاده در یک دانشکده است؟

۱٫تعداد دانشجویان فارغ التحصیل شده

۲٫تغییر در تعداد دانشجویان ثبت نام شده

۳٫هزینه سیستم اطلاعاتی

۴٫تعداد نشریات دانشکده

۷٫اولین و مهم ترین گام در خلق دانش …….است

۱٫مشارکت        ۲٫تعامل             ۳٫مجازی شدن           ۴٫اجرا

 

۸٫واحدهای نسبتا مستقل بوده که میتوانند اهدافی مشابه و حتی متضاد را دنبال کنند

۱٫نظام های تولید کننده معنا ساز                  ۲٫سیستم های بهم پیوسته منعطف

۳٫سیستم باز                                          ۴٫ائتلاف ذینفع ای قدرتمند

 

۹٫در کدام حالت زیر ساختار مجازی مناسب تر است

۱٫نیرو و توانمندی در سازمان های دیگر وجود دارد-نواوری مستقل و منفردمورد نیاز است

۲٫نیرو و توانمندی باید به سازمان جذب شود- نوآوری مستقل مورد نیاز است

 1. نیرو و توانمندی باید به سازمان جذب شود- نواوری روشمند و سازمان یافته مورد نیاز است
 2. نیرو و توانمندی در سازمان های دیگر وجود دارد- نواوری روشمند و سازمان یافته مورد نیاز است

۱۰٫مهم ترین محدویت  دیدگاه سیستمی ………. است؟

۱٫داشتن آنتروپی منفی                 ۲٫انتزاعی بودن آن

۳٫پیچیدگی آن                          ۳٫نداشتن چارچوب مشخص

۱۱٫در کدامیک از مراحل پنج گانه چرخه حیات،سازمان ها محصولات یا ابزارهای خدماتی خود را تنوع می بخشند و مدیریت کالاهای جدید و فرصت های رشد را جستجو می کند؟

۱٫کارآفرینی                       ۲٫شکل گیری اولیه

۳٫پیچیده شدن ساختار             ۴٫افول

 

۱۲٫در کدام یک از رویکردها بهترین معیار وجود ندارد؟

۱٫رویکرد نیل به هدف                           ۲٫ذینفعان استراتژیک

۳٫سیستمی                                          ۴٫ارزش های رقابتی

۱۳٫رویکرد ………… از رویکردهای چهارگانه اثربخشی می باشد که پیوند روشنی بین داده و ستاده وجود دارد؟

۱٫رویکرد نیل به هدف                           ۲٫ذینفعان استراتژیک

۳٫سیستمی                                          ۴٫ارزش های رقابتی

۱۴٫در کدامیک از مراحل چرخه حیات سازمان ها،پیشرفت به مرحله ی بعدی مستلزم بدست اوردن و نگهداری عرصه ثابتی از منابع می باشد؟

۱٫کارآفرینی            ۲٫رسمیت و کنترل           ۳٫شکل گیری اولیه               ۴٫پیچیده شدن ساختار

۱۵٫-  سبک رهبری مورد استفاده در فرهنگ عقلایی کدامیک از سبکهای ذیل است؟

۱) محافظه کارانه ۲) حمایتی و دوستانه ۳)فردی و مخاطره‌آمیز ۴)هدایتی و هدف‌مدار

 

۱۶٫-  کدامیک از راهبردهای انطباقی، بر حفظ سهم بازار فعلی و محصولات موجود تمرکز دارد و در شرایط محیطی با ثبات و پایدار کارآمد است؟

۱) پیشروی ۲) تحلیلگری ۳) تدافعی ۴) واکنشی

۱۷کدامیک از مکاتب مختلف مدیریت، از حداکثر انعطاف‌پذیری برخوردار بوده و بیشترین توجه را به درون سازمان معطوف کرده است؟

۱) مکتب عقلایی سازمان ۲) مکتب اصول‌گرایی
۳) مکتب روابط انسانی ۴) مکتب سیستمی- اقتضایی

۱۸٫در کدام سبک مدیریتی ارائه شده توسط لیکرت، ایجاد انگیزش از طریق ارائه پاداش و تنبیه بالقوه است؟

۱) آمرانه ۲) دلسوزانه ۳) مشارکتی ۴) مشاوره‌ای

۱۹٫تعمیم نمادین و ورشکستگی سازمان‌های مادر به ترتیب جزو کدام نوع بحران‌ها به شمار می‌روند؟

۱) سازمانی- اجتماعی خارجی، فنی- اقتصادی داخلی

۲) سازمانی- اجتماعی داخلی، فنی- اقتصادی خارجی

۳) سازمانی- اجتماعی خارجی، فنی- اقتصادی داخلی

۴) سازمانی- اجتماعی خارجی، فنی- اقتصادی خارجی

۲۰- در مدل دایره‌ای از ارتباطات رسمی سرعت ………، دقت………….. و روحیه افراد بالا است و این مدل …………. است.

۱) زیاد- کم- فاقد ساختار ارتباطی پایدار ۲) زیاد- کم- در حال شکل‌گیری ساختار
۳) کم- کم- فاقد ساختار ارتباط پایدار ۴) کم- زیاد- در حال شکل‌گیری ساختار

۲۱- اگر هدف مدیران یادگیری سریع کارکنان باشد از برنامه …….. استفاده می‌شود و اگر هدف حفظ رفتار در بلندمدت باشد برنامه ………… استفاده می‌شود.

۱) تقویت با فواصل ثابت- تقویت با فواصل متغیر

۲) تقویت با فواصل متغیر- تقویت با نرخ متغیر

۳) تقویت با نرخ ثابت- تقویت با فواصل ثابت

۴) تقویت با نرخ ثابت- تقویت با نرخ متغیر

۲۲در نظام کاری مهندسی، خلاقیت ……….. و استثناها ……….. می‌باشند.

۱) کم- زیاد ۲) زیاد- کم
۳) زیاد- نیز زیاد ۴) کم- نیز کم

۲۳در کدام سبک از سبکهای ممکن در حالت تعارض مدیر وضعیت برنده و بازنده بوجود می آورد و از قدرت خود برای سرکوب کردن طرف مقابل استفاده می‌کند؟

۱) اقتدار مآب ۲)ناسازگار ۳)سازگار ۴)بی تفاوت

 

۲۴- تعیین دقیق مسولیت ها و وظایف نقش………….وکارایی و بهره وری نقش……..است؟

۱٫ناظر و ارزیاب-نقش محرک و تولید                   ۲٫ نقش محرک و تولید- ناظر و ارزیاب

۳٫هماهنگ کننده –نقش محرک و تولید                   ۴٫نقش محرک و تولید-نقش هماهنگ کننده

۲۵٫در سبک سنج مدیریت بلیک و موتان، حالت ۹/۹ بیانگر چیست؟

۱) فقط تا حدی که به عضویت فرد در سازمان خدشه وارد نشود برای انجام کار تلاش می‌شود.

