آخرین ها
خانه / اعلام شهریه دوره های مختلف کارشناسی ارشد

اعلام شهریه دوره های مختلف کارشناسی ارشد

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی دوره های نوبت دوم دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پیام نور و دوره های مجازی به همراه حداکثر شهریه های این دوره ها اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۳ منتشر شده است و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تا یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب کدرشته های مجاز اقدام کنند.

بر اساس ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی دوره های نوبت دوم دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که از آن به عنوان دوره های شبانه نام می برند. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مجری دوره های نوبت دوم، از ارائه خوابگاه، سرویس ایاب و ذهاب و مسائل رفاهی معذور هستند.

به داوطلبان توصیه می شود انتخاب خود را بومی کرده و کد رشته های شهر محل سکونت خود را انتخاب کنند. دانشجویان دوره های نوبت دوم تابع مقررات آموزشی دوره روزانه هستند مگر در موارد استثنا. انتقال دانشجویان دوره های نوبت دوم به دوره روزانه ممنوع است.

جدول حداکثر میزان شهریه دوره های نوبت دوم دانشگاههای مجری (با احتساب ۲۵ درصد افزایش نسبت به شهریه سال قبل) با تائید وزارت علوم (کلیه مبالغ به ریال) : 

عنوان دانشگاه  گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد پایان نامه (نظری ) شهریه هر واحد پایان نامه (آزمایشگاهی و کارگاهی)
دانشگاههای: اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، خوارزمی، شهیدبهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و فردوسی مشهد علوم انسانی ۵٫۶۲۵٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
سایر گروههای آموزشی ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی علوم انسانی ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۸۷۵٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۱۲۵٫۰۰۰
سایر گروههای آموزشی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۱۲۵٫۰۰۰

* شهریه دروس عملی (در صورت وجود در برنامه آموزشی) یک و نیم برابر شهریه دروس نظری محاسبه می شود.

ضوابط پذیرش دانشجو در دوره های نیمه حضوری :

کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند رشته های دوره های نیمه حضوری را نیز انتخاب کنند. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مجری دوره های نیمه حضوری به هیچ وجه امکان تأمین خوابگاه، وام تحصیلی و سایر امور رفاهی به دانشجویان را نخواهند داشت. مقررات آموزشی این دوره همانند مقررات آموزشی دانشگاه پیام نور است.

شهریه دوره های نیمه حضوری برای کلیه رشته های تحصیلی دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، برای ورودی های سال ۱۳۹۳ شامل دو قسمت شهریه ثابت و متغیر بوده و میزان شهریه ثابت و متغیر برای هر نیمسال تحصیلی به میزان ۶۰ درصد شهریه های دوره نوبت دوم همان دانشگاه خواهد بود.

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور:

کلیه داوطلبان هر یک از گروه های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر به شرط شرکت در آزمون گروه های ذیربط و همچنین مجاز بودن به انتخاب رشته می توانند رشته های تحصیلی مراکز دانشگاه پیام نور را نیز انتخاب کنند.

پذیرش دانشجو در کد رشته محلها، به روش متمرکز خواهد بود و چنانچه تعداد داوطلبان متقاضی کمتر از ظرفیت رشته محل باشد، گزینش بر اساس حد نصاب علمی صورت خواهد گرفت.

شهریه دانشگاه پیام نور : 

شهریه ثابت شهریه متغیر به ازای هر واحد درسی به ریال(دروس نظری) شهریه متغیر به ازای هر واحد درسی به ریالدروس عملی کم هزینه و پایان نامه شهریه متغیر به ازای هر واحد درسی به ریالدروس عملی پرهزینه
۶٫۲۱۰٫۰۰۰ ۶٫۲۱۰٫۰۰۰ ۱٫۸۴۰٫۰۰۰ ۲٫۸۷۵٫۰۰۰

شهریه های ثابت و متغیر با تصویب هیات امنا افزایش می یابد. در حال حاضر نرخ افزایش سالانه حدود ۱۵ درصد تعیین شده است. شهریه ثابت دانشجو در ترم تابستانی ۵۰ درصد شهریه ثابت مربوط است و بقیه موارد به قوت خود باقی می ماند. شهریه متغیر درس خودخوان ۵۰ درصد شهریه های متغیر مربوط است.

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو درکد رشته های تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی:

پذیرش دانشجو در برخی از کد رشته محل ها، به روش متمرکز صورت خواهد گرفت و برخی از کد رشته محل ها که نیاز به انجام مصاحبه و یا آزمون عملی بوده و پذیرش آنان به روش نیمه متمرکز است تا چند برابر ظرفیت پذیرش، فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط اعلام خواهد شد.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مجری، به هیچ وجه امکان تأمین مسکن، خوابگاه، وام تحصیلی و سایر امور رفاهی به دانشجویان نخواهند داشت. دانشجویان تابع مقررات آموزشی دوره روزانه خواهند بود، مگر در مواردی که در آیین نامه طرح ایجاد دوره ها مستثنی شده است.

حداکثر میزان شهریه های ثابت و متغیر در رشته های مختلف تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی (با احتساب ۲۵ درصد افزایش نسبت به شهریه سال قبل) که توسط هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی مربوط به تصویب می رسد، به شرح جداول ذیل است .

جدول حداکثر شهریه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی (کلیه مبالغ به ریال)

عنوان دانشگاه  گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد پایان نامه (نظری ) شهریه هر واحد پایان نامه (آزمایشگاهی و کارگاهی)
دانشگاههای غیر دولتی – غیرانتفاعی علوم انسانی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۷۵٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۱۲۵٫۰۰۰
سایر گروههای آموزشی ۵٫۶۲۵٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۱۲۵٫۰۰۰
موسسات  آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی علوم انسانی ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۸۱۲٫۵۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۱۲۵٫۰۰۰
سایر گروههای آموزشی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۳۷٫۵۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۱۲۵٫۰۰۰

شرایط پذیرش دانشجو در دوره های مجازی 

آموزش در دوره های مجازی به صورت الکترونیکی بوده و داوطلبان می توانند برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی دانشگاه یا مؤسسه مورد نظر خود مراجعه کنند. پذیرش در دوره مجازی به روش متمرکز است. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مجری، به هیچ وجه امکان تأمین مسکن، خوابگاه، وام تحصیلی و سایر امور رفاهی به دانشجویان نخواهند داشت.

حداکثر میزان شهریه های ثابت و متغیر تحصیل در دوره های مجازی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مجری (با احتساب ۲۵ درصد افزایش نسبت به شهریه سال قبل) به تائید وزارت علوم رسیده است.

جدول حداکثر شهریه رشته های تحصیلی مجازی (به ریال) : 

گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد شهریه  هر واحد پایان نامه
علوم انسانی ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ ۶۸۷٫۵۰۰ ۱٫۸۷۵٫۰۰۰
سایر گروههای آموزشی ۴٫۳۷۵٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱,۳۸۲ دیدگاه

 1. به نام او
  با سلام خدمت همه
  خوشحالم که این سایت راه اندازی شده و خوب و سریع داره رشد میکنه
  ان شا الله خدا توفیق بده قراره چندتا از بچه ها جمع بشیم و تو همین سایت پا به پای بچه های سال آینده اجرایی تا کنکور بریم از دوستانی که رتبه خوب آوردن هر کس تمایل داره اعلام کنه بذارید لطفی که خدا در حقتون کرده رو با کمک به دیگران و در اختیار قرار دادن تجربه هاتون جبران کنید
  از استاد پور شفیع هم ممنونم بابت همه زحمتاش مخصوصا اینکه تو طول این دوران هم استادم بود هم رفیق و دوستی که هر موقع می خواستم کمکم می کرد
  اونایی که می خواید کنکور بدید بدونید استاد برای کنکور شرط کافی نیست و باید خودتون واقعا زحمت بکشید ولی شرط لازم هست و من صادقانه میگم استاد پورشفیع برای تئوری مدیریت همون شرط لازمیه که دنبالشین

  • سلام مصلح عزیزم
   رتبه خوبتون رو باز تبریک میگم
   وجود شما و دیگر دوستان قطعا در پیشبرد سایت تاثیر مضاعفی خواهد داشت و این سایت متعلق هستش به تمام دوستانی که میخواهند در موفقیت دیگران سهمی داشته باشند و من با کمال میل پذیرا خواهم بود…
   تمامی موفقیت هاتون تلاش خودتون بوده و اگر کمک کوچکی هم بوده انجام وظیفه بوده
   موفق باشید…

  • سلام ومن دانشگاه مجازی تهران رشته مدیریت ورزش قبول شده ام وبا وجود داشتن سه بجه کوچک ومعلم بودن مجازی مناسب هست یا نه وشهریه یک ترم من چند میشه/

  • سلام
   کدوم شهر هستین؟
   ترمی ۱٫۸۰۰
   و هدفتون چیه از خوندن؟ آیا شاغلید؟

  • سلام خسته نباشید من ارشد سازه غیرانتفاعی پویش قم قبول شدم مدرکش برای نظام مهندسی طراحی ومحاسبات ارزش داره وکلاٌ چقدر هزینه دوره ارشد این رشته میشه ساکن بروجردم ولیسانس تکنولوژی عمران عمران دارم.ممنونم ومنتظرجواب

 2. درود بر شما آقای مصلح.
  جز اینم نباید باشه.
  وَأَمَّا بِنِعْمَهِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ

 3. استاد پورشفیع؟ آیا رتبه من خوب محسوب میشود؟:-\

 4. آخ جوون ….منم از هیچ کمکی دریغ نمیکنم ب کنکوریای ۹۴…

 5. خدارو شکر که همه شما انقدر خوبید
  من یه پشت کنکوریم و دلگرم هستم به کمکهای همه شما عزیزان و به سهم خودم هر کمکی هم ازمن بر بیاد دریغ نخواهم کرد
  ممنونم از شما از استاد پورشفیع …

 6. سلام استاد پور شفیع.عیدتون مبارک.به نظرتون توی رشته بازرگانی ارشد نیمه حضوری دانشگاه ارومیه بهتره یا پیامنور تهران و کرج؟میخواستم برتری مزایاشونوهم بدونم.اینکه کدوم برا ادامه تحصیل بهتره.

  • سلام بستگی داره کدوم شهر باشید اگر تهرانید همون پیام نور کرج رو برید اگر نه ارومیه هستید همون ارومیه رو برید
   و تفاوت آنچنانی ندارند با هم فقط باید رزومه قوی داشته باشید…
   موفق باشید.

  • lن از شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی هستم.فارغ التحصیل دانشگاه پیامنور.ازروی معدل برمیدارن.ازبین ۱۳۵۰نفرهم ورودی و هم رشته رتبم ۱۸ شده.توی هردو میتونم برای دکتری ادامه تحصیل بدم؟و اینکه نیمه حضوری هم بدون کنکور برای دکتری پذیرش داره؟خیلی ممنون از زحمات شما

  • بله برای دو تا میتونید ادامه تحصیل بدین
   بله داره و میشه ادامه تحصیل داد…

 7. با سلام
  لطفا راهنمایی بفرمایید بارتبه ۳۰۰۰ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ۹۳ آیا قبول خواهم شد یا خیر
  با تشکر

  • با سلام…
   تا چند ساعت دیگه نتایج روی سایت سازمان سنجش قرار میگیره و متوجه خواهید شد
   امیدوارم موفق باشید

 8. با عرض سلام خدمت آقای پورشفیع
  من دانشگاه شاهرود مجازی قبول شدم . میخواستم بدونم مدرک مجازی معتبر خواهد بود و آیا امتحانات رو باید رفت شاهرود داد؟

  • سلام معتبر از چه لحاظ؟ برای ادامه تحصیل خیر
   بله آزمونا رو باید برید شاهرود بدید…

  • از لحاظ آینده کاری واستخدامی ها. اطلاعات درستی از مجازی و آموزش محور بودن ندارم.

  • هیچ فرقی نمیکنه مدرک هستش و میشه اما برای ادامه تحصیل مجازی یکم با مشکل میخورید…

  • سلام
   من مجازی خوارزمی قبول شدم. منبعتون برای اینکه میگین مجازی برای ادامه تحصیل معتبر نیست چیه؟ تو ایران مورد قبول نیست یا خارج از ایران هم همینطوره؟ چه مشکلی ممکنه پیش بیاد؟

  • سلام
   شاید حرف یکم ناراحت کننده باشه اما من همیشه سعی میکنم واقعیت ها رو بگم
   مجازی توی ایران برای ادامه تحصیل بهش بها نمیدن….

  • سلام
   من خودم کارشناسی مجازی دانشگاه صنعتی بودم خودم شیراز قبول شدم و دوستمم با رتبه ۱۳ شریف قبول شد(هوش مصنوعی)
   استادای ما با روزانه یکی بود و از نظر اعتبار همتراز بودیم
   و از بین دوستام حدود ۵-۱۰ نفری خارج از کشور(امریکا و کانادا) در حال تحصیل هستن و هیچ مشکلی از نظر اعتبار نداره در ضمن کشورهای خارجی به مدارک مجازی بهای زیادی میدن
   و برای ادامه تحصیل فقط بستگی به خودتون داره که چقدر تلاش کنید

   لطفا دیگر دوستان اطلاعات غلط در اخیار علاقمند نگذارن!!!

  • سلام بله برای خارج خوبه و برای خوندن ارشد هم خوبه اما در ایران برای خوندن دکتری مشکل هستش
   کسی نگفت ارشد بحث دکتری هستش اونم در ایران…..!!!
   لطفا مطلب رو بخونید و بعد….

 9. آمارکاربردها قبول شدم.ممنون میشم اگه پاسخ بدید.

 10. سلام من مدیریت فناوری دانشگاه تهران قبول شدم،آیا مدرکش واسه کار دولتی معتبره؟یا منتظر نتیجه آزاد باشم؟

 11. بله مجازی قبول شدم،من کارمندم مدرکو واسه افزایش حقوق میخوام

 12. سلام
  کارشناس مدیریت بیمارستان هستم.ارشدمدیریت اجرایی موسسه البرز قزوین قبول شدم.آیا برای استخدام به مدرکش بها میدن؟این موسسه از نظرعلمی در چه سطحی قرار داره؟
  ممنون

 13. با سلام
  من ترم گذشته دانشگاه ازاد واحد کرمان ارشد نرم افزار کامپیوتر خواندم و الان موسسه غیر انتفاعی بهمنیار کرمان رشته هوش مصنوعی قبول شدم .میشه راهنمایی کنید که ازاد رو ادامه بدم یا برم غیر انتفاعی؟ ممنون

 14. با سلام من روانشناسی تربیتی روزانه یزد قبول شدم رتبه م ۱۲۴ بود فکر میکردم شیراز قبول شم الان با توجه به شرایطم که دختر ۲ ساله دارم و شیراز زندگی میکنم به نظرتون ثبت نام کنم و برم با اساتید صحبت کنم که غیر حضوری بخونم یا بی خیال دولتی بشم و بخونم سال دیگه که روزانه نمیتونم امتحان بدم برا ارش مشاوره ازاد مرودشت امتحان بدم لطفا راهنماییم کنید متشکرم

  • سلام بنظرم برید اشتباه نکنید
   یک سال خودتون رو اونم دولتی عقب نندازید میشه صحبت کرد نیمه حضوری برید
   دو هفته یک بار
   اما اشتباه نکنید….

 15. من مجازی مدیریت تحول دانشگاه تهران قبول شدم . نمیدونم ثبت نام کنم یا نه . اصلا ارزشش رو داره وقت و هزینه صرف کنی . البته من کارمند هستم . اگر شرایطش رو داشته باشم می خوام دکتری هم بخونم . ازاد ارتباطات شرکت کردم چون تو شهر ما ارشد مدیریت نیست .

  • سلام برای دکترا خیر واقعیتش خوب نیست اما برای صرف مدرک و برای کار خوبه
   موفق باشید….

 16. سلام خسته نباشید من عمران سازه موسسه اموزش عالی اپادانا شیراز قبول شدم میخاستم بدونم برا فوق لیسانس مدرکشون معتبر هست برا ادامه تحصیل مشکلی نداره(ینی به نظرتن برم ثبت نام کنم)اصلا به نظرتون خوب جایی قبول شدم

 17. باسلام
  هزینه شهریه ثابت دروه مجازی برق قدرت دانشگاه شاهرود چقدر است؟ چون توی سایت دانشگاه نوشته ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال !!!!!!!!!!!

  • سلام
   اره ثابت همونه اما تا ۱۸۰۰ میره….

  • باسلام و عرض ادب جناب پورشفیع پس جدول بالای مربوط به شهریه های دانشگاههای مجازی چی هستش؟ اگه اونو درنظر بگیریم شهریه ثابت ۴٫۳۷۵٫۰۰۰ میشه چطور دانشگاه شاهرود ۱۲۵۰۰۰۰۰ریال زده؟

  • سلام هر دانشگاه متفاوت هستش و ما براساس نرخ وزارت علوم زدیم اما خوب در هر جا متفاوت هستش

  • هزینه یه ترمش چقدر میشه و ایا ارزش ادامه تحصیل در این دوره مجازی برق قدرت در دانشگاه شاهرود رو داره؟

  • اگر هدفتون مدرک هستش بله اگر ادامه تحصیل خیر…
   حدودا ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰

 18. اقای پور شفیع عزیز این دوسال هزینش چقد میشه تقریبا

 19. سلام من ارشد مجازی دانشگاه رشت قبول شدم.رشته ی مکانیک
  میخواستم بدونم اگه پشت کنکور بمونم خوبه یا همین دانشگاه برم؟

 20. سلام به طور واضح میتونید بگید مشکلش چیه واسه ادامه تحصیل ؟ ارشد mba مجازی دانشگاه تهران قبول شدم

 21. سلام بر آقای پورشفیع عزیز. میخواستم بپرسم من رشته مهندسی شیمی موسسه آموزش عالی نجف آباد اصفهان قبول شدم. خواستم بفرمایید که مدرکش معتبره؟برا ثبت نام برم یا منتظر نتیجه دانشگاه آزاد بمونم؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید.سپاسگزارم

 22. چناب پورشفیع عزیز ارشد مهندسی شیمی (گرایش فرآیندهای جداسازی) منظورم بود.سپاس فراوان

 23. سلام من ارشد برق دانشگاه پیام نور تهران شمال قبول شدم…به نظرتون ارزش داره که ثبت نام کنم؟؟؟

 24. سلام.ممنونم از سایت مفیدتون
  من ارشد عمران دانشگاه غیرانتفاعی شهر محل سکونتم قبول شدم. اینم بگم خدمتتون که من ساله دومی هست که کنکور دادم. مشکل هزینه دارم. می خواستم بدونم هزینه ترم ها چطوره و آیا وام شهریه میدن دانشگاه های غیردولتی؟ دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری شهر نور

 25. سلام استاد پورشفیع

  ممکنه بفرمایید شهریه پردیس دانشگاه تهران _ کیش برای هر ترم چقدر میشه ؟ ضمن اینکه آیا ساعت کلاسشون مثل سایر دانشگاهاست هر هفته تشکیل میشه یا کمتره ؟ ضمن اینکه برای دکتری اعتبار دارند یا خیر ؟

  • سلام اعتبار داره اما باید مقاله خوب ارائه بدین
   ترمی ۵/۶ میلیون
   معمولا دو هفته یکبار هستش یا یک روز در هفته

 26. با سلام.با تشکر از سایت مفید و توضیحات و اطلاعات خوبتان.
  من رشته مدیریت پروژه مقطع ارشد در دانشگاه غیر انتفاعی علا الدوله گرمسار قبول شدم اما مردد هستم ؛ چند تا سوال داشتم،لطفا:
  ۱- مجازی بهتره با غیر انتفاعی؟
  ۲-امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری با مقطع غیرانتفاعی وجود دارد؟
  ۳-آیا مدرک غیر انتفاعی در بازار کار -چه آزاد چه استخدامی-ارزش دارد؟
  ۴-اگر امسال جهت ثبت نام اقدام نکنم در غیر انتفاعی آیا می توانم در آزمون سراسری ۹۴ شرکت کنم؟
  ۵-اگر ترم اول را ثبت نام کنم و بخوانم برای کنکور و دانشگاه بهتری قبول بشوم ایا امکان انصراف وجود دارد؟
  ممنون از راهنماییتون.

  • سلام
   ۱٫غیرانتفاعی
   ۲٫بله وجود دارد
   ۳٫بله ارزش داره
   ۴٫بله می تونید مشکلی نخواهید داشت برای ثبت نام
   ۵٫بله امکانش هست یا حتی همزمان بخونید…
   موفق باشید…

 27. سلام آقای پور شفیع لطفا جواب بدین.من رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت دانشگاه بوعلی نوبت دوم قبول شدم شهریه ترم ۱چقد میشه خیلی نگرانم میترسم نتونم پرداخت کنم؟؟

 28. سلام استاد من ارشد مجازی تهران حسابداری قبول شدم نگران شدم از پاسخی که به آقای جلا ل دادید این مطلب در موردهمه رشته های مجازی صادق است یانه ؟ شهریه یک ترم تحصیل دررشته حسابداری چقدر است ضمنا من کارمند دولت هستم.ممنون از پاسختون.

