کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

افزايش 15 درصدي شهريه دانشگاه آزاد

رييس دانشگاه آزاد اسلامي با حضور در جمع خبرنگاران علاوه بر اعلام افزايش شهريه اين دانشگاه براي سال تحصيلي آينده به جزئيات مصوبات هيات امناي مركزي كه جلسه آن امشب برگزار شد، اشاره كرد.

چهارمين جلسه هيات امناي مركزي دانشگاه آزاد در دوره مديريت جديد عصر امروز در دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام و با رياست آيت الله هاشمي رفسنجاني برگزار شد.

پس از پايان اين جلسه حميد ميرزاده به همراه برخي از معاونانش در اين جلسه حاضر شد و به برخي از مصوبات هيات امنا اشاره كرد.

جزئيات افزايش شهريه براي سال تحصيلي آينده

رئيس دانشگاه آزاد در اين جلسه در پاسخ به پرسش مهر درباره افزايش شهريه دانشگاه آزاد براي سال تحصيلي آينده اظهار داشت: بر اساس مصوبه جلسه پيشين هيات امناي دانشگاه آزاد مقرر شد شهريه تمام مقاطع اين دانشگاه براي سال تحصيلي آينده با ميانگين ۱۵ درصد افزايش يابد.

وي با بيان اينكه مصوبه وزارت علوم براي افزايش شهريه دانشگاههاي شهريه پرداز تا سقف ۲۵ درصد است خاطرنشان كرد: دانشگاه آزاد ۱۰ درصد كمتر از اين سقف شهريه را افزايش داده است.

وي تاكيد كرد: افزايش اين ميزان شهريه بر اساس رشته ها در واحدهاي دانشگاه آزاد متفاوت است و واحدها مي توانند براي افزايش رقابت بيشتر شهريه را بر اساس ميانگين ۱۵ درصد كاهش يا افزايش دهند.

اين مقام مسول در ارتباط با افزايش شهريه اين دانشگاه بر يك نكته تاكيد كرد و گفت: هر چند واحدهاي استاني اختيار دارند شهريه را تا سقف معين شده افزايش دهند اما اين ميزان شهريه بايد در هيات امناي استاني به تصويب برسد و در صورت دريافت شهريه بيش از سقف مجاز با اين واحدها برخورد مي شود و شهريه اضافي به دانشجويان عودت خواهد شد.

رئيس دانشگاه آزاد در ارتباط با دانشجوياني كه مشكل پرداخت شهريه در ايام امتحانات دارند اظهار داشت: هيچ واحدي نمي تواند دانشجويي را به علت عدم پرداخت شهريه از امتحان محروم كند. واحدهاي دانشگاهي مي توانند اين دانشجويان را براي دريافت وام با بهره كم به ما معرفي كنند.

وي در ارتباط با شهريه دانشجويان شاهد و ايثارگر كه براي برخي از آنان در امتحانات پايان ترم مشكل ايجاد شده بود تاكيد كرد: دانشجويان شاهد و ايثارگر موظف به پرداخت شهريه نيستند و مي توانند در امتحانات پايان ترم شركت كنند. بنياد شهيد موظف شده شهريه اين دانشجويان را بپردازد.

تصويب تاسيس باشگاه فرهنگي ورزشي دانشگاه آزاد

وي با بيان اينكه تمام پيشنهادات هيات رئيسه دانشگاه آزاد همانند سه جلسه پيشين هيات امنا در اين جلسه نيز به تصويب اكثريت اعضا رسيد. از تاسيس باشگاه فرهنگي ورزشي دانشگاه آزاد در اين جلسه هيات امنا خبر داد و گفت: دانشگاه آزاد در سطح كشور بيش از ششصد هزار متر مربع فضاي ورزشي دارد. اين باشگاه استعداد بزرگي در دانشگاه آزاد به شمار مي آيد.

به گفته وي در اين جلسه هيات امنا نام باشگاه، تابعيت آن مدت فعاليت، نوع فعاليت، اركان باشگاه و تركيب مجمع عمومي همچنين وظايف به تصويب هيات امنا رسيد.

وي ادامه داد: مكان باشگاه فرهنگي ورزشي دانشگاه آزاد فعلا در واحد علوم و تحقيقات است اما در آينده در نقاط ديگر نيز گسترش مي يابد.

تصويب يك تركيب براي نخستين بار در دانشگاه آزاد

به گزارش مهر حميد ميرزاده از تاسيس كميسيون معاملات استانها خبر داد و گفت: كميسيون معاملات استانها براي نخستين بار در دانشگاه آزاد تشكيل شد. تركيب اين كميسيون در جلسه هيات امنا به تصويب رسيد.

وي با اشاره به تركيب اين كميسيون اظهار داشت: كميسيون معاملات در تمام استانهاي كشور فعال مي شود و نماينده رئيس دانشگاه آزاد در استان، رئيس بزرگترين واحد استان، معاون عمراني، يك كارشناس عمومي و نماينده خزانه دار مركزي در استان از جمله اعضاي تشكيل دهنده اين كميسيون هستند.

پرداخت غرامت و خسارت جسمي به استادان دانشگاه آزاد

رئيس دانشگاه آزاد يك خبر جديد هم براي استادان اين دانشگاه داشت و گفت: استادان دانشگاه آزاد توسط بيمه اجتماعي غرامت نقص عضو، بيماري، زايمان و درمان دريافت مي كند.

وي خاطرنشان كرد: سقف دريافت اين خدمات بر اساس قانون بيمه تامين اجتماعي است.

تغيير نام يك واحد دانشگاهي

به گفته رئيس دانشگاه آزاد واحد خوراسگان در استان اصفهان تغيير نام يافته و از اين پس به نام دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان – خوراسگان شناخته مي شود.

يك معاون جديد براي دانشگاه آزاد

رئيس دانشگاه آزاد از يك مصوبه ديگر اين دانشگاه نيز خبر داد و گفت: با تصويب هيات امنا رئيس مركز آزمون به عنوان معاون دانشگاه شناخته شد.

طراحی و اجرا: پیشروسافت