۲) توجه صرف به روابط انسانی و بدون توجه به تولید

۳) تلاش در ایجاد توازن بین حفظ روحیه کارکنان و انجام وظایف

۴) جوی صمیمی و دوستانه و مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل بین کارکنان

۲۶واحد تشکیل دهنده سیستم‌های اجتماعی چیست؟

۱) انسان ۲) گروه‌های انسانی
۳) سازمان‌ها ۴) نقش انسان در سیستم اجتماعی

۲۷٫عوامل مورد سنجش در دیدگاه عامل انسانی کدام گزینه می باشد؟

۱٫واکنش ها و طرز تلقی ها و ادراکات فرد

۲٫رفتارها و ادراکات و نظرات فرد و گروه

۳٫متغیرهای سازمانی و گروهی

۴٫خصوصیات شغلی

۲۸٫کدام گزینه در چرخه حیات زندگی جزو مدل سیستم باز نیست؟

۱٫مرحله افول          ۲٫مرحله پیچیدگی           ۳٫مرحله کارآفرینی      ۴٫مرحله رشد

۲۹تعهد بالا در چرخه حیات سازمان مربوط که کدام مرحله می باشد؟

۱٫مرحله افول          ۲٫مرحله بلوغ           ۳٫مرحله کارآفرینی      ۴٫مرحله رشد

۳۰٫در کدام فرهنگ انگیزش ان امنیت می باشد؟

۱٫فرهنگ عقلایی              ۲٫فرهنگ ایدئولوژی            ۳٫توافق و مشارکت                  ۴٫فرهنگ سلسله مراتبی

۳۱٫در انواع راهبردهای انطباقی کدام گزینه نسبتا پایدار  می باشد

۱٫پیشروی                    ۲٫تدافعی                  ۳٫تحلیل گری               ۴٫واکنشی

 

۳۲٫در چرخه حیات محصول کدام گزینه تاکید بر ارئه خدمت به مشتری می باشد

۱٫معرفی                   ۲٫رشد                 ۳٫بلوغ                       ۴٫افول

۳۳٫عبارت است از حصول اطمینان از اینکه عرضه مواد اولیه کافی بوده و ستاده ها نیز جذب بازار خواهند شد

۱٫کنکاش محیطی               ۲٫ایمن سازی                 ۳٫سهمیه بندی               ۴٫هموار سازی

۳۴٫تولید دوچرخه داری سرمایه ……… و نو آوری ………….. می باشد؟

۱٫زیاد- زیاد                 ۲٫کم- کم                   ۳٫زیاد – کم             ۴٫کم-زیاد

-۳۵٫ براساس الگوی اقتضائی انگیزش، ترکیب «سازمان ماشینی و بوروکراتیک + شغل های توسعه یافته و غنی + کارکنان با نیازهای رشد و کمال» چه اثرات انگیزشی را باعث می‌شود؟

۱) فرد احساس می‌کند از توان و استعداد او استفاده صحیح نمی‌شود. نارضایتی از شغل و ناکامی در کار قابل پیش‌بینی است.

۲) توافق بین شغل و شاغل و سازمان وجود دارد. رضایت در حد کافی است. عملکرد فرد در شغل مطلوب بوده و حضور در حد کفایت است.

۳) فرد از شغل خود راضی است اما از کنترلهای بیش از حد سازمان، احساس نارضایتی می‌کند.

۴) فرد از راه و رسم سازمان ناراضی نیست اما نمی‌تواند خود را به طور موثری با شغلش تطبیق داده و سازگار کند.

۳۶٫در ساختار ساده رسمیت ………. و در بوروکراسی حرفه ای تمرکز ……… است؟

۱٫زیاد- زیاد                 ۲٫کم- کم                   ۳٫زیاد – کم             ۴٫کم-زیاد

۳۷٫کدامیک از گزینه‌های ذیل جز ویژگیهای افراد با سبک فرآیندی در شنود موثر است؟

۱) فایده گرا ۲) حال گرا
۳) عملگرا ۴) رک و صریح

۳۸٫در جانشین های رهبری بی تفاوتی نسبت به سازمان جزء کدام جانشین رهبری می شود؟

۱٫وظیفه گرا          ۲٫حمایتی          ۳٫وظیفه ای-حمایتی        ۴٫مشارکتی

۳۹در کدام گزینه  مدیران مبلمان خود را طوری می چینند که ارباب رجوع در مقابل انان و با فاصله قرار بگیرد؟

۱٫ارقامی                 ۲٫احساسی                      ۳٫شنیداری                ۴٫پدیداری

۴۰- اگر مدیر کار بدون ساختار را بخواهد با کارکنان کم ظرفیت انجام دهد سبک ……… کم موثر است

۱) ضابطه زیاد- رابطه کم ۲) ضابطه زیاد- رابطه زیاد
۳) ضابطه کم- رابطه کم ۴) ضابطه کم- رابطه زیاد

۴۱٫جمله «آیا نتایج را کنترل کرده اید» بیشتر مورد استفاده کدام یک از افراد زیر است؟

۱)ارقامی ۲) احساسی ۳) شنیداری ۴) پدیداری

۴۲٫ویژگی های ادرک شونده کدام گزینه نمی باشد

۱٫ادراک از خود            ۲٫شکل ظاهر            ۳٫ارتباط          ۴٫وجهه و اعتبار

۴۳٫در مدل اساسی نظریه معرفت پذیری اجتماعی خودکنترلی بین کدام یک از عوامل زیربرقرار است

۱٫فرد با فرد            ۲٫فرد با محیط             ۳٫محیط با رفتار         ۴٫رفتار با فرد

 

۴۴٫رهبری در سطح هماهنگی په نقشی ایفا می کند

۱٫احیاگری               ۲٫حیات بخشی               ۳٫اداره             ۴٫ ناظر

۴۵٫در کدام یک از سبک های رهبری مطالعات دانشگاه آیووا رهبران از دادن بازخور اجتناب می کنند

۱٫مشارکتی                    ۲٫تفویضی            ۳٫اقتدار مآب               ۴٫دستوری

۴۶٫مدیریت بهره وری بر اساس رهبری ………… بنا شده است

۱٫رفتاری                   ۲٫وضعی              ۳٫شناختی       ۴٫مشخصه رهبری

۴۷٫بستگی دارد به……… پاسخ افراد به کدام سبک شنود می باشد

۱٫چرایی            ۲٫فرآیندی              ۳٫نتیجه ای         ۴٫دلیل گرا

۴۸٫افراد ارقامی دوست دارند که:

۱-اطلاعات مکتوب را با رعایت دستور کامل زبان دریافت کنند.