 29. میشه لطفا جواب منو بدید…من ۲۶۰۰شده رتبم…

 30. ببخششین استاد شما چه جوری حساب کردین تو جدول شهریه ها زده شهریه ثابت ۵۰۰۰۰۰ ومتغیر۱۰۰۰۰۰ ؟؟جواب بدین لطفا

  • گفتم امیدوارم کمتر بشه
   اما ۵۰۰ ثابت + ۱۲ تا واحد ۱۰۰ هزاری میشه ۱٫۷۰۰
   موفق باشید…

 31. سلام جناب پورشفیع…مجازی دانشگاه تهران رشته مدیریت صنعتی قبول شدم…
  میخاستم بدونم شهریه هر ترم چه حدودی هستش؟؟؟
  با توجه به اینکه ۸ شهریور کارنامه نهایی و بقیه کد رشته های قبولی رو میزنن، اجازه میدن اگه توی کد رشته های بعد از
  این قبولی که جزو نفرات قبول شده تو اونها باشم ، ادامه تحصیل بدم و بتونم اونهارو برم یا نه …؟؟؟ ممنون از شما

 32. سلام من دانشگاه شیراز ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی مجازی قبول شدم میشه بهم بگین شهریه ثابت و متغیرم چن میشه

 33. با سلام مجدد.
  در مورد شهریه غیر انتفاعی سوال داشتم.رشته مدیریت پروژه.
  ممنون

 34. سلام آقای پور شفیع لطفا جواب بدید خیلی ها براشون جواب این سوال مهمه در دانشگاه اصفهان کسانی که دوره مجازی هستند و معدلشان بالای ۱۷ شود می توانند پروژه پایانی بردارند و اینطوری برای ادامه تحصیل راهشون باز می شه می خواستم بدونم دانشگاه تهران هم این شرایط رو داره؟

  • سلام مجازی امکان ایجاد مخیط علمی و پزوهشی نیستش
   اما اگرواقعا فعال باشید و یک استاد بهتون افتخار بده و کارتون رو ببینه امکانش هستش
   اما خیلی سخته
   خوب فکر کن دانشجوی روزانش که وقت میزاره و میدونه فعال تر هستش بهتره یا مجازی البته این فکر تمام اساتید هستش که شاید در واقعیت دوستان مجازی هم باشند که قوی تر از بچه های روزانه هستند اما خوب افکار عمومی رو نمیشه تغییر داد
   موفق باشید…

 35. سلام آقای پور شفیع
  کامنت های دوستان رو به صورت اتفاقی خوندم.تصمیم گرفتم از شما راهنمایی بگیرم.شوهر من کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق از گروه کنترل گرایش اتوماسون صنعتی دانشگاه مجازی تربیت مدرس تهران و به صورت آموزش محور کنکور ۹۳ رو قبول شده.ایشون ذوب آهن اصفهان در بخش اتوماسیون و آگلومراسیون با مدرک کارشناسی الکترونیک هم مشغول به کار هستند.ورود به این دانشگاه برای ایشون چقدر ارزش داره و امیدوارکننده هست؟هزینه هر ترم چقدر میشود؟البته فعلا هدف ادامه تحصیل در مقطع دکتری نیست بیشتر برای کار و تدریس برنامه برای آینده دارند.سپاسگذار از راهنمایی شما؟

  • سلام
   خواهش میکنم در خدمتم
   بله برای کار مشکلی نیستش
   و ارزش داره اما برای ادامه خیر
   حدودا ترمی ۱٫۵۰۰
   بازم سوالی بود در خدمتم
   موفق باشید…

 36. سلام
  اقای پور شفیع غیر انتفاعی قبول شدم ارشد عمران هزینش ای دو سال چقد میشه؟

  • سلام سینا جان بنظرم حتما برو ارزششو داره کلا ۶ تومن
   برو و اگر نمیتونی هزینشو بدی کنارش کار کن
   اشتباه نکن یک سال بمونی….

  • اقای پور شفیع عزیز من بچه مشهدم خودم
   به نظرتون من تو تکمیل میتونم دانشگاهای بعد از این دانشگارو قبول بشم
   ۷۶ اپادانا شیراز غیر انتفاعی
   ۷۷ || داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻤﺎل اﻣﻞ/ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
   ۸۲ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﺠﺎد-ﻣﺸﮫﺪ ||
   ۸۳ || ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری- ﻣﺸﮫﺪ ||
   ۸۴ || ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﺳﺮار-ﻣﺸﮫﺪ ||

  • نمیشه نظر داد چون توی تکمیل ظرفیت ممکنه این گزینه ها نباشند و پر شده باشند

 37. سلام آقای پورشفیع لطفا جواب منم بدین.هرجور حساب میکنم با شهریه ها ی که تو جدوله بیشتر از۱۲۰۰میشه؟

 38. من یکی از دوستای خودم دانشگاه شمال قبول شده و نمیتونه بره به خاطر سربازی امکان جابه جایی با ایشون هست؟؟؟؟

 39. سلام آقای پورشفیع گرامی بنده دانشگاه تهران مدیریت منابع انسانی دوره مجازی قبول شده ام انگار شهریه ثابت حدود ۳۷۵ هزار تومان و هر واحد ۶۷ هزار تومان هست حدودا ترمی چه مبلغی باید بپردازم ؟ و هر ترم چند واحد درسی باید بردارم ؟ از جواب شما پیشاپیش سپاسگذارم.. بدرود

  • سلام
   ۱۲ واحد برای هر ترمتون میشه
   با این اوصاف حدود ۱٫۲۰۰ هر ترم

  • با سپاس از شما .. البته شما بهتر میدونید … آخه دیدم فرموده بودید ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان .. با این عدد شهریه خواستم مطمئن بشم بازم ممنونم از شما استاد گرامی

  • جناب کیوان با سلام
   بنده کارمند هستم و مایلم در خصوص رشته شما (چون مستقیم دستی بر آتش دارید ) و نحوه پذیرشتان اطلاعاتی کسب کنم با اجازه جناب پورشفیع ایمیلم را می گذلرم لطفا با من تماس بگیرید با تشکر
   aminiakbar1@gmail.com

 40. اقای پور شفیع به نظرتون با رتبه۵۱۳۳ کجاها میتونستم قبول بشم ارشد (کارشناسی عمران دارم)

  • سلام دقیق نمیدونم اما غیرانتفاعی خیلی احتمالش کمه یا بگم نیست فقط پیام نور و مجازی…

 41. سلام اقای پور شفیع خواستم بدونم ایا رشته مجازی هم کلاس دارد یا همیشه به صورت اینترنتی است ؟ و ایا در استخدام ارزش دارد یا خیر ؟ ممنون

 42. واقعا بنده را خوشحال کردید استاد پور شفیع که جوابم را دادید و سوال اخر من نظرات دوستان را خواندم اما متوجه نشدم شهریه مجازی یک میلیون و پانصد است یا دویست ممنون میشوم این سوال را هم پاسخ دهید

 43. سلام وخسته نباشیدمن ارشدتربیت بدنی شبانه ارومیه قبول شدم میخاستم هزینه اشو بپرسم ترمی چقد میشه، ضمناتو مدرکمون مینویسن شبانه یانه ممنون

 44. سلام استاد.
  ببخشید مجدد مزاحم شدم.غیرانتفاعی مدیریت پروژه قبول شدم.اما مردد هستم در رفتن یا نرفتن.از چند نفر پرس و جو کردم موافق بودند و بعضی ها مخالف.گفته میشه ارزش مجازی بیشتر از غیر انتفاعیه و امکان ادامه تحصی در مجازی بیشتر از غیر انتفاعی هست و حتی ارزش مدرک دانشگاه آزاد بیشتر از غیرانتفاعی هست.لطفا راهنمایی بفرمایید.
  ممنون.

  • سلام خیر
   غیرانتفاعی خیلی بهتر از مجازی هستش و بنظرم حتما برید
   و غیرانتفاعی با آزاد هم بستگی داره که مال کدوم دانشگاه باشند دوتاش

 45. سلام من دانشگاه مفید قم رشته علوم اقتصاد قبول شدم یزد هستم سخته برام البته غیر انتفاعی آمزش محور چیکار کنم کلاس داره یا نه سر کارم نمیتونم کارمو ول کنم چون از پس هزینه ها بر نمیام منتظر آزاد بمونم یانه

 46. دانشگاه مفید قم غیر انتفاع آموزش محور علوم اقتصاد قبول شدم چیکار کنم

 47. میخواستم بپرسم دانشگاه مفید با توجه به اینکه متعلق به موسسه خیریه هست شهریه اش متفاوت هستش و هرینه ارشد چقدر میشه

 48. سلام استاد
  من مجازی دانشگاه صنعتی اصفهان رشته صنایع قبول شدم ولی مرددم
  ارزش داره من برم؟
  مجازی رو برم یا دانشگاه آزاد نجف آبائد واگه بیارم ؟

 49. سلام . من دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزد انتخاب ۲۵ از ۱۰۰ انتخاب قبول شدم. فکر میکردم این دانشگاه در تهران است و انتخابهای کرج را بعد از این دانشگاه زدم. اکنون ساکن کرجم و نوزاد ۳ ماهه دارم برام رفتن به یزد دشواره. ایا میتوانم تکمیل ظرفیت پیام نور یا غیرانتفاعی کرج قبول شوم؟ ایا میتوانم جابجا یا مهمان به یکی از دانشگاههای غیرانتفاعی یا پیام نور کرج شوم؟ تو رو خدا استاد راهنماییم کنید این موقعیت را از دست ندهم. من ۳۳ سال سن دارم و حوصله کنکور مجدد ندارم.

 50. سلام. استاد من ارشد مجازی رشته منابع انسانی گرایش استراتژیک دانشگاه تهران قبول شدم. رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد نراق هم شرکت کردم. اگر دانشگاه آزاد قبول شدم. به نظرتون کدام را انتخاب کنم؟ هزینه ارشد مجازی رشته منابع انسانی دانشگاه تهران و مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد ترمی چقدره؟ با تشکر.

 51. سلام استاد،من ارشد معماری غیرانتفاعی علاءالدوله گرمسار قبول شدم…خواستم لطفا راهنماییم کنید که در صورت قبولی در دانشگاه آزاد (در تهران) ترجیحم بر کدام یک باشه؟یا هیچکدام و برای آزمون ٩۴ خودم را آماده کنم؟!
  متشکرم

 52. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت پاسخگوی محترم.
  من کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان، غیرانتفاعی شهر نور قبول شدم ولی ساکن تهران هستم. میخواستم بدونم که آیا میتونم به تهران منتقل بشم؟ شرایطش چی هست؟

  • سلام انتقالی خبری نیست اما بنظرم برید
   ارزششو داره
   بازم تصمیم با خودتونه….

  • سلام.
   من در کامنت های قبل خوندم که میشه در تکمیل ظرفیت هم شرکت کرد؛ بنظر شما چقدر احتمالش هست که اینبار غیراتنفاعی تهران قبول بشم؟ بعد اگر بخوام تکمیل ظرفیت اسم بنویسم، دیگه نباید الان ثبت نام کنم؟ اگر تکمیل ظرفیت قبول نشدم، کلا شانس این قبولی ارشد از بین میره و باید برای سال بعد بخونم؟
   ببخشید سوالاتم زیاد شد. خیلی ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام
   هیچ احتمالی نمیشه داد برا قبولی در تهران
   چرا شما میتونید ثبت نام کنید و در تکمیل ظرفیتم اسم بنویسید و در صورت قبولی این رو انصراف و تکمیل ظرفیت رو میرید…
   بله اگر این رو ثبت نام نکنید و تکمیلم قبول نشید میرید برای سال بعد
   موفق باشید….

 53. با عرض سلام و تشکر فراوان من رشته نرن افزار در مقطه ارشد در کنکور سراسرى امسال درموسسه آموزش عالى زاگرس کرمانشاه با رتبه ۱۸۷۰ قبول شدم و کرمانشاه با محل زندگى ام پنج ساعت فاصله داره واسه همین خیلى دودلم و منتظر جواب آزاد وضع مالى خوبى ام ندارم به نظرتون برم ثبت نام کنم یا اگر آزاد قبول شدم اگر البته اونو برم در ضمن میخواستم بدونم از نظر اعتبار مدرک کدوم بهتره ممنون میشم جواب بدید چون دو دلى کلافه ام کرده هم فرصت زیادى ندارم بازم یک دنیا ممنون

 54. بازم ببخشید وقتت شما رو میگیرم اشتباها نوشتم آموزش عالى غیر انتفاعى زاگرس کرمانشاه قبول شدم میخواستم بدونم در کل چقدر هزینه اش میشه و عنوان مدرک چیه عنوان میشه غیر انتفاعى یا نه بعدا برا ى استخدام معتبره ارزش داره اگر آزاد دزفول قبول شم هزینه اش چقدر بیشتر میشه بازم یک دنیا ممنون میشم جواب بدید

 55. سلام استاد
  من دانشگاه غیرانتفاعی گرمسار رشته نرم افزار کارشناسی ارشد قبول شدم به نظرتون برم یا ازاد شهرخودم شاهرود بخونم البته جواب آزاد هنوز نیومده؟؟؟
  خیلی ممنون

 56. ببخشید استاد مقایسه هزینه غیر انتفاعی گرمسار و آزاد شاهرود برای ارشد نرم افزار هر ترم حدودا چقدر؟

 57. استاد واقعا معذرت میخوام ولى استرس داره دیونه ام میکنه من یه اشتباه بزرگ کردم تاریخ فراغت تحصیل رو اشتباها به جاى اینکه بنویسم۹۱/۱۱ نوشتم ۹۱/۷ امکان داره قبولیم رو لغو کنن اون زمان که فرصت داده بودن که تصحیح بشه گزینه تاریخ فراغت از تحصیل نبود خواهش میکنم اگه اطلاعى دارید راهنمایى ام کنید

 58. سلام من اصفهان هستم. ارشد زبان گیلان مجازی قبول شدم با رتبه ۲۵۰۰٫ می خواستم ببینم شهریه اش چقدره و امکان جابجایی به اصفهان هست؟ ضمن اینکه تو دفترچه ننوشته اموزش محوره یا نه. به درد دکترا میخوره؟ به عبارت دیگه می ارزه خوندن این رشته یا نه.ممنون

 59. استاد سلام
  ۱- رشته مجازی(ارشد مدیریت دولتی) حتما باید کنکور بدیم و یا بدون کنکوره ؟
  ۲_اگر کنکوریست حالا تا سال بعد میبایست صبر کنیم؟
  با سپاس از وقتی که میگذارید

 60. سلام
  زمان دقیق نتایج دانشگاه آزاد (ارشد) کی اعلام می شود ؟؟؟؟
  متشکرم

 61. سلام استاد من ۲سال ازمون ارشد دانشگاه ازاد قبول شدم اما بخاطر شغلم که رانندگیه نتونستم برم اگه امسال قبول شدم بنظر شما میتونم ارشد بخونم…؟

 62. با سپاس از پاسخ شما استاد عزیز. استاد برای اشتغال مدرک مجازی دانشگاه تهران بهتره یا آزاد واحد نراق؟

 63. و یه سوال دیگه. میشه به هر علتی مثل شاغل بودن، بچه داشتن، بیماری، بارداری یا بی علت، امتحانات پایان ترم رو تو یه دانشگاه توی شهر خود داوطلب داد؟ مثلن من میتونم تو اصفهان امتحان بدم یا حتما باید برم گیلان؟

 64. با عرض سلام و تشکر به خاطر سایت خوبتون
  میخواستم بدونم دانشگاه تهران برای دوره ی ارشد شهریه های شبانه رو قصد بندی میکنه؟؟ از ترم اول؟؟

  • سلام بجز ترم اول ترم های بعدی رو حتی میتونی ندی و بره تا پایان دوره اونم بعدش بصورت قسط بندی
   موفق باشید…

  • سلام راضیه جاان میخواستم قبل از اینکه روی صندلی دانشگاه تهران بشینی یک نکته رو بدونی
   عزیزم قصد به معنای تصمیم برای انجام کاره و اونی که مربوط به چند نوبتی کردن پرداختت میشه قسطه قققققققققققسط

 65. با سلام استاد به خدا خیلى دعاتون کردم که جواب دادید من رشته نرم افزار کامپیوتر غیر انتفاعى زاگرس کرمانشاه قبول شدم اندیمشک (خوزستان )ساکن هستم و تقریبا ۵ساعت با کرمانشاه فاصله داره آزاد هم اگه دزفول قبول بشم رشته معمارى کامپیوتر رو انتخاب کردم و براى نرم افزار نزدیک ترین جا تقریبا دو ساعت فاصله داره استاده از نظر مالى آزاد برم بهتره یا غیر انتفاعى کرمانشاه خیلى برام مهمه چون وضع مالىم خوب نیست بهم بگذارم بگین هر ترم کرمانشاه چقدر میشه آزاد چقدر مبلغ اش رو بگین لطفا راهنمایم کنید

  • سلام
   دانشگاه غیرانتفاعی ترمی ۱٫۵۰۰ اما در نظر بگیرید بحث مسکن و غذای شما هم هستش
   ولی آزاد ترمی نهایتا ۲٫۵۰۰ و اونم نزدیک خونه هستین بنظرم شنبه برید دانشگاه آزاد دزفول بپرسید شهریه ارشد هر ترم رو
   اونوقت بهتر میتونید تصمیم بگیرید….

 66. سلام آقای پورشفیع.من مدرک کارشناسیم آماده نیس تو سایت زده فرم درج شده در ویژه نامه اعلام اسامی رو باید ببرم دانشگاه پر کنه .حالا من این فرم وپیدا نمیکنم ؟

  • سلام دانشگاه لیسانشتون برید و یک برگه بگیرید به عنوان تاییده برای ثبت نام تا بعد…

 67. با سلام خدمت شما
  من فرهنگی هستم امسا ل در دوره مجازی پیام نور رشته ریاضی کاربردی تهران شرق که به صورت اموزش محور می باشد قبول شدم قصدی هم برای ادامه تحصیل در دکترا ندارم خواستم ببینم اگه دانشگاه ازاد شهر خودم (کرمانشاه ) قبول شوم ازاد را انتخاب کنم یا همین رشته مجازی رو ممنون میشم که پاسخ بدین
  در ضمن شهریه مجازی این دانشگاه چقدر میشه ؟ شهریه دانشگاه ازاد کر مانشاه چقدر بازم ممنون

 68. سلام دوباره. سوال اولم نیومده بود انگار
  گیلان مجازی قبول شدم با رتبه ۲۵۰۰٫ می خواستم ببینم شهریه اش چقدره و امکان جابجایی به اصفهان هست؟ ضمن اینکه تو دفترچه ننوشته اموزش محوره یا نه. به درد دکترا میخوره؟ به عبارت دیگه می ارزه خوندن این رشته یا نه.ممنون
  سوال دومم این بود که امتحانهای این رشته های مجازی رو میشه تو شهر خودم بدم یا باید حضوری تو گیلان باشه چون شنیده بودم میشه از یه مرکز دیگه هم امتحان داد. ممنون

  • سلام در کل مجازی اصلا ارزش نداره جز مدرکش همین و بس
   دکترا رو زیر سوال میبره!!!
   خیر امتحانات در دانشگاهی هستش که قبول شدین
   موفق باشید…

 69. ارشد مجازی گیلان زبان انگلیسی قبول شدم. تو سوال های قبلیم جا موند!

 70. ببخشید که دوباره سوال میپرسم چرا ازاد بهتره وقتی من کار دارم قصدی هم برای ادامه تحصیل در دکترا ندارم
  در ضمن هزینه دوره مجازی چقدر میشه بازم ممنون

  • خوب هزینه های رفت وامد و….
   و مهم تر از همه اینکه دانشگاه آزاد شهرتون اعتبارش از این دوره بیشتره

 71. میشه لطفا هزینه هر ترم ارشد زبان مجازی گیلان رو هم بفرمایین
  ( مدرک ارشد مجازی به درد استخدام و ترجمه میخوره؟ )

 72. سلام.
  خیلی ممنونم بابت راهنماییتون. من چند سوال دیگر هم دارم که ممنون میشم پاسخ بدید.
  من تیر ماه امسال فارغ التحصیل شدم و با توجه به معدل بالایی که داشتم درثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان (دانشگاه آزاد) شرکت کردم منتهی برخی از دوستان بنده میفرمایند که نباید اینکار را انجام میدادم و من مشمول این امتیاز نمیشوم.نمیدانم چرا!
  مثلا میگویند که فارغ التحصیلان این دوره نمیتوانند بالافاصله جز ثبت نامی های بدون کنکور ارشد باشند و این امتیاز از آنها سلب خواهد شد. بنظر شما اینکار مشکلی دارد؟ و اینکه آیا تا قبل اعلام این نتایج کاری باید انجام داد؟

  • سلام بایت این سوال اطلاع چندانی ندارم
   ولی فکر نکنم براتون مشکلی پیش بیاد
   موفق باشید…

 73. سلام استاد.من در بالا چندین سوال پرسیدم،بهزاد هستم غیرانتفاعی گرمسار مدیریت پروژه قبول شدم.شنبه می خواهم برم دانشگاه رو از نزدیک ببینم و با چند نفر از اساتید اونجا صحبت کنم ببینم مجاب میشم به رفتن یا بزارم واسه بهمن امسال امتحان بدم.یک چیز دیگه ای که تردیدمو بیشتر کرده اینه که شخصی با رتبه ۵۵ هم اینجا قبول شده من هم با رتبه ۲۴۳ اینجا قبول شدم، نظر شما چیست؟

  • سلام ایشئن شاید ساکن گرمسار بوده و یا اشتباه انتخاب رشته کرده
   اره بنظرم برید و بعد تصمیم با خودتون…

 74. با سلام خدمت استاد پور شفیع.من روزانه برق قدرت شهید رجایی تهران قبول شدم و خودم ساکن ساری هستم آیا میصرفه این همه هزینه رفت و آمد کنم با توجه به این همه گرانی و هزینه در تهران؟به نظر شما غیر انتفاعی ساری هزینه اش کمتر میشه؟آیا امکان گرفتن انتقالی به دانشگاه صنعتی بابل قبل از ثبت نام در دانشگاه شهید رجایی وجود داره؟خواهشا زودتر به سوالم پاسخ بدین خیلی ذهنم درگیره.با تشکر

  • سلام
   تبریک میگم نرفتن به شهید رجایی اشتباه محض هستش حتما حتما برید….
   هزینه ای نداره
   پشیمون میشید نرید…
   موفق باشید….

 75. استاد اگه روی خطین من منتظر جوابتونم.

 76. با سلام و تشکر از راهنمایی های دلسوزانتون. من ارشناسی ارشد نرم افزار موسسه آموزش عالی قائم شهرستان قائم شهر (همون غیر انتفاعی) قبول شدم. بنظر شما ثبت نام کنم ارزشش را داره؟ دوم اینکه می تونم توی تکمیل ظرفیت شرکت کنم تا توی شهر خودم قبول بشم؟

  • سلام
   خواهش میکنم وظیفه خودم میدونم
   بله میتونید توی تکمیل ظرفیت شرکت کنید
   با این شهر چقدر فاصله دارید؟

  • سلام.من ساکن گرگان هستم و تا قائم شهر با احتساب مسافت شهری و بین شهری و ترافیک عجیب و غریب شهر ساری تقریبا ۳ ساعت فاصله داریم. یک روز در هفته کلاسه .ترمی حدود ۵۰۰ هم هزینه رفت و آمد میشه.هزینه ثبت نام هم پرسیدم ۱۵۰۰ میشه.
   یک سوال دیگه دارم اینکه من ۱۴۳ واحد توی کارشناسی گذروندم با معدل ۱۴٫۴۹ که با همین معدل کنکور شرکت کردم و دانشگاه کارشناسیم برگه تائید معدل رو مهر و امضا کرد و به دانشگاهی که ارشد قبول شدم ارائه دادم. ولی چون هنوز گواهی موقتم صادر نشده یکم اذیتم کردن امروز برای ثبت نام. حالا من ۲ واحد اختیاری (اجباری) اضافه گذروندم که اینو حذف می کنن و معدلم میشه ۱۴٫۴۶ یعنی ۰٫۰۳ کمتر. الان مشکلی برای من پیش میاد؟

  • سلام خیر مشکلی پیش نمیاد
   موفق باشید و برید ایشالله مراحل بعدی ببینیمتون…

  • ممنون از راهنماییتون.نمیدونید چقدر دلگرم کننده بود. خدا بهتون سلامتی بده.