۲-با سخنران تماس چشمی داشته باشند.

۳-نزدیک سخنران بنشینند.

۴-نکات برجسته دستورها با خط ریز و درشت مشخص گردد.

۴۹٫اولین و مهم ترین تعهد مدیران کدام است؟

۱-تعهد به سازمان              ۲-تعهد به کار                   ۳-تعهد به مشتریان ۴-تعهد به افراد

۵۰٫از عوامل روان شناختی تعهدات احساسی اجتماعی کدام گزینه نادرست است؟

.۱٫عدم تمایل به باخت                         ۲٫احتمال تغییر اوضاع و شرایط                       ۳٫تمایل به توجیه تصمیم های اولیه    ۴٫ظاهرنگری

—————————————————————————————————————————

۱-     در این استعاره نقش ذهن ناخودآگاه انسان و تجربیات و رویدادهای فراموش شده در پس ذهن وی، در خور اهمیت و توجه است:
۱)     سازمان بعنوان ابزار سلطه
۲)     سازمان بعنوان فرهنگ
۳)      سازمان همسان مغز
۴)     سازمان همچون زندان روح 
۲-     کدامیک از نظریه پردازان مدیریت معتقد بود که برخلاف نظریه های کلاسیک، اختیارات از پایین به بلا تفویض می شود؟
۱)     چستر برنارد 
۲)     جورج هومانز
۳)     گریس آرجریس
۴)     التون مایو
۳-     طبق نظریه گروه انسانی جورج هومانز، تعامل میان عوامل اصلی سیستم های اجتماعی منجر به بروز چه مواردی در گروه می گردد؟
۱)     رشد فعالیت های سازمانی
۲)     گرایش مثبت افراد نسبت به یکدیگر
۳)     افزایش تعاملات و کنش متقابل بین افراد

۴)     انتظارات یا هنجارها

طبق نظر هومانز در هر نظام اجتماعی سه عامل وجود دارد
۱٫
فعالیت ها
۲٫
کنش های متقابل(تعامل ها)
۳٫
گرایشها(عواطف و نگرش ها)
این سه عامل بصورت دو طرفه باهم در ارتباط هستند تا زمانی به یک تعادل برسند و بعد مدتی فعالیت ها و گرایش های اعضا شبیه به هم می شود و همین باعث می شود انتظارات یا هنجارهایی شکل گیرد و همین باعث می شود که افراد تحت شرایط خاص چگونه باید رفتار کنند

۴-     کدامیک از نقش های مدیریتی هنری مینتزبرگ، جزء نقش های تصمیم گیری محسوب نمی شود؟
۱)     نقش مذاکره کننده
۲)     نقش سوداگری یا کارآفرینی
۳)     نقش آشوب زدائی
۴)     نقش رهبر 
۵-     طرز تلقی آقای فردریک تیلور در زمینه کار گروهی، با کدامیک از ویژگی های اصلی گروه در تضاد است؟
۱)     اصل هم پایانی
۲)     اصل آنتروپی منفی
۳)     اصل سینرژی 
۴)     اصل وابستگی متقابل
۶-      در کدامیک از سطوح سیستم های بولدینگ، شکل ساده ای از تقسیم کار بین سلولها را می توان مشاهده نمود؟
۱)     سطح انسانی
۲)     سطح حیوانی
۳)     سطح گیاهی 
۴)     سطح سلولی
۷-     در کدامیک از فنون خلاقیت و نوآوری افراد جدای از هم ولی در کنار هم تصمیم گیری می کنند (همه در یک جلسه حضور دارند ولی با یکدیگر تعامل ندارند)؟
۱)     طوفان مغزی
۲)     گردش تخیلی
۳)     گروه اسمی 
۴)     دلفی
۸-     در کدامیک از موانع حل مساله، فرد مترصد آن است که روش های ساده ای را برای اخذ تصمیم به کار برد و یا از شیوه “اصلاح تدریجی” استفاده می کند؟
۱)     اجتناب آرام
۲)     تغییر آرام
۳)     اجتناب دفاعی
۴)     ترس و هراس 
۹-     برنامه ریزی تاکتیکی در کدامیک از سطوح مدیریتی انجام می شود؟
۱)     سطح عالی
۲)     سطح میانی 
۳)     سطح عملیاتی=== اجرایی
۴)     در تمام سطوح
۱۰- فروش خودروی ریو در ایران در حال رشد می باشد. در چنین شرایطی کدامیک از راهبردهای انطباقی برای این محصول مناسب تر است؟
۱)     راهبرد پیشروی 
۲)     راهبرد تحلیل گری
۳)     راهبرد تدافعی
۴)     راهبرد انفعالی
۱۱- مهمترین عامل محیطی در تعیین حیطه نظارت مدیران کدام است؟
۱)     تکنولوژی 
۲)     پراکندگی جغرافیایی
۳)     ناپایداری محیطی
۴)     سرعت تغییر فنون ارتباطات
۱۲- کدامیک از موارد زیل، شمای صحیح پیوستار سازمان مجازی است؟
۱)     سازمان پارندی، سازمان شبکه ای، سازمان بدون مرز 
۲)     سازمان شبکه ای، سازمان پارندی، سازمان بدون مرز
۳)     سازمان پارندی، سازمان بدون مرز، سازمان شبکه ای
۴)     سازمان شبکه ای، سازمان بدون مرز، سازمان پارندی
۱۳- هدف از طراحی ساختار ماتریسی چیست؟
۱)     انطباق با عوامل متنوع محیطی نظیر مهارت های فنی سطح بالا و تقاضای متغیر مشتریان
۲)     هنگامی که توسعه بیشتر ارتباطات میان افراد  و گروه های تخصصی ضرورت داشته باشد.
۳)     هنگامی که دستیابی به عملکرد عالی و ضرورت کاهش هزینه ها، مستلزم انعطاف بیشتر در به کار گیری منابع مالی ، مادی و انسانی باشد و مشارکت بیشتر نیروی انسانی را طلب کند.
۴)     همه موارد فوق صحیح است 
۱۴- کدامیک از انواع مهارت انسانی در صحنه ارتباطات سازمانی، در حقیقت همان تعریف رفتار سازمانی است؟
۱)     مهارت شخصی
۲)     مهارت تشخیصی 
۳)     مهارت ادراکی
۴)     مهارت تشخصی
۱۵- کدامیک از مراوده های ذیل، مثالی از مراوده ی متقاطع است؟
۱)     من والدینی پرورشی  – من کودک مخرب
۲)     من والدینی پرورشی- من والدینی عیبجو
۳)     من والدینی پرورشی- من بزرگسال 
۴)     من  والدینی ارشادی- من کودکی شاد
۱۶- “اثر تقدم یا رجحان” به کدامیک از انواع خطاهای ادراکی مربوط می شود؟
۱)     خطای کلیشه ای
۲)     خطای هاله ای
۳)     فرافکنی
۴)     اثر اولین برخورد 
۱۷- براساس تئوری هدفگذاری، کدامیک از موارد ذیل جزو عوامل تعدیل کننده به حساب می آیند؟
۱)     توان فرد 
۲)     هدایت و متمرکز ساختن توجه فرد
۳)     میزن تلاش
۴)     میزان پایداری
۱۸- هافستد ارتباط بین انگیزش و کدامیک از متغیرهای محیطی را مورد بررسی قرار داد؟
۱)     تکنولوژی
۲)     فرهنگ 
۳)     ارتباطات برون سازمانی
۴)     تغییر و تحولات محیطی
۱۹- نیات رفتاری به طور مستقیم تحت تاثیر چه متغیرهایی قرر دارند؟
۱)     ارزش ها و نگرش ها
۲)     ارزش ها و هنجارهای نظری فرد
۳)     نگرش ها و هنجارهای نظری فرد 
۴)     ادراکات و اهداف
۲۰- برای اثر بخشی گروه کار در برخورد با مسائل و تکنولوژی های پیچیده،چه نوع ساختاری برای آن گروه مناسب است؟
۱)     تفکیک افقی
۲)     تفکیک عمودی 
۳)     ترکیب افقی
۴)     ترکیب عمودی
۲۱- برای سنجش ساختار سازمانی باید شاخص های مربوط به همه متغیرهای ذیل را مورد مطالعه قرار داد به جز:
۱)     رسمیت
۲)     تمرکز
۳)     حیطه نظارت
۴)     پیچیدگی
پرت میشه 
۲۲- سبک اقتدارگرایانه در نظریه رهبری شبکه مدیریت (سبک سنج) بلیک و موتون، بیانگر کدامیک از مختصات زیر است:

۱)     ،۱) 

۲)     (۱،۹)

۳)     (۱،۱)
۴)     (۵،۵)
۲۳- براساس نظریه رهبری وضعیتی، برای کارکنانی که دارای تعهد سازمانی و صلاحیت اندک می باشند، کدام سبک رهبری مناسبترین سبک است؟
۱)     دستوری 
۲)     تشویقی – استدلالی
۳)     حمایتی
۴)     تفویضی
۲۴- رمز برقراری ارتباطات راغبانه در چیست؟
۱)     تمایل
۲)     همگامی 
۳)     انطباق رفتاری
۴)     رهبری
۲۵- کدامیک از موارد ذیل جزو ویژگی های افراد دارای سبک شنود موثر از نوع نتیجه ای نمی باشد؟
۱)     رک و صریح
۲)     حال گرا
۳)     عمل گرا
۴)     فایده گرا 
۲۶- برای ورود خون تازه به سازمان یا برای مشاغل مدیریتی همه منابع مختلف کارمندیابی ارائه شده در ذیل مناسبند به جز
۱)     مراکز آموزشی
۲)     موسسات فردیابی
۳)     مراجعه مستقیم
۴)     معرفی و توسعه اعضا
۲۷- در کدامیک از روش های ارزیابی عملکرد، ارزیاب باید از میان چند جمله توصیفی در مورد کارمند، یکی از آنها را که فکر می کند شرح مناسبی درباره عملکرد کارمند باشد، انتخاب کند؟
۱)     روش عامل سنجی
۲)     روش درجه بندی
۳)     توزیع اجباری
۴)     روش انتخاب اجباری 
۲۸- عیب طرح استاندارد حقوق و دستمزد آن است که برای کارمندانی که کمتر یا بیشتر از استاندارد تولید کنند، راه حلی ندارد. در پاسخ به این عیب، دو طرح مطرح شدند. این دو طرح کدامند؟
۱)     طرح بیدو – طرح روکر
۲)     طرح هانری – طرح امرسون
۳)     طرح بیدو- طرح هانری 
۴)     طرح هانری – طرح اسکانلن
۲۹- متغیرهای سود و زیان، ……………… هستند که متغیرهای ………………… ر در ترازنامه تغییر می دهند. لذا متغیرهای سود و زیان، مقدار واقعی را نشان نمی دهند بلکه میانگین ها را در طی دوره های زمانی معین نشان می دهند.
۱)     نرخ ها یا جریان ها – حالت ها یا سطوح 
۲)     نرخ ها یا حالت ها – جریان ها یا سطوح
۳)     حالت ها یا سطوح – نرخ ها یا جریان ها
۴)     جریان ها یا سطوح – نرخ ها یا حالت ها
۳۰- این قانون بیانگر آن است که با افزایش پیچیدگی یک سیستم میزان عدم اطمینان و تنوع در آن افزایش می یابد که برای کنترل پذیری آن بایستی به همان میزان که سیستم متنوع شده، ساز و کارهای کنترلی متنوع نیز برای آن دو در نظر گرفته شود. یعنی فقط تنوع، اثر تنوع را خنثی می کند؟
۱)     قانون پارتو
۲)     قانون مورفی
۳)     قانون آشبی 
۴٫قانون پورتفولیو