 77. سلام استاد ببخشید تاریخ تکمیل ظرفیت کی هستش؟من مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران مجازی قبول شدم اگه ثبت نام کنم و تکمیل ظرفیت هم ثبت نام کنم و غیر انتفاعی قبول بشم و بخوام برم چون مجازی رو انصراف میدم شهریه رو بهم چقدرش رو برمیگردونن؟ممنون میشم

 78. با سلام و عرض خسته نباشید خدمت استاد پور شفیع…
  خیلی اتفاقی وارد سایتتون شدم و کامنتارو خوندم… خیلی مطالب مفیدی ازش گیرم اومد… فقط یه سوالن داشتم: من ارشد دانشگاه غیر انتفاعی سردار جنگل رشت رشته مخابرات قبئل شدم.با توجه به اینکه در حال حاضر سربازم هستم و رشته کارشناسیمم ICT بوده اگه همه جوانب رو در نظر بگیرم چه پیشنهاد یا توصیه ای برام دارید استاد؟؟ با توجه به هزینه و دیگر مطالبی که خدمتتون گفتم.در ضمن ساکن رشت هم هستم. با تشکر فراوان

  • سلام
   خوشحالم که با هم آشنا میشیم حتی بصورت اتفاقی!!!
   چقدر از خدمتتون مونده؟؟
   چقدر میتونی هزینه کنی؟
   چقدر درس خوندی سالی که گذشت؟
   امسال باز میتونی بخونی؟؟
   و هرچه دل تنگت میخواد بگو…

  • من هم همینطور استاد…
   حدود ۱۱ ماه از خدمتم مونده و تا الان ۳ ماه هست که خدمت میکنم . هزینش زیاد اهمیتی نداره ، اعتبار دانشگاه و خود رشته برام مهمه… با توجه به رشته کارشناسیم نزدیکترین رشته به رشتم برای ادامه تحصیل همین مخابرات بود…
   راستش برای ارشد اصلا نخوندم ولی رتبم ۳۶۰۰ شد…
   امسال هم که سربازم و اگه نخوام برم کلا باید قید ادامه تحصیل رو بزنم. حالا با توجه به اینا به نظرتون چیکار کنم استاد؟! هیچ کس نیست راه رو از چاه بهم نشون بده…!!!
   ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید

  • مهدی جان خدا قوت راستش من نظر خودم رو میدم بازم بستگی به خودت داره من بودم اگر میتونی البته چون من جای شما و شرایط شما نیستم
   من میومدم امسال باز کنکور میدادم و قوی میخوندم تا سال بعد این موقع هم سربازی تموم میشد و هم با خیال راحت میرم ارشد البته فقط یک پیشنهاد بود تصمیم نهایی با خودتون هستش
   موفق باشی..
   به راست راست
   پاسبخش نباشی!!:-)

 79. سلام استاد. میخواستم بپرسم من با توجه به اینکه غیر انتفاعى زاگرس کرمانشاه قبول شدم امکانش هست در تکمیل ظرفیت جهاد دانشگاهى اهواز قبول بشم رتبه من۱۸۷۶ هستش واگر اینکه آزاد جاى قبول نشم ارزش داره این همه هزینه رفت و آمد کنم براى غیر انتفاعى پنج ساعت راهه و در صورت فارغ التحصیل شدن از غیر انتفاعى عنوان مدرکم رو چى مینوسن ممنون میشم به همه سوالاتم جواب بدید. ببخشید یادم رفت بگم رشته ام مهندسى کامپیوترنرم افزاره استاد به نظر شما بمونم واسه سال بعد شاید جاى بهترى قبول شدم

  • سلام من جواب سوال شما رو دادم
   قرار بود هزینه دانشگاه آزاد دزفول رو بپرسید تا به یک جمع بندی برسیم
   اما بنظرم غیرانتفاعی ارزش رفتن داره….
   اره غیرانتفاعی لحاظ میشه اما معتبره

 80. سلام وخداقوت
  من کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان مجازی قبول شدم میخواستم بدونم شهریه ترم ۱ چقد میشه ومدرکش برای استخدام معتبر هست؟
  مجازی بودن تو خود مدرک قید میشه ؟
  تو پاسخ هایی که به دوستان دادید خوندم شهریه اش بین ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تا ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ هست
  ولی جایی خوندم زده بود شهریه ثابت سال دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال۹۲ ۸۰۰۰۰۰۰ هر واحد هم ۱۳۲۰۰۰۰۰
  امکان داره شهریه دقیق۱ ترم سال ۹۳ دانشگاه صنعتی اصفهان برای رشته مهندسی کامپیوتر رو بگید؟
  واینکه من استان البرز زندگی میکنم وبه نوعی مجازی خوندن برام راحت تره وبدون خوابگاه و…هست
  وفک نمیکنم دیگه شرایط دوباره خوندن برام فراهم بشه وبرای ادامه تحصیل هم مدرکشو نمیخوام
  بنظرتون ثبت نام کنم یا نه؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  • سلام بر خطه البرز
   برای استخدام مفید هستش
   و قیمتش دقیق نمیشه گفت اما حدودا همونه اما برای شما با این قیمت هایی که گفتین ترمی ۲۲۰۰ میشه
   بنظرم اگر نمیتونید بخونید بله حتما برید

 81. سلام استاد…خسته نباشین
  من کرمانشاهی هستم و ارشد معماری غیر انتفاعی زنجان قبول شدم ارزش رفتن داره؟
  شهریه ۲ سال حدودا چقدر میشه؟

  • سلام مرسی
   شهریش حدودا ۵ تومن
   بنظرم بله برید
   موندن اشتباه هستش تهش یک سال اول سخته بعدش فقط پایان نامه هستش…

 82. سلام و روز بخیر
  من مجازی دانشگاه تهران (پردیس قم) کارشناسی ارشد حسابداری قبول شدم جدول شهریه رو که از دفترچه می بینم حتی از بقیه دانشگاه ها کمتره پس چرا میگن هزینه مجازی بالاست ؟ لطفا راهنمایی کنید ممنون

  • سلام هزینه های هر رشته و هر دانشگاه متفاوت هستش شما اون چیزی که دیدین شهریه ثابت است
   و اگر با واحدها حساب کنید حدودا همون اندازه میشه…

 83. باسلام خدمت استادپورشفیع:
  من یه مشکلی برام پیش اومده خواهشاهرچی راهنمایی داریدبم بگید.من کنکورارشددادم وبخاطراشتباهی که درانتخاب رشته م پیش اومده اقتصادروزانه فردوسی روبعدازشبانه علامه قراردادم وبه همین خاطرسازمان سنجش شبانه علامه روبرام انتخاب کرده.طبق کارنامه نهایی که امروزاعلام شده من رتبه م بصورتیه که اگرفردوسی روقبل شبانه علامه میزدم قبول میشدم.الانم ازشماخواهش دارم اگه امکان داره راهنمایی کنیدکه میشه کاری کردکه بجای شبانه علامه همون روزانه فردوسی بخونم.ممنون میشم

  • سلام خیر تحت هیچ شرایطی امکانش نیست
   اما بنظرم اقتصاد علامه فوق العاده هستش
   فقط میمونه مشکل هزینه که به نظر من برید
   موندن اشتباه هستش
   بهتون وام میدن بجز ترم اول….

 84. استاد خواهشا جواب من رو هم بدین

 85. هزینه جای خود.خوابگاهم بایدبری خودگردان.درضمن خودم مشهدمیشینم.خونه مون

  • سسنا جان کلا یک بار دیگه بگو کجا قبول شدی و حتی بگو اهل مشهدی تا من همزمان بهتون بگم چکار کنید ببخشید رشتتون و اینکه چی قبول شدین رو یادم رفت و سوالتم زیر اون قسمت نپرسید
   لطفا یکبار دیگه بگید.

 86. سلام استاد ببخشید میخواستم بدونم اگه تو غیرانتفاعی ارشد بگیرم واسه ادامه تحصیل تو دانشگاههای خوب راهی هست یا نه؟ اگه میشه لطف کنید راهنماییم کنید.

  • سلام بله غیرانتفاعی معتبر هستش و برای ادامه تحصیل مشکلی ندارید فقط رزومه قوی ارائه بدین….

 87. سلام استاد
  من رشته مدیریت تولید شبانه پردیس فارابی رو آوردم آیا مدرکش معتبره ؟شبانه دانشگاه یزد بهتره یا شبانه پردیس فارابی ؟و بنظر شما برم یا برا سال دیگه بخونم دوباره امتحان بدم ؟ممنون میشم راهنماییم کنید.

 88. سلام استاد
  اتفاقی وارد سایت شما شدم
  خیلی آقایی که با حوصله جواب همه رو میدید.
  من مدیریت ساخت قبول شدم خاوران مشهد.عمران
  نظر شما راجع به این رشته و آیندش چیه؟
  من سرپرست کارگاه سدسازیم.
  ارادتمند

  • سلام خواهش میکنم
   خیلی خوشحالم باهاتون آشنا میشم
   خدا قوت مهندس
   من خودم به شخصه این رشته رو قبول دارم و بدون شک با زمینه کاری که دارید کار میکنید خیلی به درد میخوره
   و از لخاظ آینده کاری خیلی خوبه و ترکیب مدیریتی عمرانی هست چیزی مثل مدیریت پروژه
   که بنظرم بازار کار خوبی داره و رشته خوب و جدیدی هستش که آینده درخشانی داره
   موفق باشید…

  • سلام خوب هستید
   ببخشید من دانشگاه مالک اشتر رشته امنیت اطلاعات ولی مجازی قبول شدم ولی این دانشگاه این امکان رو میده پروژه پایانی رو میده بیشتر هم به خاطر ابنکه محیط تهران می باشد مایل هستم که برم با محیط کار و پروژه آشنا بشم
   آیا این دلیل خوبی هست که برم ارشد مالک اشتر مجازی بخونم یا اینکه بمونم کنکور مجدد بدم ؟؟
   خواهشا راهنماییم کنید واقعا نمیدونم چکار کنم!!!!

 89. با عرض سلام و احترام.
  من در مشهد کارمند بخش فنی یک شرکت هستم و در ارشد رشته کارآفرینی گرایش فناوری دانشگاه تهران (مجازی) قبول شدم.و آزاد هم شرکت کردم و مدیریت نیشابور را زدم.
  می خواستم راهنماییم کنید که اصلآ بروم ویا خیر و اگر بروم کدام رشته و دانشگاه بهتر است.
  در ضمن شهریه هر کدام را اطلاع دارید که چقدر است؟
  با تشکر.

  • سلام مجازی فقط برای مدرک هستش
   بنظرم دانشگاه آزاد بهتر هستش تا مجازی
   هزینه مجازی ۱٫۸۰۰ و ازاد هم همین حدودا…

 90. با سلام
  ممنون از پاسخگویی خوب شما. من جواب تمام سوالهای خودمو تو پرسش و پاسخ های ذکر شده گرفتم . و صرفا جهت تشکر این پیام رو ارسال میکنم.
  فقط اینکه من مجازی دانشگاه تهران قبول شدم و با اینکه اولش مدرک رو صرفا برای محل کارم میخواستم.الان قصد ادامه تحصیل هم دارم . خیلی ناراحت شدم از اینکه ارزش ادامه تحصیل نداره.
  من واقعا شرایط صبر کردن برای سال بعد و یا حتی خوندن بیشتر برای سال بعد رو ندارم .از طرفی مجازی خوندن بهتره برام به لحاظ شرایط کاری و تاهل و رفت و امد.(ساکن کرج هستم)

 91. با سلام خدمت شما استاد گرامی . کامنت های بچه ها رو خوندم و از صبر و شکیبایی شما استاد گرامی و وقتی که واسه هر فرد گذاشتین خیلی خوشم اومد . سپاسگذارم ازتون
  من ساکن بندرعباس میباشم . ارشد نرم افزار غیر انتفاعی شیخ بهایی اصفهان قبول شدم . بنظرتون ارزش مدرکی و موسسه ای و اون هزینه ای که قراره بکنم رو داره یا نه ؟
  آزاد شیراز هم امتحان دادم . منتظر بمونم جواب آزاد ببیادش یا برم واسه ثبت نام . خیلی دو دلم . مسافت بالاست و راه دوره .
  واقعا دو دلم .کسی هم نیست راهنماییم کنه . توی دوراهی موندم
  و به نظرتون هر ترمی چقد باید هزینه کنم و استادا اجازه میدن هر دو هفته یکبار برم اصفهان یا باید کلا ساکن اصفهان بشم
  مرسی از استاد گرامی و عزیز

  • سلام بستگی به اساتید داره برای دو هفته یک بار
   واقعیتش بستگی به خودتون داره ولی بنظرم شما هر کدوم رو برید در کل باید ترمی ۳ تومن رو کنار بزارید
   حالا باز اگر سوالی دارید بفرمایید در خدمتم

 92. سلام: اگه در رشته مدیریت ارشد هم غیر انتفاعی و هم آزاد قبول بشیم آیا ثبت نام در یکی از موارد موجب بدهکار شدن به دیگری نمیشه به لحاظ قانونی.یعنی انصراف محسوب نمیشه و پرداخت خسارت.؟

 93. سلام. خسته نباشید.
  ببخشید اگر اصل مدرک کارشناسی یا گواهی آن هنوز آماده نباشد، چطور میتوان اقدام به ثبت نام کرد؟ آیا داشتن ریزنمرات برای ثبت نام اولیه قابل قبول هست؟ میشه لطفا در این زمینه منو راهنمایی بفرمایید.

 94. سلام من کارمند و ساکن شهرتنکابن هستم و دررشته مجازی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه گیلان قبول شدم ضمنا در همین رشته در غیر انتفاعی چالوس نیز قبول شدم با توجه به شاغل بودن اینجانب به نظر شما در کدام دانشگاه ادامه تحصیل بدهم بهتر است ؟ضمنا هزینه کل دوره هر کدام تقریبا چه مقدار می شود ؟

  • سلام
   بنظرم همون مجازی رو برید
   ولی اگر براتون چالوسم امکان پذیر هستش برید
   چون ارزش دورش بالاتره اما اگر براتون مقدور نیست همون مجازی برید
   هزینه مجازی و غیرانتفاعی در یک حدوده از ۱۵۰۰ تا ۱٫۸۰۰

 95. باسلام دوباره خدمت استادپورشفیع:
  همونطورکه قبلاهم گفتم من کنکورارشددادم وبخاطراشتباهی که درانتخاب رشته م پیش اومده اقتصادروزانه فردوسی روبعدازشبانه علامه قراردادم وبه همین خاطرسازمان سنجش شبانه علامه روبرام انتخاب کرده.طبق کارنامه نهایی که دیروزاعلام شده من رتبه م بصورتیه که اگرفردوسی روقبل شبانه علامه میزدم قبول میشدم.الانم ازشماخواهش دارم اگه امکان داره راهنمایی کنیدکه میشه کاری کردکه بجای شبانه علامه همون روزانه فردوسی بخونم.چون خودم ساکن مشهدم.اگه برم شبانه علامه هزینه ش بجای خود.خوابگاهم نداره.میشه کاری کرد؟
  ممنون میشم راهکاربدید

  • سلام سینا جام من جواب سوال شما رو دادم…..
   بنظرم علامه باز با این همه اوصاف باز ارزش داره
   بله توکلتون به خدا باشه میشه کار پاره وقت کرد و از ترم دوم وام میدن بهتون…

 96. با سلام . ۱- سوالی اولم در مورد شهریه دانشگاه غیر انتفاعی در رشته مهندسی کامپیوتر (نرم آفزار) و دانشگاه آزاد قزوین (باراجین) در همین رشته هست؟
  ۲- به نظر شما آزاد قزوین یا غیر انتفاعی رجا قزوین؟
  ۳- با توجه به وضعیت جامعه ارزش این رو داره که یکسال پشت کنکور بمونم برای رتیه بهتر و قبولی در دانشگاه های روزانه؟ یا برای پیدا کردن کار دانشگاه خیلی مهم نیس؟
  .

  • سلام
   ۱٫غیرانتفاعی ۱۲۰۰تا ۱۵۰۰ و آزاد ۱۷۰۰ تا ۲۲۰۰
   ۲٫دوتاش خوبه
   ۳٫ بستگی به خودتون داره ولی آزاد قزوین واقعیتش معتبر هستش و بالاست
   برای پیدا کردن کار دانشگاه آنچنانی مهم نیست…

  • خیلی ممنونم. اقای پور شفیع.
   مسئله اینه که جواب کنکور آزاد هنوز نیومده که مطمن شم ازاد قزوین قبول می شم یا نه از طرفی ثبت نام دانشگاه رجا همش تا دو روز دیگه فرصت داره. می ترسم به امید قبولی تو ازاد قزوین ، غیرانتفاعی رو ثبت نام نکنم و اگه ازاد قبول نشم همونم از دستم بره. تو دو راهی بدی هستم . ممنون میشم تو این مورد هم کمکم کنین…

  • بنظرم غیرانتفاعی رو برید بازم تصمیم با خودتونه

 97. سلام و عرض ادب و احترام جناب آقای پورشفیع
  من در رشته مدیریت آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی در نوبت نیمه حضوری در سال ۹۱ فارغ التحصیل شدم و با معدل ۱۸/۰۳ و کسب رتبه برتر در دانشگاه با سهمیه استعداد درخشان به وسیله سازمان سنجش نیمه حضوری ارومیه در همین رشته پذیرفته شدم ولی متاسفانه از سهمیه ام استفاده نکردم و فرصت را از دست دادم و الان خیلی خیلی پشیمان هستم که از فرصتم استفاده نکردم آیا امکان دارد دوباره با گذشت یکسال این امکان برام فراهم بشه و اجازه بدهند ثبت نام کنم؟؟؟؟ باید چیکار کنم ؟

  • سلام اینکه اجازه بدن یا نه
   واقعیتش امکانش کمه اما باز میشه از سازمان سنجش پیگیری کنید
   اگر میتونید بمونید سال بعد
   اگر نمیتونید باز به خودتون بستگی داره
   بابت هزینه کردن و…..

 98. با سلام مجدد جناب آقای پورشفیع
  راستی من امسال با رتبه ۳۰۷ رشته روابط بین الملل در دانشگاه پردیس خودگردان تربیت مدرس قبول شدم ولی هزینه اون حدودا ۱۸ میلیون میشه و بخاطر هزینه زیادش دو دل هستم که ثبت نام کنم. به نظر شما ارومیه نیمه حضوری با سهمیه استعداد درخشان (رشته مدیریت آموزشی)رو برم یا پردیس تربیت مدرس (رشته روابط بین الملل)؟؟؟
  ممنون از لطفتون

 99. با سلام.
  آیا امکان ادامه تحصیل بعد از ارشد مجازی وجود ندارد؟

 100. باسلام
  من ارشد دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل (غیر انتفاعی) قبول شدم ، کارمند هم هستم خواستم ببینم از نظر هزینه و رفت وامد ایا ارزش رفتن دارد، اگر ازاد تهران قبول بشم کدام بهتره ، ضمنا ساکن تهران هستم

  • سلام
   بنظرم آزاد تهران برای شما بهتره
   و حتی اگر نشه سال بعد چون فکر کنم شما کار براتون الویت داشته باشه

 101. سپهر حاجی آبادی

  با سلام و خسته نباشید
  من ارشد مکان یک ساخت و تولید موسسه عالی جامی نجف آباد قبول شده ام و قصد ادامه تحصیل برای دکترا را نیز دارم می خواستم بدونم ثبت نام کنم یا اینکه منتظر آزاد بمانم چون احتمال آزاد نجف آباد را نیز دارم در ضمن کارمند شرکت نفت نیز هستم اگه راهنماییم کنید که مدرک جامی نجف آباد بهتره یا مدرک دانشگاه آزاد نجف آباد برای دکترا ممنون می شوم چون خیلی مردد هستم و هر کسی چیزی می گوید و فرصت ثبت نام نیز کم است اگه راهنماییم کنید خیلی ممنون می شوم

 102. با سلام
  من دارای مدرک کارشناسی نرم افزار هستم و با علاقه که دارم برای ارشد در حال تحصیل در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد تبریزم
  بعد از یک ترم گذراندن دروس اجباری دوباره از رشته مجازی مدیریت دولتی سیتم های اطلاعاتی دانشگاه تهران قبول شدم
  سوالی که از بزرگواران دارم این هست که تحصیل در دوره مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی از نظر ارزش مدرک و آینده شغلی و ادامه تحصیل در مقظع دکتری در مقابل مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه ازاد تبریز چگونه می تواند باشد ایا بهتر نیست در مجازی ادامه تحصیل بدم؟
  لطفا راهنمایی کنید

 103. با عرض سلام و خسته نباشید:
  لطفا راهنمائئ کنید که بین ارشد حسابداری دانشگاه آزاد شهرکرد و غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهان کدوم را انتخاب کنم که از هر نظر بهترین انتخاب باشه و بعدا پشیمون نشم در ضمن ساکن شهرکرد هستم . ممنون میشم سریع جواب بدید . با تشکر ….

 104. جناب آقای استاد پورشفیع عزیز
  با سلام و احترام
  عرض به حضورتون که بنده ارشد مهندسی صنایع – مهندسی لجستیک و زنجیره تامین – مجازی – دانشگاه خوارزمی تهران پذیرفته شده ام.
  منتظر جواب دانشگاه آزاد هستم. رشته کارشناسیم مهندسی صنایع بوده و کنکور آزاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی واحد دانشگاه آزاد باراجین قزوین شرکت نموده ام. در ضمن ساکن قزوین و شاغل می باشم، و در آینده به دکتری نیز فکر میکنم.
  خواهشمند است در خصوص سوال های ذیل مساعدت فرمایید:
  ۱- کدام یک را انتخاب نمایم؟ یا یک سال دیگر تلاش کنم؟
  ۲- مدرک مجازی دانشگاه خوارزمی ارزشش بیشتره یا دانشگاه آزاد قزوین؟ واقعا” برای دکتری با آدم حرف نمیزنن؟؟!!! پس چرا اصلا” این دوره رو تعریف کردن؟؟!!
  ۳- شهریه های هر کدام چقدره؟ طبق استعلام از دانشگاه خوارزمی شهریه ثابت رشته مهندسی صنایع ۱۰۰۰۰۰۰ تومان اعلام شده است؟؟!!! درسته؟؟!!! پس جدول شهریه ها در بالا چی میگه؟؟؟ چرا این همه اختلاف قیمت وجود داره؟؟!!!!