—————————————————————————————————————————————-

رفتار پیشرفته 
۱٫کدام گزینه از ابزارهای تعاملی در روابط میان فردی نیست؟
۱٫انگیزش                   ۲٫ارتباطات                 ۳٫هدایت                 ۴٫رهبری
۲٫کدام گزینه غلط می باشد؟
۱٫سازمان رسمی بخشی از محیط سازمانی می باشد که مدیران در آن کار می کنند
۲٫اختیار رسمی یکی از شاخص های تعیین قدرت یک مدیر یا حتی یک کارمند می باشد
۳٫هنجارها و هدف های گروهای غیررسمی با گروه های رسمی همسو شود پیامد نفوذ آن همواره مثبت است 
۴٫گروهای غیر رسمی بخشی از نیازهای اعضای خود مانند تعلق،شناسایی؛هویت و حمایت را برآورده می سازند
۳٫خود آگاهی نسبت به محیط زیست کار پسندیده ای است  کدام گزینه از تاکتیک های نفوذ می باشد؟
۱٫تشویق منطقی                       ۲.درخواست های شورانگیز   
۳٫تاکتیک های خشنود سازی         ۴٫ تاکتیک ائتلاف
تاکتیک ای نفوذ
۱٫مشورت:از افراد خواسته می شود تا در یک تصمیم گیری و……..مشارکتکنند
مثال:این برنامه جدید حضور بحث انگیز است چگونه می توانیم آن را بصورت قابل قبولتری در آوریم(حضور بحث انگیز یعنی همون مشورت کنیم)
مثال ۲: فکر میکنید چه کاری می توان انجام داد تا کارکنان از آدمهای آهنی خط تولید هراس نداشته باشند(فکر می کنید اگه دقت کنید داره کمک میگیره که همون مشورت هستش) تئوری جنس سوال رو خوب یاد بگیرید برید و اصلا نیازی به حفظ کردن نیست
۲.تشویق منطقی:برای ترغیب فردبه پذیرش یک پیشنهاد یا انجام کار،دلایل منطقی و شواهدواقعی ارائه می شود
مثال:استخدام آقای صالحی کار درستی است  زیرا وی بیشترین تجربهرا دارد(ببینید مثال رو یک حرفی میزنه و براش یک دلیل منطقی میاره دیگه ازین ساده تر نمیشه)
مثال۲:روند جدید باعث دو میلیون صرفه جویی شده است(این ادامه داشته جملش اما نوشته نشده میگه روند جدید صرفه جویی داشته پس منطق حکم میکنه ادامه بدیم!!)
۳٫در خواست های الهام بخش(شورانگیز):فرد تقاضا یا پیشنهاد احساسی ارائه می دهد یا پیشنهادی می دهد که با توسل به ارزشها و مطلوب ای شما،اشتیاقتان را برانگیخته کرده و…(الهام بخشی همون بحث های خدا پیغمبری است خوب یکهو ضمیر ناخود آگاهتون بکار بیفته ذوق زده میشید شور و اشتیاق)
مثال:خود آگاهی نسبت به محیط زیست کار پسندیده ای است(خود اگاهی همون الهام بخشی هستش که ما در ضمیر نا خود آگاهمون دریافت میکنیم
مثال۲:انجام این کار تکلیف شرعی شماست
مثال۳:به دست آوردن فلان حساب کاری دشوار است ولی می دانم که شما از عهده آن بر می آیید(من از کجا می دونم که شما از عهدش برمیادید!!! الهام شده و یک شوری هستش که به شما میدهم برید توی دل مطلب راحت میشه یاد گرفت
۴٫تاکتیک های جلب نظر(خشنود سازی):فرد سعی میکند تا شما را درحالت خوبی بیابدو….تا برداشت خوبی از خود در ذهن شما بنشاند

مثال:فقط شما می توانید این کار رو درست انجام دهید(جلب نظر یا همون مخ زنی دیگ تا چه حد!!!! فقط شما!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مثال۲:گره این کار تنها با دست با کفایت شما گشود خواهد شد(عجب مخ زنی هستش این…!!!)ِّّّّّ

مثال۳:من همیشه روی شما حساب باز کردم(بله رو گرفته ای!!!)

۵٫ائتلاف:فرد برای ترغیب شما به انجام کار از دیگران کمک می گیرد یا از حمایت دیگران به عنوان یک دلیل برای کسب موافقت شما برای انجام کار استفاده می کند(مواظب این یک مثال باشید تا در دام طراح نیفتید و به اشتباه مشورت نزنید)
مثال:سایر سرپرستان با من موافق هستند(یعنی چی شدن با هم همون ائتلاف میشه دیگه
مثال ۲:در حضور همه اعضای شورا از شما سوال خواهم کرد
۶٫تاکتیک فشار:فرد برای قانع کردن شما به موافقت با تقاضایش یا حمایت از پیشنهادش طلبکارانه و با حالت تهدید و تهاجمی عمل می کندو یا…
مثال:اگر این کار را انجام ندهی اخراج می شوی
مثال۲:تا ۵ ساعت فرصت داری تا تصمیم خود را عوض کنی و گرنه من بدون شما خواهم رفت(حد و حدود گذاشتن برای دیگران و تحت فشار قرار دادن دیگران که اگه نیای میرماااااااااااااااااااااا)
۷٫توسل به مقام های عالی:فرد سعی می کند با ذکر اینکه مدیریت رده بالاتربا تقاضایش موافق است موافقت شما رو بگیرد
مثال:رییسم ازین فکر حمایت می کند
۸٫تاکتیک های داد و ستد مشروع:فرد وعده آشکار یا ضمنی می دهد که اگر با تقاضایش موافقت کنید پاداش یا… خواهد داد
مثال:شما یک لطف به من بدهکارید
مثال۲:اگر از من حمایت کنی یک نهار ممون من خواهی بود(پیشنهاد اما مشرع!!!)

۴٫کدام گزینه از نتایج سه گانه احتمالی نفوذ نمی باشد؟
۱٫قدرت                ۲٫سازگاری                  ۳٫مقاومت                ۴٫تعهد

۵٫در کدام مورد  نیازبه شکل دهی هم پیمانان راهبردی منجرمی شود؟
۱٫اعتماد          ۲٫تعارض         ۳٫تهدید     ۴٫عدم شفافیت و برخورد صادقانه

۶٫از………………. به توان بسیج منابع انسانی،اطلاعاتی و مادی برای انجام کار گفته می شود
۱٫پاسخگویی اجتماعی       ۲٫مسولیت اجتماعی    ۳٫قدرت نفوذ     ۴٫ قدرت اجتماعی 
۷٫ انچه اثربخشی سازمان را تحت شعاع قرار می دهد …………….. است
۱٫کارکنان نه مدیران            ۲٫مدیران نه کارکنان        ۳٫بی قدرتی نه قدرت       ۴٫قدرت نه بی قدرتی
۸٫در رابطه با قدرت کدام مورد غلط است؟
۱٫رابطه وابستگی
۲٫در رابطه با قدرت ظرفیت یا استعداد ضرورتا اثربخش نیست
۳٫قدرت در رابطه میان افراد جامعه وجود دارد
۴٫قدرت رابطه ای است که با خود افراد عجین شده باشد
۹٫کدام مورد جزء ابعاد قدرت  به شمار می آید؟
۱٫منصب                 ۲٫خبرگی          ۳٫قدرت اجتماعی       ۴٫ویژگی های فردی
۱۰٫از منابع ساختاری قدرت در سازمان کدام مورد صحیح نمی باشد؟
۱٫دانش       ۲٫خبرگی              ۳٫منابع       ۴٫تصمیم گیری
۱۱٫ویژگی های منصب قدرت کدام گزینه اشتباه است
۱٫ مرکزیت            ۲٫مهم بودن              ۳٫مرتبط بودن            ۴٫خبرگی 
۱۲٫مهم ترین جنبه قدرت ………………. است؟
۱٫انعطاف                ۲٫نفوذ                ۳٫وابستگی           ۴٫منابع

۱۳٫ترتیب اهمیت تاکتیکهای قدرت در تحت تاثیر قرا دادن کارکنان کدام مورد است؟
۱٫استدلال-ائتلاف دوستی-چانه زنی قاطعیت-توسل به مقام های عالی
۲٫استدلال –قاطعیت- دوستی –چان زنی –توسل به مقام های عالی 
۳٫قاطعیت- استدلال-دوستی- چانه زنی- توسل به مقام های عالی
۴٫ائتلاف- استدلال-دوستی-چانه زنی –توسل به مقام های عالی

۱۴٫مثبت جلوه دادن خود در پیش دیگران برای افراد سازمان در بافت سیاسی  چه مزیتی دارد
۱٫به دست آوردن شغل دلخواه
۲٫ارزشیابی مثبت
۳٫حقوق برتر و ارتقائ سریعتر
۴٫چرخش توزیع مزایا به سود 
به ترتیب باعث مزایا از گزینه یک تا ۴ می شود ولی گزینه ۴ از بافت سیاسی می باشد
۱۵٫مدیریت تصویر پردازی دیگران قطعا باقلمرو……….. در سازمان سازگاری داردچون بیش از حد برا افزایش منافع شخصی متمرکز است
۱٫اجنماعی          ۲٫سیاسی            ۳٫اقتصادی          ۴٫فرهنگی
۱۶٫کدام یک از تاکتیک های قدرت نفوذ در مدیریت تصویرپردازی بیشتر استفاده می شود؟
۱٫مشورت               ۲٫ائتلاف              ۳٫خشنود سازی           ۴٫داد و ستد مشروع
۱۷٫کدام گزینه جزء عوامل سازمانی موثر بر رفتار سیاسی نیست؟
۱٫اعتماد کم        ۲٫سیستم پاداش برد وباخت     ۳٫ابهام در نقش    ۴٫سرمایه گذاری در سازمان 
عوامل فردی:موفقیت وانتظار موفقیت داشتن موجب سرمایه گذاری در موقعیت ای شغلی می شود و با نظارت و خود کنترلی می شود به ریاست طلبی رسید
عوامل سازمانی: ابهام در نقش های سازمانی و اعتماد کم و نداشتن سیستم ارزشیابی و وجود مدیران قدیمی همه موجب مصرف مجدد منابع می شوداما با تصمیم گیری مبتنی بر دموکراسی و پاداش برد و باخت می توان بر عملکرد عالی فشار آورد
۱۸٫اگر در حس استفاده سیاسی اساس قدرت باشد و نوع استفاد مثبت، کدام گزینه درست است؟
۱٫ایجاد انگیزه              ۲٫تشویق           ۳٫سرکوب        ۴٫ایجاد الزام اخلاقی

انگیزه و تشویق نوع استفاده مثبت می باشد اما اگر اساس قدرت باشد می شود انگیزه اما اساس استفاده نفوذ باشه میشه تشویق(از طریق تشویق میشه نفوذ کرد)قدرت زیاد انگیزه میره بالا
نوع استفاد منفی میشه سرکوب و مسائل اخلاقی از قدرت برای سرکوب کردن استفاده میشه این که معلومه آخه قدرت گرفتی برای سرکوب دیگران
مسائل اخلاقی که منفی هستش باید از طریق نفوذ!!! برطرف کرد!!!

۱۹٫کدام یک از سطوح اقدامات و رفتار های سیاسی موضوع مدار بوده و آنرا مرزهای فازی می نامند؟
۱-سطح فردی                ۲-سطح شبکه ای    ۳- سطح سازمانی   ۴-سطح ائتلافی
گزینه ۴ درست می باشد و امکان تکرار این سوال در آزمون فردا هستش با توضیح کامل  عمل سیاسی

گرچه بیشتر مانورهای سیاسی در سطح فردی رخ می دهند ولی می توانند در سطح گروهی یا جمعی نیز صورت پذیرند . سه سطح مختلف عمل سیاسی یعنی رفتارهای سیاسی در سطح فردی ، سطح ائتلاف یا گروه و سطح شبکه یا کل سازمان در نمودار بالا نشان داده شده است . هر سطح ویژگیهای بر جسته خاص خود را دارد . در سطح فردی ، افراد به دنبال منافع فردی حود هستند . ولی ابعاد سیاسی ائتلافها و شبکه ها به روشنی عمل سیاسی در سطح فردی نیست . در قالب سازمان یک ائتلاف  یک گروه غیر رسمی است  که برای پیگیری یک موضوع به هم پیوسته اند . ائتلافها می توانند با عضویت در گروه غیر رسمی تقارن داشته یا نداشته باشند.

ویژگی بر جسته
سطح شبکه ( سازمان)
تشریک مساعی در پیگیری منافع فردی
سطح ائتلاف ( گروه)
تشریک مساعی در پیگیری منافع گروهی در موضوعهای ویژه
سطح فردی
پیگیری فردی منافع او شخصی
نمودار سطوح رفتارهای سیاسی در سازمان

هنگامی که موضوع مورد نظر حل شد ائتلاف از هم می پاشد . صاحبنظران یاد آور می شوند که ائتلافهای سیاسی « مرزهای نا معینی » دارند بدین معنی که عضویت سیال هستند . از نظر ساختار منعطف اند و دوره ائتلاف آنها نیز موقتی است . ائتلافها یک نیروی سیاسی بالقوه در سازملن به شمار می ایند .
سطح سوم عمل سیاسی ، سطح شبکه هاست . بر خلاف ائتلافها که حول محور مسائل خاص دور می زند  اما در سطح شبکه ها ، اجتماعات غیر منسجم افرادی هستند که برای منافع کلی خود به دنبال حمایت اجتماعیمی باشند . از نظر سیاسی ، شبکه ها مردم گرا هستند در حالی که ائتلافها موضوع گرا هستند. شبکه ها دستور کار گسترده و بلند مدت تری نسبت به ائتلافها دارند مانند قانون هماهنک پرداختها که نمایندگان مجلس نیز ذی نفع بودند و در تصویب آن سرعت عمل نشان دادند(منابع رفتار های سیاسی پیشترفته هستش از کتاب دکتر رضائیان،۱۳۸۳،۷۴و۷۵). .