  در پایان از متن طولانیم عذر خواهی میکنم و پیشاپیش از راهنمایی های جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم.
  بسیار ممنون و سپاسگزارم.

  • سلام
   بدون شک دانشگاه آزاد قزوین
   خوب قزوین اعتبارش از هر لحاظ بالاتره
   خوب دوره هستش برای مدرک گرایی
   البته با شهریه های مختلف مجازی تا ۱۸۰۰ هم میره
   اتفاقا ازینکه دقیق و رسا نوشتین تشکر میکنم
   چون کار من رو در پاسخگویی راخت کردین
   و در آخز در رفتن به دانشگاه آزاد شک نکنید و با مجازی خیلی اختلاف داره و حتما برید
   موفق باشید

 105. سلام وخسته نباشید ممنونم که انقد صبورانه جواب من ودوستانی همچو من که دودل هستن رو میدین وراهنماییشون میکنید
  آرزو میکنم خدا پاداش این کارخیرتون به بهترین نحوممکن تو زندگیتون نشون بده
  چندتا سوال دیگه برام پیش اومد ممنون میشم جوابم رو بدید
  شما تو جواب هاتون به همه دوستان فرمودین که هزینه مجازی بین ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰
  امکان داره قیمت هایی که برای هوش مصنوعی تو یه سایت برای سال۹۲ دانشگاه صنعتی اصفهان زده بود اشتباه باشه
  برای قبول شدگان مجازی وام تعلق نمیگیره؟
  زمان ثبت نام دانشگاه صنعتی اصفهان مجازی کی هست؟
  دیرنشده؟
  اگه بخوام تا آخر هفته برم برای ثبت نام دیر نمیشه؟
  واینکه برای بار اول که برای ثبت نام میرم باید کل شهریه رو یک جا پرداخت کنم؟
  راستش کمی منصرف شدم استاد چون به دوستان فرمودین مدرک آزاد بالاتر از مجازی هست
  مدرک مجازی صنعتی اصفهان معتبر نیست؟
  در طول ۱ترم معمولاً چند بار باید اصفهان برم؟
  اصلا ارزشش داره بخوام آموزش محور مجازی راه دور از کرج تا اصفهان هوش مصنوعی ادامه تحصیل بدم؟
  بااین شرایط که مشغلم زیاده ونمیتونم بشینم ۱سال دیگه بهتربخونم وروزانه قبول شم
  میدونم خیلی سوال پرسیدم
  واقعا شرمنده ممنون میشم به همه سوالام جواب بدید
  موفق باشید

  • سلام
   خواهش میکنم
   من وظیفه خودم میدونم
   تا دو روز دیگر وقت ثبت نام دارید
   شهریه ثایت رو باید پرداخت کنید
   بله آزاد خیلی بهتره…
   فقط برای آزمون های پایان ترم اصفهان میرید
   ببخشید اینقدر واضح میگم خیر ارزش نداره حتی ثبت نام بنظرم آزاد برید خیلی بهتره
   بازم سوالی بود در خدمتم
   موفق باشید…

 106. سلام..
  من رشته فلسفه و کلام غیرانتفاعی ال طه تهران قبول شدم.
  حالا نمی دونم غیر انتفاعی برم یا بشینم بخونم برای روزانه در سال های بعد…
  فلسفه غیر انتفاعی چقد معتبره؟؟؟

  • سلام بنظرم برید
   معتبر هستش
   موندن یکسال ریسک هستش
   فقط بنظرم دلیل نرفتنتون میتونه این باشه که شاید ساکن شهرستان باشید و بحث هزینه پیش بیاد یا اگر تهران هستین برید…

 107. سلام. ببخشید چرا سوال منو حذف شده؟!

 108. با عرض سلام و خسته نباشید:
  لطفا راهنمائئ کنید که بین ارشد حسابداری دانشگاه آزاد شهرکرد و غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهان کدوم را انتخاب کنم که از هر نظر بهترین انتخاب باشه و بعدا پشیمون نشم در ضمن ساکن شهرکرد هستم . ممنون میشم سریع جواب بدید . با تشکر ….

  • سلام دوتاش خوبه اما اگر سرکار میرید شهرکرد
   اگر خیر و مشکل رفت و آمد ندارید اشرفی اصفهان
   موفق باشید…

 109. سلام استاد عزیز
  با تشکر از حوصله شما خواهشمندم به سوال من هم پاسخ دهید.
  من مدرک کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه آزاد دارم ولی به دلیل عدم همخوانی با مدرک کارشناسی ام(مهندسی برق) امسال در کارشناسی ارشد مجازی تربیت مدرس پذیرفته شدم. واین مدرک را فقط برای تدریس در دانشگاه میخواهم. آیا به نظر شما این رشته را با توجه به هزینه اش ادامه بدم
  در صورت عدم ثبت نام این رشته ، بعدا امکان انتخاب الویتهای بعدی وجود دارد.رتبه من برای چند دانشگاه غیر انتفاعی هم مجاز بود.
  من در نظر دارم برای دکتری نیز ادامه تحصیل بدم خواهشمندم راهنمایی کنید
  آیا بهتر است تلاش خود را برای دکتری مدیریت بگذارم یا دوباره ارشد بگیرم. در ضمن من کارمند هم هستم

  • سلام
   مجازی نرید
   بله ادامه تحصیل در مقطع دکترا بدین فقط رزومتون رو قوی کنید
   موفق باشید…

 110. سلامی دوباره استاد همونطور که فرمودین مسیرم دوره وارزش رفتن نداره پیام نور کیش اما ایا مدرکش معتبر هست؟۲-میتوانم ثبت نام کنم وتکمیل ظرفیت شرکت کنم اعلان که کارنامه نهایی نگاه کردم میتوانستم پیام نور شیراز وتهران را هم بیاورم به چه صورت اقدام کنم خواهش میکنم راهنماییم کنید ۳- ایا در صورتی که غیر حضوری بخونم اینده کاری داره که این همه سختی رو تحمل کنم یاخیر ۴- نظر کلی شما چیست به نظرتان سال بعد شرکت کنم ۵ -ایا شهریه پیام نور وغیر انتفاعی یکی هست پیام نور حدودا چقدره ۶- در تکمیل ظرفیت به چه صورت اقدام کنم کیش ثبت نام کنم در همین حین تکمیل ظرفیتم شرکت کنم در صورت قبولی در تکمیل ظرفیت شهریه ایی که کیش دادم یا درسایی که این ترم پاس کردم در پیام نور شیراز یا تهران تطبیق میخوره یا خیر اصلن میتونم برم یا خیر ۷- ایا ثبت نام کنم وبعد نرم از کنکور سال بعد محروم میشم یا خیر منتظر پاسختان هستم با تشکر خواهش میکنم راهنماییم کنین واقعا موندم چکار کنم

  • سلام بله میتونید ثبت نام کنید و در تکمیل ظرفیتم شرکت کنید
   غیر حضوری توصیه نمی شود…
   اگر میتونید بمونید سال بعد که خوبه اگر هدفتون گرفتن مدرک هستش پیام نور رو برید
   حالا تصمیم با خودتونه
   خیر تطبیق واحد در صورت قبولی در تکمیل ظرفیت در کار نیست
   اگر ثبت نام کنید و نرید یا حتی برید هم می توانید برای سال بعد بخونید محرومیت فقط برای دوره روزانه می باشد

 111. باسلام دوباره میخواستم بگم اگه پیام نور کیش برم کل هزینش تا اتمام درسم چقدر میشه خواهشمندم استاد پاسخ بدین

 112. استاد فرق پیام نور وپیام نو ربین الملل چیه مدرک کدومش معتبر تره؟ایا پیام نور شیراز وتهران که بین الملل نیستن معتبر ترن

 113. با سلام و خسته نباشید
  من ارشد مکانیک ساخت و تولید موسسه غیر انتفاعی جامی نجف آباد قبول شده ام و قصد ادامه تحصیل برای دکتری را نیز دارم می خواستم بدونم ثبت نام کنم یا اینکه منتظر آزاد بمانم چون احتمال آزاد نجف آباد را نیز دارم در ضمن کارمند شرکت نفت نیز هستم اگه راهنماییم کنید که مدرک جامی نجف آباد بهتره یا مدرک دانشگاه آزاد نجف آباد برای ادامه تحصیل ممنون می شوم چون خیلی مردد هستم و هر کسی چیزی می گوید و فرصت ثبت نام نیز کم است اگه راهنماییم کنید خیلی ممنون می شوم

  • سلام واقعیتش دوتاش معتبر هستند
   حالا تصمیم با خودتونه
   شاید یکم آزاد نجف آباد بالاتر باشه
   بازم سوالی بود در خدمتم
   موفق باشید…

 114. دانشگاه ازاد نتایج ارشد رو دیر میده مهلت غیر انتفاعی هم تا فردا هست و تمدید نشده نمیدونم چه کار کنم.

 115. سلام
  من دانشگاه امام رضا الکترونیک قبول شدم با تراز ۴۰۰۰ به نظر شما سعی کنم که سال دیگه فردوسی قبول بشم یا همین رابگیرم وادامه بدم چون می گن که غیر انتفاعی سطح اش پایین است . وادامه تحصیل در فردوسی بهتر است هم برای ادامه تحصیل و هم برای مار وتدریس
  بعد می خواستم بپرسم که برای امسال چه رشته ای از زیر گروه برق برم
  جه رشته برم که در ایران عالی باشه؟
  ۱-الکترونیک
  ۲-کنترل
  ۳-مهندسی پزشکی
  با تشکر

  • سلام
   گرایش ۱ و ۳ خوبا
   بنظرم غیرانتفاعی رو برید
   بازم به خودتون بستگی داره و اینکه یک سال توان درس خوندن و رتبه خ۰وب آوردن رو دارید…

 116. سلام استاد ممنون که با صبر و حوصله جواب میدین
  استاد من مجازی دانشگاه تهران رشته حسابداری قبول شدم کارنامه نتایج نهایی و که زدن دیدم غیرانتفاعی های شیراز هم آوردم میخواستم ازتون بپرسم اگه بخوام انتقالی بگیرم برا غیرانتفاعی انقالی میدن؟چون زیاد وقت ندارم ممنون میشم اگه زود جوابم بدین.باتشکر

  • سلام خیر انتقالی نمیدن و شما فقط مجازی قبول شدین اونا رو قبول نشدین
   فقط اگر انتخاب میکردین حق رفتن داشتین…

 117. سلام
  من دانشگاه صنعتی غیردولتی قبول شدم.شهریه ها از اینی که اعلام شده خیلی بیشتر شده کل هزینه این ترم شده ۲۰۷۰ که گفتن یکجا نقد باید پرداخت شه .هرواحد رو ۱۱۵ تومن حساب کردند که باهرانگشتی حساب کنی مبلغ نهایی اغراق شده س.آیا دانشگاه داره زیاد حساب میکنه یا شهریه تغییر کرده؟ رشته : سایر گروه های آموزشی – تو سایت ۱۰۰ اعلام شده

 118. سلام .من ساکن اصفهان هستم. از بین مهندسی نرم افزار شیخ بهایی و نرم افزار نجف آباد کدوم رو انتخاب کنم؟ از لحاظ اعتبار و هزینه تفاوتی با هم دارند؟پیشنهاد شما چیه؟ممنون میشم از پاسختون.

  • سلام دوتاش خوبن
   و معتبر هستند تفاوت هزینه آنچنانی با هم ندارند
   نظر خودتون چیه میتونم بدونم؟؟

  • با سلام
   من هم مشکل سارا را دارم نمیدانم نرم شیخ بهایی رو بروم یا نرم ازاد نجف اباد رو
   لطفا راهنمایی کنید کدومش از نظر مدک برا ادامه تحصیل معتبره
   در ضمن من لیسانسم را از دانشگاه نجف اباد گرفتم
   خودم هم ساکن اصفهان هستم
   باتشکر

  • سلام
   ببینید کدومش رو خودتون راحت ترید تازه شما لیسانس نجف آباد بودین نظر خودتون چیه برای ادامه تحصیل و شما فکر کنم خودتون شناخت بهتری داشته باشید؟؟

  • اساتید دوره لیسانس و فوق لیسانس نجف اباد ۹۰ درصدشون با با هم فرق میکنن
   تمام اساتید دروه فوق لیسانس نجف اباد دکتری هستند که ۳ تاشونو که من میشناسم از خارج از کشور مدرک دکتری شون رو گرفتن
   مسءله اینجاس که از اساتید شیخ بهایی اطلاعتی ندارم واینکه در محاصبه دکتری کدوم معتبرتره؟

 119. سلام استاد اگه مجازی دانشگاه تهران بریم بعد تکمیل ظرفیت شرکت کنیم و غیرانتفاعی قبول شیم میتونیم از مجازیه انصراف بدیم وبریم غیرانتفاعی بشینیم؟ویه سوال دیگه استاد به نظرتون با رتبه ۹۰۰و۱۵۰۰ دررشته حسابداری میتونیم امیدوار باشیم تکمیل ظرفیت غیرانتفاعی شیراز بیاریم؟با تشکر

  • سلام امکان قبولیتون در غیرانتفاعی کمه
   بله در صورت قبولی میشه انصراف داد
   و برید
   موفق باشید…

 120. با سلام. من ارشد مهندسی فن اوری اطلاعات دانشگاه گیلان گرایش شبکه دوره آموزش الکترونیکی قبول شدم. به نظر شما برم؟ مدرک این دوره برای دکترا خارج کشور قابل قبول هستش؟ دکترای داخل ( به خصوص پردیس ها یا دکترای دانشگاه ازاد) چه طور؟

  • سلام مجازی در ایران اعتبار نداره برای ادامه تحصیل فقط برای اخذ مدرک خوبه
   بنظرم بمونید سال بعد یا دانشگاه ازاد بخونید…

 121. سلام استاد پور شفیع عزیز شرمنده باز مزاحمتون شدم .. مگه شهریه دانشگاه مجازی دانشگاه تهران ۱٫۲۰۰٫۰۰۰نبود پس چرا این ها ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ میخوان؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدید
  ۲٫ آقای پورشفیع میتونید فرم مشخصات فردی و مرامنامه انضباطی رو بهم بدید؟ هر چی میگردم این فرم ها رو پیدا نمیکنم سپاسگذارم

 122. با سلام تصمیم نهایی میخوام از الان برای سال بعد شروع کنم تکمیل ظرفیت شرکت میکنم فقط دوره شبانه اگه پذیرش داشته باشه در غیر این صورت خیر میخواهم راهنماییم کنین تنها منابعی که دارم کتب مدرسان شریف انتشار سال ۹۱ هستش ازکجا شروع کنم ممنون

 123. سلام
  استاد گرامی
  ۱- تراز دانشگاه فردوسی جند است می شه اطلاعات رو در اختیارم بگذارید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  چون من پایه ام قوی مخصوصا در درس های تخصصی
  چون من برای پارسال ماکزیمم یک هفته درس نخوندم ودر ضمن سربازی هم رفته ام .
  از هر کی سئوال کردم گفت غیر انتفاعی ارزش ندارد که وقت وعمرت را صرف کنی؟؟؟؟؟؟؟؟
  اگه یکم بخونم منظور در هر درسی ۳۰الی ۵۰درصد بزنم می تونم یه فردوسی برسم “>>>>>>
  در ضمن نایب زیارت شما هستم در مشهد

  با تشکر از زحمات شما
  حامد

  • سلام آقا حامد ممنونم
   غیرانتفاعی چی قبول شدین و رشتتون چیه و ساکن کجایید و شاغلید یا خیر؟؟؟

 124. با عرض سلام و ادب و احترام حضور استاد گرامی و بزرگوار

  آیا با مدرک ارشد دانشگاه مجازی امکان تدریس در دانشگاه ها وجود دارد؟ مدرک مجازی برای تدریس معتبره؟

  با سپاس فراوان

  • سلام برای علمی کاربردی ها معتبر هستش
   در بقیه موارد بعید هستش درس بدین
   مگر با پارتی خیلی …..

 125. سلام اقای پورشفیع چرا انقدر شهریه مجازی زیاد شد ؟ یک میلیون و هشتصد میخواهند

 126. سلام ..من غیرانتفاعیه موسسه ی ساوه رشته ی ارشد ادبیات فارسی قبول شدم.. شهریه ی هر ترم این دانشگاه چه قدر است ؟ در ضمن می توانم تکمیل ظرفیت شرکت کنم؟ و در پردیس تهران قبول شوم ؟(باتوجه به این که اختلاف قبولی ام در پردیس ۴ نفر می باشد..شهریه در پردیس هر ترم چه قدر است؟…
  با تشکر

  • سلان
   شهریه هر ترم ادبیات ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰
   بله میتونید شرکت کنید
   منظورتون پردیس همون فارابی هستش
   خوب شاید تکمیل ظرفیت نگیره!

 127. سلام ببخشید استاد من دوباره مزاحمتون میشم ازتون پرسیده بودم که بین ارشد حسابداری غیر انتفاعی شهید اشرفی و دانشگاه آزاد شهرکرد کدوما انتخاب کنم شما گفتین اگر میتونم برم شهید اشرفی… راستش خونوادم با رفتنم مخالفن میخواستم ببینم اگه دانشگاه آزادا برم بعدا از نظر اعتبار مدرک برای هر کاری (استخدام های دولتی یا تدریس یا …) ضرر میکنم ” یعنی مدرک دانشگاه آزاد را قبول میکنن.؟ کلا غیرانتفاعی با دانشگاه آزاد به غیر از هزینشون چه تفاوتی با هم دارن؟ ممنون میشم صریح جوابما بدید ..با تشکرفراوان …..

 128. سلام

  اول خیلی ممنون بابت پاسخگویی با حوصلتون انشا ا…همیشه سلامت باشین.
  دوم:
  من لیسانس مهندسی صنایع دارم و رتبم ۱۲۰۰ شد متاسفانه اشتباها مجازی ارشد دانشگاه تهران زودتر زده بودم و …اما تو کارنامه سبز سجاد مشهدو آورده بودم و خودم ساکن مشهدم و هزینه سجاد ترمی ۲تومنه ولی مجازی تا الان ۲تومن واسه ثبت نام ازم گرفته و میگن تا ۳٫۵۰۰هم میگیره و مدرکش تقریبا بی ارزش ترین مدرک دنیاست.

  ۱٫اگه هدفم دکتری به نظرتون تکمیل ظرفیت سجادو بزنم بهتره؟
  ۲٫اگه هدف ادامه تحصیل خارج از کشور باشه کدوم مدرک بهتره؟
  ۳٫میتونم هم زمان که ثبت نام دانشگاه کردم برای کنکور ارشد سال دیگه هم ثبت نام کنم یا باید انصراف بدم؟
  ۴٫من علاقه شدیدی به پزشکی دارم نمیتونم هم زمان هم ارشد مجازیمو برم هم تو کنکور تجربی ثبت نام کنم؟یا نه باید اول اینو انصراف بدم؟
  ۵٫اگه فرضا پزشکی قبول بشم نمیشه هم اینو ادامه بدم هم پزشکیو بخونم؟

  ضمنا سربازی نرفتم

  واقعا ممنونم که وقت گران بهاتونو به من دادین

  • سلام
   خواهش میکنم
   ۱٫بله بزنید بدون شک بهتره
   ۲٫بازم سجاد(هرچند مجازی هم معتبر هستش اونور
   ۳٫خیر همزمام میشه ادامه داد…
   ۴٫میتونید دوتاش رو هم همزمان بخونید خیر نیازی به انصراف نیست
   ۵٫ چرا میشه دوتاش رو همزمان ادامه داد
   موفق باشید…

  • خیلی خیلی ممنون لطف کردید

  • سلام و عرض ادب به محضر استاد فرزانه و دلسوز
   امین هستم از شوشتر من در رشته مدیریت اجرایی ام بی ای گرایش بازرگانی تکمیل ظرفیت انتخاب رشته کردم اولا نتایج تکمیل ظرفیت کی اعلام میشه ؟ این رشته از نظر کیفیت و بعد علمی در چه سطحی هست؟ با وجود اینکه شاغل هستم و متاهل ، شرایط انقالی دائم یا مهمان به چه صورتی هست . ممنون

  • سلام کلاس هاتون یک روز در هفته هستش مهمولا انتقالی یکم سخنه
   آره دوره خوب و معتبری هستش و ارزش رفتن داره
   سختی شما همون ترم اول هستش
   موفق باشید…

 129. سلام استاد ممنون از لطف و حوصله شما
  فرهنگی هستم و دارای کارشناسی زبان انگلیسی . مجازی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه زاهدان قبول شدم .
  ۱٫آیا مشکلی درخصوص عدم هماهنگی مدرک وجود ندارد و اجازه ادامه تحصیل میدهند؟
  ۲٫ هزینه ی هر ترم چقدر میشود؟؟
  حقیقتش حدود پنج سال تا بازنشستگی دارم توصیه دوستانه حضرتعالی چیست ؟آیا ادامه بدهم (( درصورت امکان )) و یا بیخیال تحصیل شوم و با همین لیسانس بازنشسته شوم ؟؟؟ ممنون از بزرگواری شما … موفق باشید استاد عزیز

  • سلام
   بله ادامه تحصیل بدین
   خیر مشکلی نیستش
   خیر با ارشد بازنشسته بشید که خیلی بهتره و حتما ادامه بدین
   موفق باشید
   بازم سوالی بود در خدمتم

  • ممنونم استاد امیدوارم کردید آخه تو سایت دانشگاه زاهدان در تعریف رشته مدیریت فناوری اطلاعات نوشته :
   گروه مدیریت فناوری اطلاعات:
   یکی از رشته های میان رشته ای است که در سالهای اخیر توسعه یافته است. و کسانی که دارای تحصیلات کارشناسی در یکی از رشته های مدیریت ،مهندسی و علوم پایه باشند م توانند در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند.
   پس با کارشناسی زبان انگلیسی میشه ادامه داد؟
   لطف کنید حدود شهریه هر ترم هم بفرمایید چقدره ؟؟؟ ازتون ممنونم

  • سلام بله میشه ادامه داد مشکلی ندارید
   حدودا ۱٫۸۰۰

 130. سلام استاد من ارشد صنایع مجازی صنعتی اصفهان قبول شدم آیا منتظر جواب دانشگاه آزاد باشم ( مدیریت دولتی شرکت کردم) شاغل بانک هستم و در تهران ساکنم
  از طرفی متاهل هستم
  هزینه کدام بالاتره؟

 131. سلام آقای پور شفیع عزیز لطف میکنید در مورد تکمیل ظرفیت برام یک توضیح کوتاه بدید ؟ من آشنایی با این مقوله ندارم سپاس

  • سلام در بعضی رشته ها در اوایل آبان ماه سازمان سنجش اعلام نیاز میکنه و دانشجو میگیره که برای ترم دوم یعنی بهمن ماه هستش

 132. محمد حسین زرینه

  با سلام
  بنده ارشد دانشگاه تهران مدیریت دولتی مجازی قبول شدم. کارمند بانک هستم
  آیا بروم؟
  هزینه چقدره؟
  مدرکش بدرد میخوره؟

  • سلام بله برای کار شما به درد میخوره البته اگر آزاد قبول شدین آزاد برین
   هزینه ترمی ۱٫۸۰۰
   معتبر فقط از لحاظ کاری بله…

 133. آیا امتحانات دوره مجازی حضوری است یا اینترنتی ؟
  آیا در شهر اصفهان برای برگزاری امتحانات نمایندگی دارید یا خیر؟

 134. سلا
  با تشکر از صبر شکیبایی بالای شما در پاسخ به سوالات
  مدیریت دولتی مجازی دانشگاه تهران قبول شدم با توجه به اینکه دانشگاه آزادهم شرکت کردم
  می خواستم بدونم اگر ۱۸۰۰ بابت پیش ثبت نام پرداخت کنم و منتظر جواب آزاد باشم ارزش داره یا نه؟؟؟ (آیا چیزی از پیش ثبت نام مسترد می کنند یا نه؟؟؟)
  با تشکر و سپاس مجدد

  • سلام خیر چیزی مسترد نمیشه
   هدفتون از ادامه چی هست که میخواید مجازی رو انتخاب کنید شاغل هستین
   تایم ندارید یا؟؟

 135. سلام استاد مدرک غیرانتفاعی بدون کنکور معتبره یا نه؟با تشکر

 136. با عر ض سلام و خسته نباشید
  من لیسانس مهندسی شیمی نساجی از دانشگاه تهران جنوب
  هستم سراسری مهندسی شیمی صنایع غذایی دانشگاه شریف پردیس کیش قبول شدم ساکن تهرانم ولی ازاد اولین انتخابم مهندسی شیمی فرایند تهران جنوب هست می خواستم ببینم کدوم دانشگاه مدرک واعتبار بیشتری داره؟ مخصوصا برای مصاحبه دکتری و کار.کدوم دانشگاه رو شما پیشنهاد دارید؟ممنون

  • سلام
   پردیس کیش بحث هزینش هستش که خیلی بالاست و به صرفه نیست اما معتبر هستش
   و دانشگاه آزادم که بنظرم معتبر هستش و ارزش رفتن داره و اینکه مسیری ندارید و کنار خونواده اید…و میتونید به کاری دیگه هم بپردازید…
   من به شخصه آزاد
   ولی اگر میلیاردی پول دارین و هزینه اصلا براون مهم نیست شاید کیش که اونم اگر من بودم به جای این همه هزینه میرم اونور اب ادامه تحصیل میدادم…

 137. با عرض سلام و خسته نباشید مجدد
  کارشناس بودجه در یکی از وزارتخانه ها هستم متأهل و دارای فرزندم…
  هم به خاطر علاقه شخصی هم ارتقاء شغلی خیلی علاقمندم تحصیلاتم و ادامه بدم… آزادم تهران و قزوین و زدم. احتمال قبول شدنم بالای ۶۰ درصده ولی نمیدونم ارزش داره ریسک کنم ، منتظر جواب آزاد باشم یا مجازی ثبت نام کنم کلن قید آزادو بزنم… (خیلی مهمه پولمو صرفاً برای مدرک هزینه نکنم)

  • سلام
   اگر هدفتون فقط مدرک هستش پس مجازی
   در غیر این صورت مجازی نرید و بمونید برای دانشگاه آزاد

 138. با سلام . جناب استاد ایا ۱۸۰۰ را اگر منصرف شدیم بر نمی گردونن ؟

 139. با سلام و درود
  من ارشد مجازی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران قبول شدم و ساکن شیراز و کارمند دولت هستم به نظر شما ارزش هزینه و وقتشو داره که از شیراز مجازی تهران رو بخونم
  ممنون میشم اگه جواب بدید

 140. سلام
  من مجازی جغرافیا وبرنامه ریزی شهری گرایش امایش شهری رشت قبول شدم .هیچ اطلاعی از این گرایش ندارم به نظر شما ارزشش رو داره که برم بخونم و هزینش چقدر میشه؟خودم ساکن بندر انزلی هستم.

 141. سلام جناب پورشفیع
  ممنونم بابت سایت خوبی که دارید
  خدمتتون عرض کنم که بنده در تاریخ ۱۰ تیرماه سال جاری در مقطع کارشناسی مهندسی صنایع فارغ التحصیل شدم
  با توجه به کاری که دارم فعلا اصلا امکان رفتن ه خدمت سربازی رو ندارم، اما واقعا فرصت مطالعه و قبول شدن در آزمون سراسری ارشد رو هم ندارم
  از طرفی حتما باید در شهر خودم(ساری) یا نهایتا شهرهای اطراف(قائمشهر و بابل) دانشجو بشم تا مشکلی واسم ایجاد نشه در زمینه ایاب و ذهاب و…
  آزمون فراگیر پیام نور هم شرکت کردم که چند روز دیگه هست اما با توجه به شرایط سختی که داره و رشته مدیریت اجرایی که انتخاب کردم بعید میدونم شانس قبولی داشته باشم! یعنی مطالعه که نکردم و فقط بتونم زبان تخصصی رو ۴۰-۵۰ درصد بزنم نهایتش…

  میخوام بدونم راهی هست که من همین امسال یا نهایتا تا اتمام فرجه ۱ ساله برای ارسال دفترچه، امکانش هست در رشته های فنی مهندسی یا مدیریتی دانشجو بشم و از معافیت تحصیلی استفاده کنم؟
  دانشگاه آزاد یا علمی کاربردی یا پیام نور مهم نیست، فقط میخوام خدمت رو به تعویق بیندازم!
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید قربان

 142. سلام.ارشدمدیریت تولیدفارابی قم مجازی قبول شدم.شاغلم مستم تواصفهان.نمیدونم چیکارکنم احتمالن ترمی دوسه تومنم خرجشه دیگه!! ما اصفهانیا هم رو این قضیه حساس.سال اول بود کنکور میدادم.نظر شما چیه ارزششو داره

 143. با سلام و تشکر از راهنمایی های خوبتون
  من رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک غیر انتفاعی صفاهان در اصفهان قبول شدم و ساکن اصفهان هستم. با توجه به اینکه شاغل نیستم آیا بنظر شما برم یا یک سال دیگه برای قبولی سراسری وقت بذارم؟ متاهل هم هستم و فقط باید اصفهان و شهرهای نزدیک قبول بشم.آیا غیر انتفاعی ارزش داره؟ باهاش میتونم کار پیدا کنم؟ برای دکترا به دردم میخوره؟ ممنونم پیشاپیش از راهنماییتون

 144. سلام
  کاشکی شرایط مجازی رو بیشتر توضیح میدادی
  شاغلم
  از عسلویه ارزش داره برم تهران مجازی
  چرا شهریه تهران گرون تره

  • سلام شما تهران نمیاد فقط موقع امتحان ها میاد
   بصورت انلاین به شما درس آزموش داده می شود
   برای شاغلین که قصد ادامه تحصیل ندارند خوبه
   خوب برند هستش بایدم گرون باشه…

 145. برای غیر انتفاعی ارشد مدیریت شیراز انتخاب نکرده بودم
  الان میتونم برم

 146. سلام
  من امسال ارشد مجازی پردیس فارابی قم قبول شدم حدودا هزینه هر ترم چقدر میشه؟ثابتش چقدره؟

 147. سلام با میانگین ۴۰ من ارشد بالینی ازاد قبول میشم

 148. استاد من منتظر جوابم

 149. با سلام من فراگیر پیام نور ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل قبول شده ام لیسانسم رشته مامائی (دانشگاه علوم پزشکی ایران ) میباشد و سالهاست در اداره به کار دولتی (با حقوق دیپلم بصورت غیر مرتبط بلحاظ شرایط مالی بدی که داشتم و مشکلات متعدد، اجبارا ) مشغول به کار میباشم . هم اکنون در آستانه ورود به ترم سه کارشناسی ارشد میباشم ***** سوال من اینست که : با توجه به غیر مرتبط بودن رشته و نیاز به مطالعه بیشتر و زمان بیشتر ، آیا میشود به جای ۴ ترم ۶ ترمه این رشته (ارشد مدیریت بازرگانی) را تمام کنم ؟ (میخواهم مدت بیشتری طول بکشد و کاملا این رشته را یاد بگیرم البته بین خودمان باشد!دلیل اصلی اینکه گفتم این است که میخواهم بیشتر این رشته را لمس کنم چون خیلی دوستش دارم برعکس رشته لیسانسم که برام عادی بود این برایم یک چیز فوق العاده و شگفت انگیز است! نمیخواهم همینطوری زیاد واحد بگیرم زود تمام شود و بد تمام کنم میخواهم با نمره های عالی باشد، نمیخواهم شکست بخورم چون رشته غیر مرتبط است و من ناواردم ) آیا اگر زمان بیشتری طول بکشد اتفاقی میفتد؟ چه میدانم … منظورم این است که محدودیت زمانی دارد یا خیر؟ هیچکس در دانشگاه جواب درستی نمیدهد لطفاً پاسخ مرا شما بدهید؟

 150. سلام استاد وقت بخیر. من ارشد فیزیک هستم از غیر انتفاعی خیام مشهد برای دکترا میخوام بخونم و باید سراسری قبول بشم چون قادر به پرداخت شهریه نیستم بنظر شما هنگام مصاحبه احتمال پذیرش من با این مدرک دانشگاهی هست و ارزش داره من برای امتحان دکترا وقت بذارم یا اساتید از دانشجویان خودشون میگیرن و دانشجویان دانشگاه های معتبر؟!!!!!

 151. با سلام
  آقای پورشفیع عزیز ، خیلی خوشحالم و شکرگزارم که کسی مثل شما هست که من بتونم حداقل مشورتی بکنم و هر هزینه ای باشد مایلم بپردازم که پاسخ سوالم را از شما بگیرم چون این رشته غیر مرتبط پدر منو در آورده!!!! دانشگاهش هم از خودش بدتر پدرم رو درآورده!!! هیچ چیزش شبیه دانشگاه کارشناسی ام که دولتی بود نیست /.اول که قبول شده بودم همون موقع انتخاب واحد کاملا دل زده و مایوس شده بودم ترم قبل بخاطر مقابله با این احساس و بخاطر جلوگیری از شکست ، و بدلیل غیر مرتبط بودن رشته ام اجبارا کم واحد برداشتم تقریبا ۱۰ بار حذف و اضافه کردم تا بالاخره ۷ واحد گرفتم!!!!! و بسختی و با سلام وصلوات!!!! بالاخره با سلامتی گذراندم اما الان دیگه عادت کرده ام و تقریبا راهم را پیدا کرده ام و دارم جلو میرم اما هنوز زیاد صلاح نمیدانم زیاد واحد بردارم چون هنوز خطر شکست هست!!!! امیدوارم مرا درک کنید که چه وضعیت دشواری دارم من منتظر پاسخ شما هستم که آیا میتوانم کم کم واحد بردارم و این رشته را بخوبی و سلامتی تمام کنم یا خیر من الان دارم وارد ترم ۳ میشم تا کنون بغیر از ترم سه ، ۵ تا دو واحدی اصلی و ۹ واحد پیش نیاز اجباری بدلیل غیر مرتبط بودن رشته ام گذرانده ام . کسی در دانشگاه به من جوابگو نمیباشد ضمنا پزوهش محور کرج (از طریق فراگیر پ نور میباشم) خواهش میکنم این متن ارسالی بنده و متن قبلی ام که چند دقیقه پیش ارسال نمودم پس از زحمت جنابعالی و پاسخگویی شما دیگر در صفحه قرار نگیرد. با تشکر فراوان و دعای خیر و سلامتی برای شما

 152. سلام وقتتون بخیر
  من کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مجازی دانشگاه تهران(پردیس فارابی) قبول شدم، لطفا بفرمایید که هزینه هر ترم حدودا چقدره؟
  و اگر دانشگاه آزاد هم تهران یا قزوین قبول بشم به نظر شما مجازی بهتره یا آزاد؟
  بنده قصد ادامه تحصیل دارم
  متشکرم

  • سلام
   بدون شک دانشگاه آزاد خیلی بهتر از مجازی هستش…
   هر ترم مجازی به راحتی ۲۲۰۰ هست
   موفق باشید….

 153. سلام خسته نباشید یه سوال دارم من ارشد سنجش از دور غیر انتفاعی خاوران مشهد قبول شدم اما خودم تهران کارمندم ولی با سختی میتونم برم و بیام یک سالش کلاس هست دیگه لیسانسم نقشه برداری هست حالا یه بار دیگه امتحان بدم یا همین برم البته هم برا کارم میخوام ارشد بگیرم هم برا ادامه ودکتری هزینه تحصیل و رفت آمدو یه ذره سخت ولی میتونم بدم اگه لطف کنید راهنماییم کنید خیلی ممنون میشم

  • سلام واقعیتش خوبه اما بحث هزینه هستش و از کار دورتون میکنه!!
   آزاد تهران میزدین میرفتین به نفع و به صرفه هستش واقعیتش شرایط شما خاصه باید جای شما بود و شرایط رو از نزدیک دید تا تصمیم درستی گرفت…

 154. تماس گرفتم با دانشگاه غیر انتفاعی ÷رسیدم ÷یش ثبت نام میخوام انجام بدم گفتن نمیشه مهلت یک روزه دادن که برم و الا باطل.دانشگاه آزادم که فقط وقت کشی میکنه برا اعلام نتایج ارشد.

 155. باسلام
  میخواستم بپرسم توی مدرک کارشناسی ارشد عنوان نوبت دوم یا همون شبانه درج میشه؟

 156. سلام دوستان من رتبه ام ۹۷۲ بود و ارشد معماری دوره مجازی شهید بهشتی قبول شدم منتها الان میبینم مجازی واحد پردیس خودگران شهید بهشتی تهران هست کسی در مورد شهریه اش چیزی میدونه؟
  آیا تو تکمیل ظرفیت ممکنه غیر انتفاعی بیارم

 157. سلام خدمت شما وخسته نبااشین من همچنان درگیری ذهنی دارم من فرهنگی هستم ودارای دو بچه امسال مجازی پیام نور تهران قبول شدم ممکنه که ازاد هم شهر خودم قبول بشم با توجه به اینکه میگین مجازی ارزش نداره یعنی برای منی که فقط مدرک برام مهمه واین مدرک برای کار میخوام بازم به نظرتون ازادو برم یعنی اینقدر بی ارزشه ؟ ممنون که جواب میدیم

 158. در ضمن من توی کارنامه که اومده پیام نور عادی هم توی همون دانشگاه با گرایشی دیگه قبول شدم یعنی نمی تونم واسه اون ثبت نام کنم
  ممنون میشم هزینه مجازی پیام نور بدونم بازم بی نهایت ممنون که وقت میزارین

 159. ببخشید میشه هزینه مجازی پیام نور رو در دانشگاه تهران شرق بنویسید کن که چیزی از سایتشون پیدا نکردم

 160. با سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز.
  استاد در کامنت هاى قبلى لم گفته بودم که غیر انتفاعى زاگرس کرمانشاه قبول شدم ۱۰ رفتم و ثبت نام کردم مسول ثبت نام تاکید داشتن که تا ۱۲بیشتر فرصت نیست و در صورت قبولىدر آزاد به هیچ عنوان پول شما برگردونده نمیشه و هزینه هر ترم یک ملیون تا یک ملیونسیصد میشه رشته ام هم نرم افزار کامپیوتره امن هم یک ملیون در ابتدا براى ثبت نام ریختم استاد در کارنامه نهاىى که اخیرا در سایت سنجش انتشار پیدا کرده رتبه من در موسسه جهاد دانشگاهى اهواز ۱۲۰و رتبه آخرین فرد ۱۰۸ خسته میخواستم بدونم در صورت قبولى در تکمیل ظرفیت در جهاد دانشگاهى اهواز ترم بهمن کلاسا شروع میشه و اینکه اگر در کرمانشاه واحدى پاس کنم موسسه غیر انتفاعى جهاد دانشگاهى اهواز برام تطبیق میدن یانه ؟ سوال دیگرم اینکه امکان اش هست اصلا که در تکمیل ظرفیت اهواز قبول بشم با رتبه هاى که براتون گفتم تو رو خدا راهنمایم کنید ممنون میشم

 161. تاریخ تکمیل ظرفیت رو بهم اطلاع بدید یک دنیا ممنون

 162. سلام.خسته نباشید.ترم اول ارشد رو به دلیل شرایط کاری مرخصی می دهند؟ سراسری یاسوج قبول شدم…

 163. سلام
  در وحله اول باید کلی ازتون تشکر کنم، این همه دقت نظر و اهمیت قائل شدن واسه کامنتها جای تقدیر داره
  در ضمن لطف می کنید بفرمایید بین مجازی خوارزمی و آزاد تهران جنوب کدوم باید ترجیح داده بشه و شهریه هاشون رو مقایسه کنید؟
  رشته مهندسی صنایع

  • سلام مسعود جان
   شما لطف دارید
   و اینکه کامنت شما رو هم قبلا جواب دادم
   نظر من آراد هستش ترمی ۲٫۵۰۰ ولی از لحاظ مدرک و اعتبارش از مجازی خیلی بالاتره
   موفق باشید..

  • ممنون از پاسختون، نکتش اینه دانشگاه آزاد امسال یه جوری داره اعلام نتایج رو عقب میندازه که همه مجبور بشند سراسری هر چی قبول بشند برند!

 164. باعرض سلام خدمت آقای پور شفیع. بنده لیسانس روزانه زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان هستم، سال ۸۸ فارغ التحصیل شدم. ساکن اصفهان و بیکار هستم. انتخاب آخرم یعنی الهیات و معارف اسلامی ۲/دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب قم مجازی گرایش مذاهب فقهی قبول شده ام. ممنون میشم اگه بگید که این گرایش کلا چند واحده؟ آیا پیش نیاز داره؟ هزینش ترمی چقدره؟ کلا ٌهزینش دو سال چقدر میشه؟ وام میدهند؟ برای استخدام دولتی مدرکش ارزش داره؟ آیا اینترنتی باید درس هاشو بخونم یا کتاب هاشو میشه از بازار گرفت وبه جای اینترنت مطالعه کرد؟ در کل ارزش داره برم این رشته رو بخونم یا نه؟ امیدی به آیده اش هست؟ یا برم سال دیگه رشته ی بهتری رو ثبت نام کنم؟ ممنون میشم اگه راهنماییم کنید. باتشکر از صبر و حوصله ی شما.

  • سلام
   کلا ۳۴ واحد هستش
   بنظرم نریدارزش رفتن نداره
   بازم تصمیم با خودتونه
   هزینش فقط تحصیلش بدون هیچ هزینه دیگری
   ۸ میلیون حداقل هستش
   موفق باشید…

 165. سلام و خسته نباشید
  من ارشد پردیس دانشگاه تهران قبول شدم ولی به خاطر مشکلات شخصی نمیتونم برم درعین حال بعد از آمدن کارنامه دیدم تو انتخاب های بعدی غیر انتفاعی و مجازی رتبه ام مناسب بوده و قبول می شدم به همین دلیل با موسسه مربوطه تماس گرفتم گفتن حاضرن یه نامه برای سازمان سنجش بدن حالا سوالم اینه سازمان قبول میکنه برم موسسه ثبت نام کنم
  ممنون

 166. با سلا م و روز به خیر
  کارشناسی ارشد برق قدرت ۹۳ موسسه علوم وفناوری اریان بابل قبول وتاریخ ۹۳/۶/۱۱ثبت نام کردم می خواستم بپرسم در صورت انصراف هزینه ثبت نام رو بر می گردونن.
  با تشکر

 167. متشکرم از پاسختون ۱-می خواستم بگم من ۵۰درصد هزینه رو نقد دادم و بقیه رو چک دادم برج۸ ایا چکها رو بر می گردونن.
  ۲-بنده شاغل هستم ایا نامه عدم موافقت اداره با مرخصی تحصیلی رو ارایه بدم باز هزینه رو پس نمی دن
  ۳-با وجود اینکه هنوز کلاس شروع نشد چه راهی وجود دارد تا هزینه ثبت نام را پس بگیرم
  ۴-ایا کلاس به حد نصاب نرسد انوقت چطور.

  • سلام از تکنیک دوم استفاده کنید و یا هر راه حلی شاید هزینه رو بهتون برگردونند
   کلاس میرسه معغمولا
   بعیده نرسه
   ولی اگر نرسه بله دانشگاه هزینه رو بهتون برمیگردونه…

 168. سلام مجدد خدمت استاد
  ببخشید من منتظر جوابی هستم تا از این سردرگمی در بیام…سوالمو ارسال کردم اما همچنان جوابی نگرفتم…ممنون میشم

 169. با سلام و احترام
  من فارغ التحصیل ای تی از دانشگاه تبریز دوره روزانه هستم امسال ارشد گرایش امنیت موسسه مجازی ایرانیان تهران قبول شدم
  با توجه به اینکه دانشگاه ازاد در حال حاضر فاقد این گرایش هست و پذیرش این گرایش خیلی محدوده
  به نظر شما بمونم برا سال دیگه یا همینو ادامه بدم ؟
  دغدغه اصی من ادامه تحصیله چرا که میدونم با توجه به مجازی بودن مدرک کار دشواری پیش رو دارم
  منتظر نظر شما استاد گرام هستم

 170. سلام جناب پورشفیع.من ارشد مجازی در دانشگاه شیراز و رشته اتوماسیون و ابزاردقیق در صنایع نفت قبول شدم .هدفم هم ارتقا شغلی بود و نخونده امتحان دادم.میخاستم بدونم اعتبار داره تو استخدامی شرکتهای معتبر دولتی و خصوصی؟ و دیگری هزینش ترمی چقد در میاد و اگه زیاد باشه هزینش میصرفه که برم چون از لحاظ مالی ی کم ضعیفم.ممنون میشم از راهنماییتون.