۱۴-در شرایطی که کارگری رادیو را مونتاژ می کند و سپس یک بازرس کنترل کیفیت آن را آزمایش می کند تا ببیند آیا درست کار میکند یا خیر و سپس عملیات ضروری برای تنظیم آن را به عمل می آورد، کدام یک از ویژگی های کلیدی شغل مورد توجه است؟
۱-بازخور شغلی کم  ۲-رسمیت شغلی کم  ۳-تنوع مهارت های کم      ۴-هویت شغلی پایین
واقعا اینجا دید طراح چه بوده است!!!!
میخواهد بگوید کارگر نتوانسته از کارش بازخور بگیرد و یک بازرس این کار را انجام داده است که میشه بازخور کم گزینه یک

۲۰-زمانی که شخصی از طرف مدیریت به عنوان نماینده در مذاکرات مدیریت – اتحادیه شرکت کند و از طرف دیگر کارکنان نیز از او میخواهند که به عنوان نماینده آنها در مذاکره از کارکنان دفاع نماید ، دچار چه نوع تضادی می شود؟
۱-وظیفه ای          ۲-بین نقش ها        ۳-درون نقشی                ۴-نقش متقابل شخصی
گزینه ۳ صحیح می باشد و احتمال اینکه فردا بیاد هست
منابع تعارض
عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمان ها بسیار متعدد اند که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد:

– رقابت برای پاداش: به علت محدود بودن پاداش ها،افراد برای گرفتن ترفیع، ترقی و نشان ها و رتبه های سازمانی با یکدیگر رقابت دارند. این موضوع ازمنابع بالقوه برای ایجاد تعارض در سازمان است.
– تفاوت های ادراکی بین افراد در سطوح سلسله مراتب سازمان: افرادی که از یک سطح به سطح بالاتر می روند، سطح ادراک شان نیز تغییر می کند که این مسئله در بعضی مواقع موجب بروز تعارض با سطوح پایین تر می شود.
– تعارض های وظیفه ای: بین واحد ها یا افرادی که دارای وظایف وابسته به هم بوده و در عین حال نقش های ناسازگار با یکدیگر دارند، تعارض وظیفه ای به وجود می آید.
– نقص در سیستم ارتباطی سازمان ها: یک پیام مهم ممکن است دریافت نشود یا دستورات یک سرپرست بد تفسیر گردد و تصمیم گیرندگان به نتایج متفاوتی برسند که این موضوع باعث ایجاد تعارض در سازمان می شود.
– تنش بین استراتژیست ها و متخصصین: استراتژیست ها همواره دارای دیدگاهی کل گرایانه هستند، ولی متخصصین به جزئیات توجه دارند. نگرش های مختلف از جانب این دو گروه ممکن است منجر به ایجاد تعارض شود.
– تعارض موقعیت: در حالی که نقش های سازمانی از اهمیت زیادی برخوردارند، رتبه بندی این نقش ها مطابق اهمیت و ارزش آنها و ایجاد شکل هرمی مدیریت منجر به ایجاد تعارض موقعیت می شود. افراد سازمان اغلب خواهان ترقی موقعیت هستند، تا حقوق بیشتر و عناوین مهم تری را به خود اختصاص دهند.
– اختلافات و ناسازگاری های شخصی: عدم شباهت افراد به یکدیگر و اختلاف های سلیقه ای و رفتاری ممکن است موجب بروز تعارض گردد.
– استرس های محیطی: محیط استرس آور و پر تنش حتماً باعث ایجاد تعارض می شود.
– تعارض نقش: تعارض در نقش زمانی به وقوع می پیوندد که ادراک افراد و اجرای نقش با انتظارات دیگران همگونی نداشته باشد. تعارض نقش بر چند دسته است:
الف-تعارض درون نقشی: زمانی اتفاق می افتد که فرد در معرض استرس قرار دارد و شخص از اینکه چگونه نقش را ایفاء نماید، دارای انتظارات متعدد و در عین حال متضاد می باشد. به عنوان مثال نقش “استادکار” که سرپرست از او می خواهد در کار مدافع اهداف سازمان باشد و از طرف دیگر کارگران نیز از او می خواهند که به عنوان نماینده آنها حامی منافع شان باشد و این دوگانگی، تعارض درون نقشی را در فرد به وجود می آورد.
ب-تعارض بین نقش ها: هر کارگر همچنین یک همسر، یک دوست، یک پدر و یک عضو از جامعه بزرگ تر است. فرد برای انجام موثر تر شغل خود ناچاراست نقش پدر و همسر را در خانواده به خوبی ایفاء نکند که این مسئله منجر به ایجاد تعارض بین نقش ها می شود.

ج-تعارض نقش متقابل: وقتی دو یا تعدادی از افراد یک نقش ویژه ای را خواهند، تعارض به وجود می آید. به عنوان مثال ممکن است سرپرست و استادکار شیوه های متفاوتی را برای تشویق یا تنبیه کارگر خود در نظر بگیرند، که این تفاوت تعارض نقش متقابل را به وجود می آورد.

 

4,460 بازدید

۲۹ دیدگاه

 1. سلام استاد ممنون بابت تستها

 2. سلام استاد
  خسته نباشید
  استاد میشه جواباشم بذارید
  ی دنیا ممنون

 3. سلام
  ممنون از بابت تست ها
  فقط می خواستم بپرسم اینها همون تستای پیش بینی دکتری است که قرار بود بذارید؟
  و اینکه توی این تست ها یا تست های پیش بینی که احتمالا بعدا بذارید، اون ۱۰۰ تا تست پیش بینی ارشد هم هست یا اونو باید به صورت جدا خریداری کنیم
  اگه همه تست ها رو توی یه فایل بذارید خیلی بهتره..در هزینه ها هم صرفه جویی میشه!
  شوخی کردم، کار شما خیلی بیشتر از این هزینه ها می ارزه…ممنونم که هستید

  • سلام صدتا تست پیش بینی ارشد + تست های ۱۵ و ۱۶ بهمن مدیریت و اجرایی + جزوه پیشرفتم تضمین حداقل ۶۰ تخهصصی خواهد بود شک نکنید یعنی با خوندن ۳۰۰ صفحه حداقل ۶۰ میزنید
   تست پیش بینی دکترا به دلیل مشغله نمیزارم و عذرخواهی میکنم اما لطفا تست های پیش بینی ارشد و مواردی که گفتم رو حتما بخونید….
   اره موافقم توی فایل باشه بهتره اما میخوام مخاطب درگیر بشه و هر کی هم سرچ میکنه سوال میخ۰واد به این سایت هدایت بشه
   موفق باشید….