 171. با سلام مجدد
  ممنون بابت جواب سوالاتم…منتهی یه سوالم بیجواب موند…میشه با مدرک ارشد مجازی برای ادامه تحصیل مقطع دکتری خارج از ایران اقدام کرد؟ایا اعتبار داره برا خارج ایران؟ممنون میشم از راهنماییتون

 172. سلام وقت بخیر
  من ارشد شبکه موسسه غیرانتفاعی صائب ابهر قبول شده ام.از نظر اعتبارمدرک غیرانتفاعی معتبرتر است یا آزاد؟
  باتوجه به اینکه این رشته در بین رشته های فنی ظرفیت پذیرش پایینی دارد..از نظر هزینه ای غیرانتفاعی نسبت به آزاد شهر خودم بیشتر تمام میشود.ممنون میشم پاسخ راهنماییتون رو برام ارسال کنید.
  باتشکر

 173. سلام استاد به خدا شرمنده میشم از اینکه مرتب سوال میپرسم و وقت شما رو میگیرم فقط ز خدا سلامتى و طول عمر میخوام براتون استاد واقعا از اینکه غیر انتفاعى ثبت نام کردم پشیمونم گفته ىودم که غیر انتفاعى زاگرس کرمانشاه رشته نرم افزار ثبت نام کردم به نظر شما بهتر نیست با وجود ثبت نام کلاسا رو نرم و منتظر تکمیل ظرفیت آبان بمونم تا نزدیک محل زندگیم خوزستان بتونم جهاد دانشگاهى اهواز قبول بشم رتبه ام خیلى نزدیک بود بهش میترسم این همه زحمت بکشم واحد پاس کنم آخرش به دردم نخوره و این جا هم قبولش ون نکن ن استاد میشه لطف کنید مزایا غیر انتفاعى نسبت به آزاد رو برام بگید البته به جز پول. میخواستم بدونم به نسبت آزاد چقدر مدرکش معتبره به خدا دیونه نشم شانس آ وردم تو رو خدا راهنمایم کنید تا تصمیم درستى بگیرم ممنونم از لطفتون استاد

  • سلام اروم باشید
   دانشگاه غیرانتفاعی هم معتبر هستش
   و ارزش رفت داره ولی خوب جایی که نزدیک تر شما باشه که چه بهتر و داری مزایای بهتری هستش
   همین
   بنظرم باز تصمیم با خودتونه برید و اگر تکمیل قبول شدین برگردین
   به فال نیک بگیرید
   موفق باشید….

 174. سلام ببخشید من صنایع موسسه اموزش عالی ارشاد دماوند واحد تهران قبول شدم به نظرتون ثبتنام کنم یا نه ازاد تهران جنوب بهتره؟

  • با سلام…
   موسسه ارشاد هم سطح قابل قبولی داره
   ولی اگر من بودم صنایع تهران جنوب رو انتخاب میکردم ، چون اساتیدی چون استاد تمام نورالسنا در اونجا تدریس میکنن و میتونین از حضورشون استفاده کنید

 175. سلام استاد قبلا سوالم ارسال شده اما جوابی دریافت نکردم
  نیازمند راهنماییتون هستم
  من فارغ التحصیل ای تی از دانشگاه تبریز دوره روزانه هستم امسال ارشد گرایش امنیت موسسه مجازی ایرانیان تهران قبول شدم
  با توجه به اینکه دانشگاه ازاد در حال حاضر فاقد این گرایش هست و پذیرش این گرایش خیلی محدوده
  به نظر شما بمونم برا سال دیگه یا همینو ادامه بدم ؟
  دغدغه اصی من ادامه تحصیله چرا که میدونم با توجه به مجازی بودن مدرک کار دشواری پیش رو دارم
  منتظر نظر شما استاد گرام هستم

 176. با سلام خدمت استاد گرامی

  کارشناسی ارشد نرم افزار دانشگاه آزاد رشت به نظرتون خوب هست و ارزش رفتن داره ؟
  هزینه ترمی هم اگر ممکن هست بگید

  ممنونم.

  • با سلام…
   بله واحد آزاد رشت واحد خوبیه
   البته باید بگید در قیاس با چه دانشگاهی و اینکه چه گزینه های دیگه ای پیش رو دارید؟
   تقریبا ترمی ۲ تا ۲٫۵ میلیون تومان براتون هزینه خواهد داشت.

 177. سلام خسته نباشید من ارشد بیماریشناسی گیاهی غیر انتفاعی مهرگان محلات قبول شدم خودمم از اورمیه هستم به نظرتون برم بهتره یا پشت کنکور بمونم

 178. سلام استاد
  طی سه روز این سومین پیامیه که براتون میفرستم ولی جوابس دریافت نمیکنم خواهش میکنم راهنماییم کنین
  من فارغ التحصیل ای تی از دانشگاه تبریز دوره روزانه هستم امسال ارشد گرایش امنیت موسسه مجازی ایرانیان تهران قبول شدم
  با توجه به اینکه دانشگاه ازاد در حال حاضر فاقد این گرایش هست و پذیرش این گرایش خیلی محدوده
  به نظر شما بمونم برا سال دیگه یا همینو ادامه بدم ؟
  دغدغه اصی من ادامه تحصیله چرا که میدونم با توجه به مجازی بودن مدرک کار دشواری پیش رو دارم و نمیدونم میتونم ادامه بدم یا نه
  منتظر نظر شما استاد گرام هستم

 179. با سلام مجدد خدمت جناب آقای پور شفیع، حسین هستم، با تشکر از راهنماییهای خوبتون، واقعاً ادیان و مذاهب مجازی قم اون هم تو رشته الهیات ۸ میلیون می گیرند؟ یعنی متوسط ترمی ۲میلیون! چقدر زیاد! دانشگاه پیام نور غیر مجازی رشته الهیات هم هزینش همین قدره و دقیقاً چقدره؟ آیا پیشنهادی برای بنده از نظر انتخاب رشته امتحانی که در آینده به دردم بخوره دارید؟ برای اینکه با لیسانس ادبیات عرب چه رشته ای رو در مقطع ارشد انسانی برای ادامه تحصیل امتحان بدهم تردید دارم؟ چه کنم؟ اگه براتون مشقت نداره می خواستم تک تک سؤالاتم رو هم تو کامنت قبلی جواب بدهید.باتشکر فراوان از صبر و حوصله فراوان شما.

  • سلام
   اصلا توصیه نمیکنم برید
   مگر شاغل باشید
   بله می گیرد اونم در همین حدوداست
   رشته ای که انتخاب کرده اید در راستای رشتتون خوبه اما باید بیشتر زحمت بکشید

 180. سلام استاد خسته نباشین من رشته بیماریشناسی گیاهی دانشگاه غیر انتفاعی مهرگان محلات قبول شدم خودمم از اورمیه هستم بنطرتون ثبت نام کنم یا پشت کنکور بمونم

 181. سلام ممنون میشم دررابطه با سوالم که قبلا فرستادم من رو راهنمایی فرمائید..
  با تشکر

 182. سلام علیکم؛
  جناب آقای پورشفیع با عرض تشکر و خسته نباشید .
  بنده ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) مجازی قبول شده ام….
  خواهش میکنم خواهش میکنم جواب بدهید
  در سایت دانشگاه برای پذیرش نوشته ۱۸۰۰۰۰۰۰ریال باید بدهم تا اجازه ثبت نام و اخذ واحد به من داده شود…
  من می توانم برای یکبار این مبلغ را پرداخت کنم …اما توان مالی بیشتر از آن را ندارم…
  آیا در دوره های مجازی امکان گرفتن وام برای شهریه یا منتظر ماندن برای پایان تحصیلات و سپس پرداخت مبلغ وجود دارد.؟؟
  بعد چرا در دفترچه ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار ثابت زده ولی حالا در سایت دانشگاه تهران ۵۴۰ هزار برای شهریه ثابت و ۹۶ هزار متغیر هر واحد زده است؟
  چه کار کنم؟
  ممنون

  • سلام برای دوره های مجازی خیر باید نقدا خودتون پرداخت کنید
   حوب شاید تا ۵ ماه آینده بتونید کار داشته باشید و هزینه شهریه رو بدین
   بازم تصمیم با خودتونه
   شهریه افزایش پیدا کرده و بر اساس تعداد واحد ها هستش اینقدر…

  • درجواب دوستی که برسیدن برا شهریه مجازی ایا وام میدن؟ من خودم. یروز تهران بودم و مجازی هستم،،،و بهمون فرمی دادن که ببریم محضر…و اینکه شروع هر ترم گفتن یک میلیون دانشگاه وام میده و سالهای قبل هم این وام با همین مقدار بوده…تعداد واحدهای هر ترم شده ۸ تا ۴ ترم ۱۸۰۰ تومنی فقط سال دو به مبلغ اصلی ۲۵ درصد افزوده میشه

 183. سلام علیکم؛
  استاد گرامی با عرض تشکر و خسته نباشید .
  بنده ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) مجازی قبول شده ام….
  خواهش میکنم خواهش میکنم جواب بدهید
  در سایت دانشگاه برای پذیرش نوشته ۱۸۰۰۰۰۰۰ریال باید بدهم تا اجازه ثبت نام و اخذ واحد به من داده شود…
  من می توانم برای یکبار این مبلغ را پرداخت کنم …اما توان مالی بیشتر از آن را ندارم…
  آیا در دوره های مجازی امکان گرفتن وام برای شهریه یا منتظر ماندن برای پایان تحصیلات و سپس پرداخت مبلغ وجود دارد.؟؟
  بعد چرا در دفترچه ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار ثابت زده ولی حالا در سایت دانشگاه تهران ۵۴۰ هزار برای شهریه ثابت و ۹۶ هزار متغیر هر واحد زده است؟
  چه کار کنم؟
  ممنون

 184. سلام دوباره به نظرتان من که مجازی دانشگاه تهران در قم قبول شده ام…می توانم یا بهتر است منتظر بشوم و در تکمیل ظرفیت شرکت کنم؟

 185. سلام استاد
  خواهش میکنم جواب بدین
  حتی براتون ایمیلم فرستادم
  من فارغ التحصیل ای تی از دانشگاه تبریز دوره روزانه هستم امسال ارشد گرایش امنیت موسسه مجازی ایرانیان تهران قبول شدم
  با توجه به اینکه دانشگاه ازاد در حال حاضر فاقد این گرایش هست و پذیرش این گرایش خیلی محدوده
  به نظر شما بمونم برا سال دیگه یا همینو ادامه بدم ؟
  دغدغه اصی من ادامه تحصیله چرا که میدونم با توجه به مجازی بودن مدرک کار دشواری پیش رو دارم و نمیدونم میتونم ادامه بدم یا نه
  حتی با رزومه قوی بازم برا دکتری مشکل خواهم داشت؟
  منتظر نظر شما استاد گرام هستم

  • سلام منم چند بار هستش جواب سوال شما رو دادم
   توصیه نمیشه مجازی برید برای دوستانی که قصد ادامه تحصیل دارید
   دانشگاه ازاد برید بهتر و معتبر تر هستش تا مجازی….

 186. باسلام مجدد و خسته نباشد
  استاد دانشگاه آزاد در زمنیه امنیت اطلاعات پذیرش نداره !!!
  یعنی مدرک کجازی همچین گرایشی که زیر ۳۰ نفر دانشجو پذیرش میکنه به هیچ دردی نمیخوره ؟
  با این اوصاف شما یه سال دیگه بخونم بهرته تا اینکه موسسه ایرانیان ثبت نام کنم ؟
  ممنونم

  • دانشگاه مجازی برای ادامه تحصیل خوب نیست فقط مدرکش معتبر هست
   همین…

  • ممنونم استاد لطف کردین
   ببخشید که خیلی سوال میپرسم
   با توجه به پاسخ هایی که به دوستان فرمودین برای ادامه تحصیل خارج از کشور مشکلی نداره
   آیا در ادامه بعد دریافت دکتری در خارج از کشور (ترکیه دانشگاه انکارا ) آیا مدرک ارشد تو ایران بازم مشکل سازه ؟ برای تدریس یا هیئت علمی ؟
   ممنونم

  • سلام خیر اگر شما دکترا از اونور بگیرید برای هیئت علمی در ایران مشکلی نخواهید داشت

  • سلام خوب هستید
   ببخشید من دانشگاه مالک اشتر رشته امنیت اطلاعات ولی مجازی قبول شدم ولی این دانشگاه این امکان رو میده پروژه پایانی رو میده بیشتر هم به خاطر ابنکه محیط تهران می باشد و در شهرستان پیشرفتی نیست مایل هستم که برم با محیط کار و پروژه آشنا بشم
   آیا این دلیل خوبی هست که برم ارشد مالک اشتر مجازی بخونم یا اینکه بمونم کنکور مجدد بدم ؟؟
   خواهشا راهنماییم کنید واقعا نمیدونم چکار کنم!!!!

  • سلام
   مجازی
   ارزش رفتن نداره….

 187. سلام و خسته نباشید به شما استاد عزیز
  من شبکه موسسه غیر انتفاعی صائب ابهر قبول شدم از طرفی چون معلم هستم دقیقا یک نفر بعد از آخرین سهمیه نرم افزار شهید رجایی بودم و این موضوع خیلی ناراحتم کرد چون خیلی به قبولی تو این دانشگاه امیدوار بودم.الان هم منتظر ثبت نام ۹ نفر قبول شده قبل از خودم هستم که اگر یکی نرفت بمونم برا تکمیل ظرفیت این دانشگاه و به خاطر همین هم صائب رو فعلا ثبت نام نکردم. خواستم ببینم آیا کار عاقلانه ای میکنم یا امید واهی دارم ؟اصلا ممکنه که یکی روزانه رجایی رو نره؟اگه تکمیل ظرفیت هم قبول بشم ورودی ترم مهر خواهم بود؟

  • سلام ببخشید اما شاید واهی باشه
   البته امیدتون به خدا باشه
   اگر باز یک نفر نره بخاطر یک نفر نمیان تکمیل ظرفیت بزارند
   فقط مگر خوش شانس باشید رجایی خودش بخولد ترم پاییزم نیرو بگیره
   همین…

 188. سلام!
  مدرک کارشناسی مترجمی با معدل ۱۷/۵۸
  استاد چندتا سوال از خدمتتون دارم:
  ۱- هزینه کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد تقریبا چقدر هست؟
  ۲- آیا امسال آزاد برم یا بهتره بخونم واسه غیرانتفاعی که سال بعد برم؟
  قابل ذکر هست در حال حاضر مشغول ترجمه کتاب جهت چاپ هستم(البته دایره لغات و زبانم خوب نیست با کمک دیکشنری از عهده همه کارا برمیام )
  ۳- آیا ترجمه کتابو ادامه بدم و در کنارش واسه غیرانتاعی سال بعد بخونم یا ترجمه کتابو ادامه بدم و آزاد برم؟
  بازم قابل ذکرهست که دوست دارم اگه بشه دکتری هم ادامه بدم
  ۴- یا اصلا پیشنهاد میکنید بجای ادامه تحصیل تمام وقتمو صرف ترجمه کتاب ها برای چاپ کنم؟
  ببخشید زیاد حرف زدم 😐
  پیشاپیش تشکر از وقتی که برای جواب دادن به سوالاتم میزارید :)

  • سلام
   ۱٫حدودا ۸ تومن
   ۲٫بنظرم آزاد برید اگر مشکل هزینه ندارید ارزششو داره
   ۳٫ترجمه کتاب و همین ازاد رو ادامه بدین
   ۴٫خیر ادامه تحصیل به همراه ترجمه دوتا همراه هم…

 189. سلام استاد .من ارشد شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان قبول شدم میدونم همین رشته ازاد تهران هم قبولم .به نظر شما کدوشون مناسبتره.

 190. با سلام..بنده کنکور ارشد امسال رتبم شد۲۵۰۰٫٫ تو انتخاب رشته طبق دفترچه سازمان سنجش مجازی شهید بهشتی کد رشته ۱۴۶۹۵مجموعه حسابداری قبول شدم . اما متاسفانه هنگام ثبت نام غیر حضوری متوجه شدم که بنده به عنوان دوره پردیس خودگردان الکترونیکی قبول شده اعلام نموده در حالی که تو دفترچه نامی از پردیس قید نشده و فقط مجازی خالی میباشد. با توجه به پیگیریهای صورت گرفته به هیچ نتیجه ای نرسیدم که بنده مجازی قبول شدم نه نه پردیس خود گردان….خواشن یه راهکار نشونم بدین.ممنون

  • سلام متاسفانه هیچ راهکاری وجود نداره
   و بنظرم ثبت نام نکنید
   مگر راحت بگم هزینه براتون مهم نباشه که باز اونم توصیه می کنم
   که برید یک دانشگاه خارج کشور اگر هزینش رو دارید نه مجاری پردیس!!!

 191. با سلام و عرض ادب.ببخشید سوالم اینه که آیا دانشگاه های دولتی (روزانه) هم از دانشجو شهریه می گیرن؟من می خوام کارشناسی ارشد مترجمی زبان بخونم در یکی از دانشگاه های دولتی ان شاءالله.می خوام بدونم در صورت قبولی ،باید شهریه بدم هر ترم؟
  ممنون از زحمات تون.

 192. سلام. ایا با مدرک ارشد پیام نور میتوان دکترا شرکت کرد.

 193. سلام !
  استاااااااااااااااااااااااااد
  چرا جواب منو ندادید؟؟؟؟!!!!! :(

 194. استاد پورشفیع هم سوالاتم واسم مهم هستن و هم نظر شما، لطفا با جوابتون راهنماییم کنید :(

 195. سلام بنده از شما راهنمایی خواستم ولی هنوز جواب نگرفتم اگه امکانش هست میشه راهنماییم کنید خیلی ممنونم

 196. سلام .من کارشناسی ارشد شیمی تجزیه بیام نور پژوهش محور دلیجان قبول شدم میدونم همین رشته ازاد تهرانم قبول میشم به نظر شما کدوم رو برم.منزل تهران است

 197. اگه بیام نور خوب نیست چرا این همه متقاضی تو ارشد فراگیر داره؟الان تو یکی از خبرگزاریا خوندم هفتاد هزار نفر شرکت کردن که فقط هفت هزار نفر قبول میشن………….

 198. سلام مجازی آموزش محور مدیریت کار آفرینی دانشگاه تهران قبول شدم لطفا هزینه اش رو بگید؟ برای دکترا به مشکل میخورم؟

 199. رشته من در مقطع کارشناسی مهندسی کشاورزی بوده الان مجازی کارافرینی قبول شدم چند واحد پیش نیاز بهم میخوره؟

 200. سلام من ارشد برق الکترونیک موسسه غیرانتفاعی مهراستان استانه اشرفیه قبول شدم.ارزش ارشد ازاد بیشتره یا غیرانتفاعی؟ایا احتمال پذیرش بدون ازمون برا دکتری از فارغ التحصیل غیرانتفاعی وجود داره؟هزینه کلی چه قدر میشه؟

  • سلام بله امکانش هست
   سوالاتون کلی هستش مشخص کنید دوره چی چفدر هزینشه آزاد ۸ تومن
   دکترا آزاد ۷۰
   غیرانتفاعی ۸تومن
   بستگی داره آزاد کجا با غیرانتفاعی اشرفیه!

 201. سلام
  خدا قوت
  استاد یه سوال
  بنده کارشناسی رشته کامپیوتر نرم افزار،مجازی شیراز قبول شدم
  ۱٫ با توجه به اینکه شهریه ثابت حدود ۲۵۰تومان هست،می خواستم بدونم ترمی تقریبا چقدر میشه؟
  ۲٫برا ادامه تحصیل که مشکلی بوجود نمیاد ؟
  ۳٫با توجه به سطح علمی بالا که خود اساتید دانشگاه شیراز تدریس می کنند ، آزاد شیراز بهتر هست یا همین جازی؟
  با تشکر

  • سلام بارها این سوال رو جواب دادم
   حدودا ۱٫۵۰۰
   بله مشکل داره معتبر نیست
   صدرصد آزاد شیراز
   موفق باشید..

 202. سلام استاد پورشفیع
  استاد من فناوری اطلاعات پیام نور مرکز تهران غرب قبول شدم میخوام بدونم مدرکش اعتبار لازم رو داره که بخواهیم وقت وهزینه صرف کنیم خیلی سردرگمم ثبت نام کنم یا نه چون سال دومم بود که امتحان دادم پشت کنکور موندن برام سخته لطفا راهنماییم کنین.
  هراطلاعاتی که به نظرتون به دردم میخوره ممنون میشم بگید.

  • سلام بله معتبر هستش و برید و برای ادامه تحصیل باید به فکر رزومه خوب باشید

  • سلام استاد ممنون ازوقتی که میزارین
   استاد شما اطلاعی از سیستم آموزشی وکلا جو پیام نور دارید؟بچه های دانشجو پیام نور درصد نارضایتیشون بالاست واین موضوع منو نگران میکنه من دلم میخواد دوران تحصیلم باآرامش باشه ولذت ببرم از دوره ام.اینجوری که بچه ها مطرح میکنن استرس خیلی بالاست ازهمون ابتدا وسیستم خیلی بی نظمیه لطفا کمکم کنین.
   استاد اگه شخص خاصی یاسایتی رو میشناسین که میتونه کمکم کنه ممنون میشم معرفی کنین.

  • سلام شیواجان ؛
   من هم فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور پیام نور تهران غرب قبول شدم . من ساکن رشت هستم .
   شما آموزش محور قبول شدید یا پژوهش محور ؟؟؟؟
   چه گرایشی قبول شدید ؟؟؟
   ساکن کدام شهرید ؟؟؟؟

  • سلام عزیزم
   بهت تیریک میگم منم گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته کد۱۵۲۳۲قبول شدم فکر میکنم اموزش محور باشه ذهنم خیلی درگیره چند روزه توسایتا دارم تحقق میکنم اصلا بچه های پیام نوری راضی نیستن از دانشگاه محل تحصیلشون دپرس شدم شدید شما نظرتون راجب دانشگاه چیه خوشحال میشم در جریان بذارید من رو هم.
   ساکن کرج هستم.

  • سلام شیوا جان ؛
   ممنونم دوست خوبم ؛
   من خیلی دوست داشتم پیام نور تهران را می خوندم چون خانواده ام نگذاشتن تهران را بروم .
   ازطریق استعدادهای درخشان هم مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی آموزش محور پیام نور رشت قبول شدم با این حال پیام نور رشت را می روم ؛این هم از شانس من هست اصلا مدیریت دولتی دوست ندارم ؛ سال دیگه هم شرکت می کنم تا روزانه های تهران در بیایم ؛من لیسانس پیام نور بودم از موقع ثبت نام تا فارغ التحصیلی دق کردم ، ولی خوب باید درس بخوانی ، امتحاناتش که اصلا غلط زیاد داشت ؛ نصف حق بچه ها خورده شد .
   انشاالله که موفق باشی دوست عزیزم .

 203. با سلام ،استاد من از دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری قبول شدم ،ثبت نام کردم ولی چون دفعه ی اولم بود که کنکور ارشد میدادم واز این دانشگاه قبول شدم دوست دارم همزمان که توو دانشگاه غیر انتفاعی ادامه تحصیل میدم برای کنکور سال ۹۴ هم آماده بشم.
  به نظر شما این دانشگاه مدرکش معتبره؟
  به نظرتون اگه توو این دانشگاه بخونم و رتبه اول رشته ی خودمو بیارم میتونم بدون کنکور توو دکتری ادامه تحصیل بدم؟
  مدرک غیر انتفاعی بهتره یا پیام نور یا آزاد؟
  بنظرتون همزمان که توو این دانشگاه میخونم بار دیگه کنکور بدم بهتره یا توو همین دانشگاه خوب بخونم و معدل خوبی بیارم و رتبه کسب کنم بهتره ؟

  • سلام بله معتبر هستش
   آزاد بستگی داره کجا باشه اما غیرانتفاعی از پیام نور خیلی بالاتره و بهتره
   بنظرم ادامه تحصیل بدین کنکور مجدد فعلا نه به رزومه و معدل خوب باشید…

 204. بیام نور سراسری با فراگیر فرق داره .کدومش بهتره

 205. استاد میشه بگین اگه توو دانشگاه غیر انتفاعی رتبه ی برتر رشته ی خودمو بیارم میتونم بدون کنکور وارد مقطع دکتری توو دانشگاههای (سراسری و آزاد و غیرانتفاعی ) بشم؟

 206. استاد من ساکن آذربایجان شرقی ام ،امسال کنکورارشد آزاد رو نداده بودم و فقط توو کنکور ارشد سراسری شرکت کرده بودم
  از رشته ی خودم (علوم اقتصادی)از دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری قبول شدم و ثبت نام کردم.
  چون فکر میکردم مدرک غیر انتفاعی از آزاد معتبرتره، بنظر شما دانشگاه آزاد تبریز میخوندم از لحاظ مدرک بهتر بود یا غیر انتفاعی علامه محدث نوری ؟
  در ضمن استاد رشته ی ما توو تبریز دانشگاه غیر انتفاعی و پیام نور نداشت.
  میشه لطف کنین راهنماییم کنین،ممنون میشم.
  با تشکر فراوان از شما استاد دلسوز و مهربان.

  • نظر من این هستش غیرانتفاعی رو برید معتبر هستش و از پیام نورم بالاتر هست و حتما برید
   موفق باشید…

 207. استاد از اینکه وقتتونو برای پاسخگویی به سوالاتمون میزارید نهایت تشکر رو ازتون دارم .
  ممنونم.

 208. کسی که کارشناسی ارشد ازاد دارد ایا میتونه دکترا دانشگاه سراسری قبول شه وادامه تحصیل بده..من شنیدم نمیتونه

 209. استاد شما فرموده بودین که شهریه ی غیرانتفاعی هر ترمش حدودا ۱۲۰۰۰۰۰ تومان خواهد بود ولی ما رفتیم ثبت نام ترم اول ۲میلیون خواستن.
  خواستم بدونم شهریه هاش تا ترم آخر اینطوریه ؟

 210. استاد یه سوال دیگه هم داشتم،اگه یکی ارشد رو توو دانشگاه غیر انتفاعی بخونه دکتری رو میتونه توو سراسری بخونه؟میگن توو سراسری نمی تونه بخونه.
  میشه در این موردم راهنمایی بفرمایین؟
  ممنون.

  • سلام حتی بوده آزاد بوده که الان داره سراسری میخونه دیگه چه برسه به غیرانتفاعی که اعتبارش بالاست
   و بستگی به رزومه شما داره همین
   موفق باشید….

 211. سلام
  ببخشید چندین بار سوالمو ارسال کردم اما نمیشه…نمیدونم مشکل کجاس…من دانشجو ارشد مجازیم سراسری…میخوام دو ارشد همزمان بخونم…شما گفتید میشه…اما به دانشگاه ازاد که ایمیل زدم گفت امکان نداره..چطور؟اخر میشه یا نه؟کجا برم که جواب درست و بگیرم؟سنجش؟مممنون میشم راهنماییم کنید.

 212. سلام. اگه کسی ارشد رو غیرانتفاعی بخونه و جزء نفرات اول ورودی خودش بشه ایا امکان شرکت در دکتری بدون ازمون سراسری داره ؟ازاد چه طور ؟

  • سلام
   امکان این هستش
   که بدون ازمون برید برای مصاحبه فقط همین دیگه مصاحبه شما می مونه که نظر اساتید چی باشه….

 213. از اینکه وقت میگذارید و به سوالات پاسخ میدهید متشکرم

 214. سلام
  استاد توو ارشد رشته ی ما ۳۲ واحد هستش از ۳۲ واحد ۱۴ واحدش رو ترم اول دادن؛من از دوستام پرسیدم به همشون ۱۰ واحد دادن فکر کنم اگه به ما هم ۱۰ واحد میدادن شهریه اش همون ۱۵۰۰۰۰۰تومان میشد چون واحد زیاد دادن شده ۲میلیون .

 215. سلام
  استاد گرانقدر
  من غیرانتفاعی هنر پارس رشته مهندسی شهرسازی قبول ششدم می دونم به احتمال زیاد آزاد تهران عمران قبول میشم خواستم کمک کنید ک کدومشون ازنطر مدرک بهترن؟ و هزینه هر کدوم چقدر میشود؟ کدوم بازار کار بیشتری دارد؟

  • سلام دوتاش خوبه بستگی به علاقتون داره
   خدود هزینه دوتا هم مثل هم هست ۱۰ تومن هست شاید یکم عمران اشباه شده و تععد افراد بیشتر باشه اما شهرسازی یکم کمتر بازم بنظرم دنبال علاقتون برید….

 216. سلام میخواستم بدونم رشته اموزش زبان انگلیسی دانشگاه غیرانتفاعی بازار کارش چطوره؟
  ایا ارزششو داره؟

 217. ببخشید دوباره مزاحم شدم برای شهرسازی وعمران کدوم حق امضا دارن؟البته برای خانم ها

 218. سلام هزینه شیمی تجزیه تهران مرکز ازاد چقدره؟

 219. سلام خسته نباشید.من کارشناسی مهندسی برق الکترونیک لاهیجان خوندم . ارشد برق الکترونیک موسسه غیرانتفاعی مهر استان استانه اشرفیه و ازاد برق قدرت لاهیجان قبول شدم.
  ۱ : به نظرتون کدوم معتبرتره ؟ ۲ : هزینه هر کدوم چقدره؟ ۳ : اگه من غیرانتفاعی ثبت نام کنم و در تکمیل ظرفیت روزانه یا شبانه قبول شم ایا واحد های پاس شده در غیرانتفاعی معادل سازی در دانشگاه روزانه یا شبانه میشن؟

  • سلام
   خیر واحدی تطبیق نمیشه در صورت قبولی در تکمیل ظرفیت
   دوتاش در یک حدهستش
   جایی برید که خونتون هست و راحتید ولش اشرفیع یکم بهتره
   هزیته ترمی ۲٫۵ هست

 220. سلام می خواستم بدونم شهریه کارشناسی ارشد علوم تحقیقات(رشته مدیریت آموزشی) حدودا چقدر میشه ؟

 221. سلام استاد من مجازی صنایع صنعتی اصفهان و آزاد مدیریت دولتی تهران مرکز قبول شدم به نظر شما کدوم رو انتخاب کنم؟ کارمند بانک هستم و متاهل، ضمنا هزینه اش چقدر میشه؟

 222. سلام
  درس تئوری مدیریت تو مدیریت اجرائی سخت تر طرح میشه یا تو بقیه رشته های مدیریت؟

  و اینکه ایا تعداد سوالات تئوری تو این رشته ها فرق داره ؟

 223. باسلام وخسته نباسید
  ممنون که پاسخگوی هستین
  من ارشد سراسری مدیریت اجرایی موسسه غیرانتفایی مجازی فارابی مهرشهر کرج قبول شدم
  الان نتیجه آزاد اومده رتبه ۹ مدیریت بازرگانی کرمانشاه رو آوردم
  خودم کرمانشاه میشینم.بنظرتون کدومشون بهتره؟
  هم از نظر علمی هم ادامه تحصیل
  ویه سوال اساسی دیگه تو ذهنمه اینه که اصلا ثبت نام کنم یا یه سال دیگه برای دانشگاه سراسری تلاش کنم….
  آزاد برای رتبه من تخفیف شهریه داره؟
  ممنون مییشم راهنمایی کنین

  • با سلام…
   بحث تخفیف شهریه رو اطلاع ندارم باید از آموزش دانشگاه بپرسید
   سوال در مورد سال آینده خوندتون هم نیاز به توضیح مفصل داره و در چند خط نمیتونم توضیح بدم
   سال دوم خوندن به پارامتر های زیادی بستگی داره

 224. ببخشید یه سوال یادم رفت از لحاظ بازار کار ارشد برق الکترونیک غیرانتفاعی مهر استان استانه اشرفیه بهتره یا ارشد ازاد برق قدرت لاهیجان؟

  • نمیتونم نظر خاصی بدم
   چون طوری نیست که این دو دانشگاه رو به خوبی بشناسم و در مورد هیت علمیشون یا امکاناتشون اطلاعاتی داشته باشم
   این رو باید از دوستانی که در این ۲ دانشگاه تحصیل کردند بپرسید و خودتون مقایسه کنید

 225. سلام استاد خواهشا جواب سوالمو بدید آخه عجله دارم. ارشد ۹۳ غیرانتفاعی قبول شدم و ثبتنام کردم و شهریرو نقدا دادم میخوام تکمیل ظرفیت شرکت کنم و یه غیراتفاعی دیگه برم بخاطر اینکه میخوام تغییر گرایش بدم. میخواستم بدونم شهریه ای که دادمو پس میدن یا چند درصد کسر میکنن یا کلا شهریه از دستم میره؟

  • سلام احتمال قوی و به طور معمولش اینه که کل شهریه یا شهریه ثابت پرید ولی پیگیری کنید شاید برگشت داده شد….

  • با سلام…
   خیر شهریه تون رو عودت نمیکنن و اگر واحد جدیدی پذیرفته شدید باید مجدد در اونجا از ابتدا ثبت نام کنید

 226. سلام.
  من رشته ی مهندسی بازرگانی قدس قبول شدم . میشه بگین شهریه اش چقدر میشه؟؟ لططططططططططططفا -_-

  • سلام
   در مجموع چیزی در حدود ۱۰ میلیون تومان که باید در ۲ سال پرداخت کنید
   البته وام هم میتونید از دانشگاه بگیرید

 227. با عرض سلام بنده با رتبه ۳۰۰۰ پیام نور تهران قبول شدم و توی کارنامه رتبه پیام نور من شد ۱۲۰ و رتبه اخرین نفر شد ۱۲۵ من پیام نور را دوست ندارم ولی دانشگاه شبانه شاهرود رتبم شد ۱۷۰ و اخرین نفر شد ۱۶۰ به نظر شما من تکمیل ظرفیت چند درصد شانس قبول دارم؟به نظر من پیام نور بهتر از غیر انتفاهی چون رتبه من شده ۵۰ اخرین نفر شده ۳۰۰ در قم،ازاد تهران جنوب هم قبول شده ام اهل تهران هم هستم،ممنون میشم کمکم کنید که بدونم چیکار کنم،سوال دوم شهریه تهران جنوب الکترونیک ارشد چه مقدار است

 228. شما به جایه بنده بودید کدام را انتخاب میکردید من تو فکر دکتری هم هستم،با تشکر

 229. با سلام . برای دوره مجازی: دانشگاه تهران و آزاد رشته مدیریت نیروی انسانی آیا شهریه‌ها متفاوت هست؟

 230. سلام اسناد.خسته نباشید.میخواستم بدونم واسه ارشد معماری دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان بهتره یا غیرانتفاهی شمس گنبد کابوس .مدرک کدوم با ارزش تره وسطح علمی کدوم بالاتره؟

 231. با سلام و خسته نباشید
  در رشته نرم افزار کامپیوتر کد و عنوان رشته / محل انتخابی
  نمره کل
  نمره آخرین نفر قبول
  رتبه کل
  رتبه آخرین نفر قبول
  توضیحات
  ۱
  ۴۱۰۰۲۱۹۹ – مهندسی کامپیوتر- نرم افزار / واحد آشتیان
  ۵۲۶۹
  ۴۷۰۸
  ۴۸۸
  ۱۱۵۵
  قبول
  کارنامه بنده هست و زده قبول
  ایا اطلاعی از سطح علمی و اساتیدش دارید در صورتیکه بخام تهران قزوین یا کرج رو بزنم امکان قبولی هست ؟ هزینه هم حدودا بفرمایید

 232. سلام استاد من رشته مدیریت اجرایی علوم تحقیقات کرمان قبول شدم…اما انتخاب اولم که شیراز هس محل سکونتمو نیاوردم…رتبه من ۷۵۱ رتبه اخرین فرد ۵۵۱…حالا تو انتخاب رشته مجدد ایا شانسی دارم برا قبولی؟نمره کلم هم ۵۶۴۴ هست…

  • سلام
   شانس دارید ولی کم و زیادش اصلا مشخص نیست
   باید بزنید و منتظر باشید تا نتایج اعلام بشه
   در حال حاضر پیش بینی نمیشه داشت چون نمیدونیم که چند نفر اقدام به ثبت نام نمیکنند و چقدر جای خالی خواهد ماند

  • سلام راستش کمه……………

 233. سلام استاد گرانقدر
  ارشد آزاد الکترونیکی قبول شدم مدیریت صنعتی -کارمند هستم-صد درصد قصد ادامه تحصیل دارم دکتری
  ۱-برم یا دوباره ارشد دولتی شرکت کنم شاید پیام نور-غیرانتفاعی قبول شدم(فرصت درس خوندن زیاد ندارم)؟؟؟
  ۲- با مجازی به هیچ عنوان نمیشه دکتری قبول شد ؟
  ۳-هزینه مجموع این جایی که قبول شدم حدودا چقده ؟؟

  • سلام
   ببینید من امسال کسی رو میشناسم که از ارشد مجازی دکتری دانشگاه تهران پذیرفته شد
   ما نمیگیم از مجازی اصلا نمیشه رفت دکتری ، معمولا بیان میشه درصد افرادی که میرن کم هست
   من میگم اگر جای شما بودم شاید یکبار دیگه برای ارشد دولتی میخوندم
   هزینه الکترونیکی آزاد رو در جریان نیستم و باید از دانشگاه سوال کنید
   ولی هزینه کل دوره حضوری دانشگاه آزاد در حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد بود

  • سلام پاسخ دادم……….

 234. باسلام.من لیسانس مهندسی کشاورزی از دانشگاه ارومیه روزانه دارم و کارمند هستم.برای افزایش حقوق میخوام ارشد بخونم.به نظر شما دانشگاه آزاد بهتره یا پیام نور؟ رشته خودم یا مدیریت؟ درضمن هزینه تقریبی آزاد و پیام نور چقدر میشه؟

 235. سلام.میخواستم بدونم ارشد نیمه حضوری همون سراسریه؟ شرکت در کلاسها اجباریه؟ شهریه نیمه حضوری مدیریت چقدر میشه؟ کنکورش کی برگذار میشه؟

 236. سلام خسته نباشید.فرق بین دانشگاه غیرانتفاعی و موسسه غیرانتفاعی چیست؟ایا از لحاظ اعتبار مدرک با هم فرقی دارند ؟

 237. با سلام و وقت بخیر
  من مدیریت اجرایی آزاد یزد، اصفهان، کرمان و تهران قیول شدم. به نظرتون به درد میخوره؟ بنده شاغل هستم.
  ممنون.

 238. سلام. ببخشید کنکور ارشد نیمه حضوری کی برگذار میشه ؟ من کارمندم میتونم نیمه حضوری بخونم؟

 239. سلام آقای پور شفیع ممنون از وقتی که قائل میشیدو نمیدونم راجب هنر چقدر اطلاع دارید من با رتبه ۶۰ ارشد تصویرسازی دانشگاه آزاد تهران مرکز قبول شدم نمیدونم برم یا بخونم برای سراسری؟ میخوام با مدرکم تدریس کنم تو دانشگاه . از اعتبار دانشگاه آزاد واسه تدریس اطلاع ندارم اگه ممکنه کمکم کنید ممنونم.

 240. با عرض سلام بنده با رتبه ۳۰۰۰ پیام نور تهران قبول شدم و توی کارنامه رتبه پیام نور من شد ۱۲۰ و رتبه اخرین نفر شد ۱۲۵ من پیام نور را دوست ندارم ولی دانشگاه شبانه شاهرود رتبم شد ۱۷۰ و اخرین نفر شد ۱۶۰ به نظر شما من تکمیل ظرفیت چند درصد شانس قبول دارم؟به نظر من پیام نور بهتر از غیر انتفاهی چون رتبه من شده ۵۰ اخرین نفر شده ۳۰۰ در قم،ازاد تهران جنوب هم قبول شده ام اهل تهران هم هستم،ممنون میشم کمکم کنید که بدونم چیکار کنم،سوال دوم شهریه تهران جنوب الکترونیک ارشد چه مقدار است

 241. نظر شما در انتظار بررسی مدیر است.

  شما به جایه بنده بودید کدام را انتخاب میکردید من تو فکر دکتری هم هستم جواب بنده را ندادید اساتید گرانقدر با تشکر

 242. با سلام من ارشد حقوق غیر انتفاعی اشراق بجنورد قبول شدم و ارشد ازاد مشهد ترم دوم کدوم رو برم بهتره برای دامه تحصیل دکتری؟ ممنون

 243. با سلام و خسته نباشید خدمت استاد پور شفیع و خدا قوت. استاد همون جورى که قبلا براتون گفتم من در آزمون سراسرى غیر ا نتفاعى زاگرس کرمانشاه قبول شدم رشته نرم افزار رشته کارشناسى من هم تکنولوژى نرم افزار از دانشگاه آزاد بوده الان هم در آزمون آزاد رشته معمارى سیستم هاى کامپیوترى دزفول قبول شدم خودم هم(اندیمشک -خوزستان )هستم. استاد در فرصتى که داده بودن براى غیر انتفاعى تا ۱۲شهریور مجبور شدم ثبت نام کردم و ۱ملیون تومان هم به موسسه غیر انتفاعى ریختم. و امروز صبح هم تماس گرفتم با کرمانشاه میگن به هیچ عنوان پول برگردونده نمیشه .حداقل شهریه ثابت باید بمونه از یه طرف دیگه شته اى که قبول شدم با رشته کارشناسىى ام فرق داره کلى فاصله من با دانشگاه دزفول سر جمع ده دقیقه هم نمیشه و غیر انتفاعى حداقل پنج ش ساعت راه ولى رشته خودمه و هزینه اش کمتره و کلى هزینه رفت و آمد داره به خدا آخرش دیونه میشم حالا بین دو راهى بدى گیر افتادم و از اونجایى که کسى رو هم ندارم براى مشورت و حسابى دست تنهام مزاحم شما میشم و خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم که خوبه که هستید تا از راهنمایى هاب خوبتون بهره ببرم تو رو خدا راهنمایم کنید بگید مستقیما چه کار کنم هزینه آزاد معمارى کامپیوتر تقریبا چقدر میشه

 244. استاد خواهش میکنم زودتر به من بگید چه کار کنم همون غیر انتفاعى رو برم یا برم همون دزفول آزاد استاد تو رو خدا ما رو هم حلال کنن این مدت این هم ه زحمتت دادیم منتظر جوابتونم.