 4. استاد لطفا جواب این سوال را بفرمایید.به دلیل اینکه در چندین تست مختلف جوابهای متفاوتی به آن داده شده است.
  بر اساس کدام یک از اصول بوروکراسی هر یک از کارکنان می توانند به نمایندگی از طرف کل سازمان عمل کنن.
  ۱-تخصص گرایی ۲- غیر شخصی بودن ۳-سلسله مراتب ۴- قانون مداری
  در ضمن بابت تست هایی که در سایت قرار داده اید ممنونم

 5. گلناز مهدی عصری

  سلام استاد از زحمات شما ممنونم ظاهرا تعداد زیادی از سئوالات گزینه صحیح اعلام نشده میشه لطفا جواب همه سئوالات رو در سایت بگذارین؟ ممنون- (در خصوص سئوالات دکترا)

 6. سلام استاد
  من تو چند تا سوال اشکال داشتم ممنون میشم فرصت کردید جواب بدین.
  ۱- در طبقه بندی تکنولوژی پرو در کدام گزینه حیطه کنترل متوسط است؟ ۱،تکراری ۲٫غیرتکراری ۳٫هنری و صنعتگرانه ۴٫مهندسی
  ۲- در سازمانهای ارگانیک میزان استفاده از گزوه های ضربت………و میزان قواعد و مقررات…….. است؟
  ۱٫زیاد- زیاد ۲٫کم- کم ۳٫زیاد – کم ۴٫کم-زیاد
  (جواب ۳ میشه؟)
  ۳- حالتهای مختلف برای این سوال کنکور اجرایی چیه؟
  سازمانهایی که سطح اثربخشی و سطح تعارض پایینی دارند دارای چه مشخصاتی هستند؟
  رکود- عدم پاسخگویی به تغییر- فقدان ایده های جدید
  (مثلا سازمانهای با اثربخشی و تعارض بالا و حالتهای دیگه چه مشخصاتی دارند؟)
  ۴- چرا در سازمان بوروکراتیک پیچیدگی و رسمیت زیاد و مقدار تمرکز کم است؟(سوال آخر اجرایی)
  ببخشید که سؤالام زیاد شد!!!!!

 7. اول تشکر میکنم از شما استاد عزیز
  فقط اگه پاسخ این سوالات رو نیز زحمت بکشید و بذارید ممنون میشم.
  چون ابهام دارم تو بعضیاش .
  مثل:
  ۲۰٫کدام یک از سبک های اندیشیدن نمونه های کاربرد آن مدل سازی می باشید؟
  ۲۶٫در چرخه حیات محصول کدام گزینه تاکید بر ارئه خدمت به مشتری می باشد
  ۳۴٫کدام سازمان مجازی زمینه مشترک برای همکاری و همراهی گروه های کاری و افراد مختلف در یک سازمان به وجود می آید
  ۴۴٫تکنولوژی جزء کدام یک از متغیرهای زیر می باشد؟
  ۵۲٫کدام یک از گزینه های زیر کارهای فیزیکی را ترجیج میدهند
  ۴۴٫رهبری در سطح هماهنگی په نقشی ایفا می کند
  ۴۵٫در کدام یک از سبک های رهبری مطالعات دانشگاه آیووا رهبران از دادن بازخور اجتناب می کنند
  ۱- در این استعاره نقش ذهن ناخودآگاه انسان و تجربیات و رویدادهای فراموش شده در پس ذهن وی، در خور اهمیت و توجه است:
  ۱۱- مهمترین عامل محیطی در تعیین حیطه نظارت مدیران کدام است؟

 8. سلام و تشکر فراوان. ببخشید اگر ممکن هست جواب همه تستها رو بگذارید. ممنون

 9. داوطلب دکترا(مهدیه)

  با سلام و احترام
  استاد جسارتا چندسوال از محضرتون داشتم.
  سوال۱: مشخصا میشه بفرمائید در کنکور دکترای سالهای اخیر، چه تعداد سوال از “تجزیه و تحلیل سیستم ها “اومده؟
  سوال ۲: منظور از منابع انسانی پیشرفته مشخصا چه مبحث یا فصولی می باشد؟(من دوکتاب اساتید قلی ÷ور و سعادت رو خونئم)
  سوال۳: پیش بینی می کنید حدودا چه تعداد سوال از ۵جلدی پیشرفته دکتر رضائیان سوال بیاد؟
  باز هم متشکرم ÷یشا÷یش از بذل توجهتون

  • سلام
   تجزیه و تحلیل نمیاد اگر باشه مطالبی هستش که در کتاب رضاییان یا الوانی می باشد
   همه اون + سعادت می باشد درست خوندین
   بنظرم اگه ۷۰ تا سوال باشه ۱۵/۲۰ سوال….

 10. سوالای خودتونه تو این مطلب، گزینه هاش رو دیگه نذاشتم

 11. استاد عزیز پاسخ سوالات آماده نشد؟

 12. سلام استاد لطف میکنین فایل سوالات دکترا به همراه فایل پاسخ سوالات برای دانلود بذارید.
  بابت تلاشی که می کنید ازتون سپاسگزارم.

 13. داوطلب دکترا(مهدیه)

  داوطلب دکترا(مهدیه)
  با سلام و احترام
  ضمن تشکر از جوابهاتون، سوال دیگه ای که دارم اینه که پیش بینی می کنید تعاد سوالات تئوری مثل سال گذشته باشه(۷۰سوال) یا تغییر می کنه؟(چون هرسال متاسفانه تغییر می کنه)
  ممنونم

 14. با سلام
  بنظر میرسه سوال ۲۸ جوابش ایمن سازی باشه و سوال ۲۷ هم کنکاش میحطی.
  با تشکر

 15. با سلام و عرض ادب و احترام. تشکر میکنم که با عه صدر مدیریت دانش میفرمایید. خداقوت
  لطفا کارتان را وسعت داده و فایل کتابهای خارجی را هم جهت دانلود قرار دهید. بیاری از کتابهای رفرن فایل اصلب پاور پواینت شان در ایت آقای رضا بنی اد موجود است
  موفق باشید

  • سلام مرسی عزیزم
   ایشون راضی هستن؟
   اگر شما در ارتباطی با ایشون و مطالب مفید هستند من در خدمتم….

 16. با سلام لطفا سوالات دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد را در دسترس قرار دهید
  متشکرم

 17. با سلام خدمت استاد عزیز،لطفا بفرمایید کدهای جزوه تئوریهای پیشرفته را کی تو سایت می گذارید؟ضمنا منتظر جزوه جامع تئوریها هم هستیم-با تشکر

  • سلام فعلا در روند آماده کردن جزوه دکتری توقف صورت گرفته چون احتمال زیاد برای امسال جز منابع دکتری نیستش…

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


ثبت نام کلاس تئوری مدیریت و مدیریت در اسلام ارشد و دکتری با استاد پورشفیع
مشاهده جزئیات