 245. با عرض سلام بنده با رتبه ۳۰۰۰ پیام نور تهران قبول شدم و توی کارنامه رتبه پیام نور من شد ۱۲۰ و رتبه اخرین نفر شد ۱۲۵ من پیام نور را دوست ندارم ولی دانشگاه شبانه شاهرود رتبم شد ۱۷۰ و اخرین نفر شد ۱۶۰ به نظر شما من تکمیل ظرفیت چند درصد شانس قبول دارم؟به نظر من پیام نور بهتر از غیر انتفاهی چون رتبه من شده ۵۰ اخرین نفر شده ۳۰۰ در قم،ازاد تهران جنوب هم قبول شده ام اهل تهران هم هستم،ممنون میشم کمکم کنید که بدونم چیکار کنم،سوال دوم شهریه تهران جنوب الکترونیک ارشد چه مقدار است,
  شما به جایه بنده بودید کدام را انتخاب میکردید من تو فکر دکتری هم هستم جواب بنده را ندادید اساتید گرانقدر با تشکر

 246. سلام.من کارشناسی معماری خوندم ارشد مجازی دانشگاه تهران پردیس قم قبول شدم مدیریت صنعتی گرایش تولید و آزاد مدیریت بازرگانی حالا ب نظر شما من ج کنم و مدومو برم؟

  • سلام
   مدیریت بازرگانی آزاد رو در چه واحدی پذیرفته شدید؟

  • واحد ملایر.من همدان هستم.
   دوباره انتخاب رشته گذاشته دانشگاه ازاد نمیدونم همدان ین رشته رو نداره ک من اونو انتخاب کنم شما در جریان رتبم هم خوب شده.ملایر انتخاب اولم بود چونهمدان نداشتش اون موقع

 247. سلام استاد من با رتبه ۴۴ ارشد سلامت جامعه روزانه دانشکاه ایران قبول شدم و ازاد هم ساری مدیریت خدمات بهداشت قبول شدم با توجه به اینکه یک پسر دو ساله دارم و در قایمشهر ساکنم لطفا راهنماییم کنید

  • سلام
   والا با توجه به اینکه متاهل هستید و فرزند هم دارید شاید براتون سخت باشه
   ولی خوب سطح دانشگاه ایران بالاتر هست و اینکه روزانه هم هستید و هزینه ۱۰ میلیون تومانی دانشگاه آزاد رو هم نباید بپردازید
   ولی بازم با همسرتون مشورت کنید و بعد تصمیم بگیرید

 248. سلام.مدرک ارشد نیمه حضوری باارزشتره یا پیام نور؟

  • سلام
   نمیشه با هم مقایسه کرد
   چون باید بگید در کدوم واحد
   مثلا واحد تهران غرب دانشگاه پیام نور جز واحد های خیلی قوی هست که حتی رتبه ۴۰۰ Mba وارد اون میشه
   ولی خوب واحد های نه چندان قوی هم داریم
   لذا مشخصی کنید دقیق کدوم واحدها
   هرچند که باز اون هم زیاد قضاوت نیست که کدوم با ارزشتره
   ولی در کل من هر دو رو در یک سطح میدونم با کمی برتری پیام نور

 249. سلام
  من کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دارم
  ارشد misدانشگاه ازاد خوراسگان اصفهان قبول شدم اهل اصفهانم
  به نظر شما ثبت نام کنم ؟؟؟ بازار کارش خیلی برام مهمه؟؟

 250. سلام استاد ممنون ازوقتی که میزارین
  استاد شما اطلاعی از سیستم آموزشی وکلا جو پیام نور دارید؟بچه های دانشجو پیام نور درصد نارضایتیشون بالاست واین موضوع منو نگران میکنه اینجوری که بچه ها مطرح میکنن استرس خیلی بالاست ازهمون ابتدا وسیستم خیلی بی نظمیه لطفا کمکم کنین.
  استاد اگه شخص خاصی یاسایتی رو میشناسین که میتونه کمکم کنه ممنون میشم معرفی کنین.
  واحد تهران غرب دانشگاه پیام نور فناوری اطلاعات پذیرفته شدم.
  البته براتون ایمیل هم زدم ممنون میشم زود جوابمو بدین وقت ثبت نام داره تموم میشه.
  نظرتون راجب یک سال دیگه خوندن چیه؟

 251. با سلام و خسته نباشید و خدا قوت. همون جورى که قبلا براتون گفتم من در آزمون سراسرى غیر ا نتفاعى زاگرس کرمانشاه قبول شدم رشته نرم افزار رشته کارشناسى من هم تکنولوژى نرم افزار از دانشگاه آزاد بوده الان هم در آزمون آزاد رشته معمارى سیستم هاى کامپیوترى دزفول قبول شدم خودم هم(اندیمشک -خوزستان )هستم. استاد در فرصتى که داده بودن براى غیر انتفاعى تا ۱۲شهریور مجبور شدم ثبت نام کردم و ۱ملیون تومان هم به موسسه غیر انتفاعى ریختم. و امروز صبح هم تماس گرفتم با کرمانشاه میگن به هیچ عنوان پول برگردونده نمیشه .حداقل شهریه ثابت باید بمونه از یه طرف دیگه شته اى که قبول شدم با رشته کارشناسىى ام فرق داره کلى فاصله من با دانشگاه دزفول سر جمع ده دقیقه هم نمیشه و غیر انتفاعى حداقل پنج ش ساعت راه ولى رشته خودمه و هزینه اش کمتره و کلى هزینه رفت و آمد داره به خدا آخرش دیونه میشم حالا بین دو راهى بدى گیر افتادم و از اونجایى که کسى رو هم ندارم براى مشورت و حسابى دست تنهام مزاحم شما میشم و خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم که خوبه که هستید تا از راهنمایى هاب خوبتون بهره ببرم تو رو خدا راهنمایم کنید بگید مستقیما چه کار کنم هزینه آزاد معمارى کامپیوتر تقریبا چقدر میشه

  • سلام
   خواهش میکنم
   با توجه به اینکه باید ۵و۶ ساعت صرف رفت و آمد بکنید و طبیعتاً هزینه های اسکان و رفت و آمد و… من بودم معماری کامپیوتر دزفول رو میرفتم
   درسته به ظاهر هزینه اش از غیر انتفاعی بیشتره ولی همین که رفت و آمدش براتون ساده هست و در شهر خودتونه مزیت بزرگیه و رشته اش هم رشته خوبیه
   در مجموع با توجه به شرایط شما من آزاد دزفول رو پیشنهاد میکنم

 252. سلام ارشد شیمی تجزیه ازاد تهران مرکز بهتره یا بیام نور سراسری بژوهش محور دلیجان ؟منظورم هم از لحاظ ادامه تحصیله و هم اعتبار مدرک؟

  • سلام
   با اینکه معمولاً نمیشه در یک خط دو دانشگاه را با هم مقایسه کرد و بهتر بودن و مزیت داشتن یک دانشگاه نسبت به دیگری نسبی هست
   ولی من صرفاً نظر خودم رو میگم
   من بودم آزاد تهران مرکز رو میرفتم هم از لحاظ مدرک هم از لحاظ ادامه تحصیل معتبرتر هست

 253. سلام،ارشد پردیس تربیت مدرس رشته آمار کاربردها قبول شدم وآزاد تهران شمال . کدوم بهتره؟ از لحاظ شهریه نمی دونستم شهریه پردیس اینقدر زیاده وگرنه قبل از غیر انتفاعی نمیزدم!!!! آیا با رتبه ۶۰۰ غیر انتفاعی علم وفرهنگ قبول میشدم؟آزاد برم یا ارزشش را نداره؟ آزاد ترمی چند؟

  • سلام
   پردیس های سراسری هزینه تقریبا زیادی دارند
   اینکه با ۶۰۰ علم و فرهنگ قبول میشدید رو اطلاع ندارم
   آزاد ترمی بین ۲ تا ۳ میلیون هزینه خواهد داشت که در مجموع در حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد بود

 254. چرا کسى جواب سوال منو نمى ده مردم از دل شوره

 255. با سلام و خسته نباشید خدمت استاد نیک پور و خدا قوت. استاد من در آزمون سراسرى غیر ا نتفاعى زاگرس کرمانشاه قبول شدم رشته نرم افزار رشته کارشناسى من هم تکنولوژى نرم افزار از دانشگاه آزاد بوده الان هم در آزمون آزاد رشته معمارى سیستم هاى کامپیوترى دزفول قبول شدم خودم هم(اندیمشک -خوزستان )هستم. استاد در فرصتى که داده بودن براى غیر انتفاعى تا ۱۲شهریور مجبور شدم ثبت نام کردم و ۱ملیون تومان هم به موسسه غیر انتفاعى ریختم. و امروز صبح هم تماس گرفتم با کرمانشاه میگن به هیچ عنوان پول برگردونده نمیشه .حداقل شهریه ثابت باید بمونه از یه طرف دیگه شته اى که قبول شدم با رشته کارشناسىى ام فرق داره کلى فاصله من با دانشگاه دزفول سر جمع ده دقیقه هم نمیشه و غیر انتفاعى حداقل پنج ش ساعت راه ولى رشته خودمه و هزینه اش کمتره و کلى هزینه رفت و آمد داره به خدا آخرش دیونه میشم حالا بین دو راهى بدى گیر افتادم و از اونجایى که کسى رو هم ندارم براى مشورت و حسابى دست تنهام مزاحم شما میشم و خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم که خوبه که هستید تا از راهنمایى هاب خوبتون بهره ببرم تو رو خدا راهنمایم کنید بگید مستقیما چه کار کنم هزینه آزاد معمارى کامپیوتر تقریبا چقدر میشه

 256. باسلام به دوستان . من کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب قبول شدم . بنظر شما چطوره؟ لطفا راهنمایی کنید.ممنون . ساکن کرج هم هستم.

 257. سلام خسته نباشید یه سوالی داشتم من ارشد قبول شدم اما ۸واحد از کارشناسیم مونده چون عملیه ارایه به استاد نمیتونم بردارم و این ترم باید برم میشه بگید که میشه ترمه اولو مرخصی بگیرم تا ۸ واحدم پاس شه و از بهمن برم تو رو خدا جوابمو بدین

 258. باسلام به دوستان . من کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب قبول شدم . بنظر شما چطوره؟ لطفا راهنمایی کنید.ممنون . ساکن کرج هم هستم. از لحاظ رتبه دانشگاه آزاد کرج بهتر یا آزاد تهران جنوب. درضمن اگه بخوام دوباره انتخاب واحد کنم آزاد کرج رو انتخاب کنم انتخاب اولم آزاد تهران جنوب حذف میشه یا نه؟

 259. سلام تشکر می کنم که همچین سایت خوبی برای مشاوره راه اندازی کردین
  من کارمند دولت و ساکن اندیشه کرج هستم. در کنکور سراسری ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی موسسه غیر انتفاعی مازیار نور قبول شدم و شهریه ۱۵۰۰ تومانی را واریز کردم. امروز در نتایج آزاد دیدم مدیریت بازرگانی-بازاریابی تهران مرکز قبول شدم. چند تا سوال دارم:
  ۱- اعتبار مدرک کدوم دانشگاه توی ادامه تحصیل بالاتره (داخل ایران)؟ این قضیه مهر وزارت علوم تو غیر انتفاعی چقدر موثره؟
  ۲-هزینه هر ترم دانشگاه آزاد(تهران مرکز) ورودی امسال برای رشته مدیریت بازرگانی چقدره؟(می خوام ببینم با حقوق کارمندی کدوم به صرفه تره ؟ چون موسسه مازیار با صحبتی که با مسئولش کردم برای حضور در کلاس ها اجبار نداره)
  ۳-آیا دانشگاه آزاد هم دو روز در هفته کلاس تشکیل میده؟
  ۴- رشته کارشناسی ام کتابداری بوده . آیا باید واحد جبرانی را به اجبار بردارم؟ چون در انتخاب واحد موسسه مازیار برای ترم اول خبری از واحد جبرانی نیود.
  ۵- اگر آزاد را انتخاب کنم قانونا می توانم شهریه ای را که پرداخت کرده ام پس بگیرم؟
  ۶- واحد تهران مرکز نسبت بقیه واحد های آزاد از نظر اعتبار در چه سطحیه؟ به نظرتون در انتخاب رشته مجدد علوم تحقیقات را بزنم یا فاصله شون زیاد نیست؟

  سوالات زیادم را به وسعت قلبتون ببخشید. ممنون از بذل توجهتون

  • سلام دوتاش معتبر هستش
   ترمی ۲٫۵
   معمولا یک تا دو روز
   بستگی به دانشگاه داره بعضی پیش نیار میدن
   شهریه ثابت رو نمیدن
   بعد از علوم تحقیقات و تهران حنوب هستش

 260. با عرض سلام و وقت بخیر:
  آیا واقعا می شه شهریه شبانه بجز ترم اول, ترم های بعدی رو ندیم و بعد از پایان دوره ی ارشد پرداخت کنیم؟
  با تشکر.

  • سلام.
   شهریه رو میدید و ترمی بین ۱ تا ۱٫۵ میلیون تومان بهتون وام میدن
   ترم اول هم اگر پیگیر باشید میتونید وام بگیرید

 261. سلام. من لیسانسم مهندسی صنایعه. کارمم کنترل پروژه است. ارشد بازاریابی علوم تحقیقات قبول شدم. از لحاظ علمی معتبره یا خیر برای apply کردن ؟ و ارزش وقت گذاشتن رو داره این رشته در این دانشگاه یا خیر؟ پیشاپیش سپاس از پاسخ دادن

 262. سلام من دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات قبول شدم …. استاد شما از میزان شهریه ش اطلاع دارید؟
  به نظرتون با توجه به اینکه امسال با رتبه ۱۸۰۰ ابتدا مجاز و بعد انتخاب رشته مردود شدم برای سال بعد بخونم؟ :( خواهشا جواب بدید.

 263. شبکه علوم تحقیقات یادم رفت بنویسیم!

 264. سلام استاد.خسته نباشید.میخواستم بدونم واسه ارشد معماری دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان بهتره یا موسسه غیرانتفاهی شمس گنبد کابوس .مدرک کدوم با ارزش تره وسطح علمی کدوم بالاتره؟هزینه واحدهای عملی غیرانتفاهی چقدره. درضمن من ساکن خوزستانم با دانشگاه علوم تحقیقات ۲ساعت راهه

 265. سلام دوستان خسته نیاشید
  من ارشد کامپیوتر دانشگاه یزد قبول شدم محل کارمم تهران هستش.اینکه میگن انتخواب مجدد برای تغییر شهر و رشته قضیش چیه؟؟؟؟؟؟
  چون رفت و آمد برام مشکل هست می خوام ی جای نزدیکتر قبول بشم هر روز هی نرم بیام ریشم کنده شه.
  چکار کنم؟؟؟؟؟؟؟

 266. سلام.
  خداقوت.
  میخواستم بپرسم که توی این انتخاب مجدد ارشد آزاد، ترتیب ۲۰ رشته هم اهمیت داره ؟( البته نه از نظر خود داوطلب که بر اساس اولویت خودش هست! منظورم در رابطه با ارزیابی خود سازمان هست.)
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 267. سلام استاد پورشفیع خسته نباشید
  یه سوال داشتم در رابطه با همین سوال آخر دوست عزیزمون، من انتخاب رشته نوبت دوم رو در مجموعه مدیریت اجرایی انجام دادم، ولی اینکه فرمودید ترتیب مهم هستش رو میشه بیشتر توضیح بفرمائید از چه لحاظ. یعنی من الان بر اساس شهرهای نزدیک و دور اولویت بندی ۲۰ رشته رو انجام دادم کار اشتباهی کردم؟ یعنی اول تهران ها هرچی بود زدم و بعد به طور مثال شهر ری و الی آخر.
  پیشاپیش متشکرم از راهنماییتون.

 268. احمدی مقد رادبه

  سلام شهریه دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد تهران مرکز چقدره؟

 269. احمدی مقد رادبه

  سلام شهریه دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی واحد تهران مرکز چقدره؟

 270. سلام استاد
  من تو کنکور ارشد معماری کامپیوتر شیخ بهایی اصفهان و نرم افزار نجف آباد رو قبول شدم بنظر شما کدوما برم؟؟؟؟
  اولا کدوم دانشگاهش بهتره و بعدش بازار کار نرم افزار بهتره یا معماری کامپیتر؟؟؟؟؟؟

  • سلام دوتاش خوبه از لحاظ بازار کار شاید یکم نرم افزار بهتر باشه
   بنظرم آزاد بازم تصمیم با خودتونه

 271. سلام استاد گرامی
  اگه جای من بودین بین مدیریت بازرگانی غیرانتفاعی حکمت رضوی مشهدومدیریت دولتی آزاد مشهد؟ کدوم انتخاب میکردین؟ چرا

 272. سلام من دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران شبکه قبول شدم …. استاد شما از میزان شهریه ش اطلاع دارید؟
  به نظرتون با توجه به اینکه امسال با رتبه ۱۸۰۰ ابتدا مجاز و بعد انتخاب رشته مردود شدم برای سال بعد بخونم؟ خواهشا جواب بدید.

 273. سلام.من مرحله اول قبول شدم و قصد تغییر دانشگاه رو ندارم،شما میدونید ثبت نام ما کی هست؟ممنون

 274. سلام
  من دانشگاه ازاد علم تحقیقات تهران رشته مهندسی مواد قبول شدم.میخواستم بدونم شهریه ثابتش چقدره ترمی؟با تشکر

 275. سلام نمره کل من ۴۹۶۷ و نمره آخرین فنر قبولی ۵۳۹۷ رتبه کل من ۱۱۱۸ و رتبه آخرین نفر قبولی ۳۷۸ به نظر شما در تکمیل ظرفیت ارشد آزاد رشته حسابداری قبول میشم؟خواهشا راهنماییم کنید؟

 276. با سلام و احترام
  من مدیریت منابع انسانی مجازی دانشگاه تهران و مدیریت بازرگانی تحول ازاد قزوین قبول شدم .بدلیل دیر اعلام شدن نتیجه ازاد ِ.تهران رو ثبت نام کردم. اما الان همه میگن قزوین رو برم. (من شاغل در تهران می باشم)
  سوالات من از جنابعالی: ایا با مدرک مجازی برای دکتری خارج از ایران میتوان اقدام نمود؟
  و ایا مدرک مجازی برای دکتری حتی با داشتن مقاله ،سمینار و زبان خوب در دانشگاههای داخلی مشکلی وجود دارد؟
  و اطلاع دارید در صورت انصراف درصدی از هزینه ثبت نام برگشت داده میشود؟
  با تشکر ،

  • سلام قطوین رو برید بدون شک
   خارج خوب با آزاد بهتر می توان اقدام کرد…
   خوب دید مثبت ندارن
   شما حتی مقاله بدین میگن خودتون نبودین!!۱
   باید با دانشگاه صحیت کنید شاید هزینه رو دادن
   اما بنظرم قزوین همهجوره بهتره
   رفتن به مجازی = پشیمونی تا چند ماه آینده!!!

 277. باسلام سوالی داشتم
  رتبه ی انتخاب اولین رشته ی من در دانشگاه ازاد ۵۱۸ شده است و تخرین فرد قبول شده ۵۱۶ است.من اولویت دومم را قبول شده ام میخواستم بدانم ایا راهی هست که اگر کسی از قبول شده ها ثبت نام نکند من به جای ان فرد حاضر شوم؟؟

 278. سلام ارشدآموزش زبان قبول شدم تاریخ ثبت نام وهزینه شهریه لطفا چقدر هست؟

 279. سلام لطف کنید به سوال من هم جواب بدید:
  من کارمند دولت و ساکن اندیشه کرج هستم. در کنکور سراسری ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی موسسه غیر انتفاعی مازیار نور قبول شدم و شهریه ۱۵۰۰ تومانی را واریز کردم. امروز در نتایج آزاد دیدم مدیریت بازرگانی-بازاریابی تهران مرکز قبول شدم. چند تا سوال دارم:
  ۱- اعتبار مدرک کدوم دانشگاه توی ادامه تحصیل بالاتره (داخل ایران)؟ این قضیه مهر وزارت علوم تو غیر انتفاعی چقدر موثره؟
  ۲-هزینه هر ترم دانشگاه آزاد(تهران مرکز) ورودی امسال برای رشته مدیریت بازرگانی چقدره؟(می خوام ببینم با حقوق کارمندی کدوم به صرفه تره ؟ چون موسسه مازیار با صحبتی که با مسئولش کردم برای حضور در کلاس ها اجبار نداره)
  ۳-آیا دانشگاه آزاد هم دو روز در هفته کلاس تشکیل میده؟
  ۴- رشته کارشناسی ام کتابداری بوده . آیا باید واحد جبرانی را به اجبار بردارم؟ چون در انتخاب واحد موسسه مازیار برای ترم اول خبری از واحد جبرانی نیود.
  ۵- اگر آزاد را انتخاب کنم قانونا می توانم شهریه ای را که پرداخت کرده ام پس بگیرم؟
  ۶- واحد تهران مرکز نسبت بقیه واحد های آزاد از نظر اعتبار در چه سطحیه؟ به نظرتون در انتخاب رشته مجدد علوم تحقیقات را بزنم یا فاصله شون زیاد نیست؟

  سوالات زیادم را به وسعت قلبتون ببخشید. ممنون از بذل توجهتون

  • سلام بنظرم میشه گفت در یک سطح
   ترمی ۲ تومن
   سلام معمولا دو روز هستش
   برای واحد های پیش نیاز بستگی به دانشگاهتون داره بعضی جاها ارائه نمیدن
   برای شهریه باید با مرکز صحبت کنید ببینم میدن یا نه
   بنظرم بعد از علوم تحقیقات هستش
   اونقدم زیاد نیست….

  • یک دنیا ممنون پس همون غیر انتفاعی را ادامه می دم.

 280. سلام استاد وقت بخیر …
  من ارشد آزاد تبدیل انرژی دانشگاه نور مجاز شدم…خودم ساکن تهران هستم و به خاطر سختی راه نمیتونم رفت وآمد کنم…آیا تویه تکمیل ظرفیت میتونم مجاز بشم؟ آخه ۳ تا دانشگاه جدید تویه تکمیل ظرفیت اضافه شدن از جمله تهران شمال-اسلامشهر و شهرری …ایا من فقط میتونه تویه مجموعه یا رشته خودم شرکت کنم یا رشته دیگری هم میتونم تو تکمیل ظرفیت شرکت کنم؟؟
  خیلی لطف میکنید بنده را راهنمایی کنید

 281. با سلام و احترام
  من بین دو راهی گیر گردم خواهش می کنم جواب سوالم رو بدید:من برای ارشد سراسری mba دانشکاه تهران مجازی و و برای ارشد آزاد مهندی عمران سازه های هیدرولیکی تهران جنوب قبول شده با توجه به اینکه در شهرداری مشغول هستم کدوم رو برم بهتره؟و اینکه با اخذ مدرک ارشد عمران می تونم نظام مهندسی امتحان بدم یا خیر؟لیسانسم هم مهندسی صنایع است.با تشکر

  • سلام بدون شک سازه تهران جنوب بله میتونید…

  • مرسی از پاسختون/به نظرتون تو تکمیل ظرفیت زلزله یا مدیریت ساخت قبول میشم؟

  • ایشالله…
   توکل به خدا…

  • سلام
   من تکمیل ظرفیت همون رشته رو منتها در تهران شمال قبول شدم،اما متاسفاه پاسخگو نیستند ،گویا این رشته رو امسال به دانشکدشون اضافه کردند و هیچ اطلاعی از زمان ثبت نام ندارند،درصورتی که تهران جنوب کاملا رو برنامه بود…. تهران جنوب بهتر هست یا تهران شمال؟
   یه سوال دیگه هم داشتم اینکه می گن کسایی که لیسانسشون غیر مرتبط هست نمیتونن نظام مهندسی امتحان بدن آیا واقعیت داره؟

 282. سلام استاد جواب سوال من را نمی دهید؟

 283. سلام آقای پور شفیع خسته نباشید
  ممنون از راهنماییهای خوبتون من چندتا سوال داشتم
  ۱٫ برادر من مهندسی معماری غیر انتفاعی اقبال لاهوری مشهد و معماری آزاد بیرجند رو آورده به نظر شما بهتره کدومو بره
  ۲٫عمران بهتره یا معماری و اینکه میشه تو تکمیل ظرفیت شرکت کنه و عمران بزنه
  ۳٫هزینه آزاد و غیر انتفاعی چقدر فرق داره و از این ۲ تا کدوم معتبرتره
  واقعا ازتون ممنونم

 284. باسلام و خسته نباشید
  استاد من با رتبه ۱۶ دانشگاه علوم دارویی تهران رشتهmba قبول شدم .با توجه به افزایش ۱۵ درصدی شهره.هر ترم چقد میشه شهریه؟

 285. خواهشا جواب بدین چون نمیدونم که می ارزه که برم یانه

 286. با عرض سلام خدمت شما
  من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی هستم از دانشگاه چمران اهواز. امسال مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد شرکت کردم و رتبم خوب شد . الان بین دو گزینه موندم که کدوم رو انتخاب کنم؟ دانشگاه آزاد تهران جنوب بهتره یا دوره های mba یکساله دانشگاه تهران؟ هدفم دکتراست
  ممنون میشم راهنماییم کنید.

 287. با سلام و خسته نباشید، من کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب قبول شدم، چند سوال دارم یک اینکه وقت ثبت نام کی هست؟ ۲ اینکه کلاس‌ها چه روزایی برگزار میشه چون من از شهرستان باید بیام و کارمند هم هستم. و در آخر اینه کلا مهنسی صنایع تهران جنوب در چه levelای هست؟

 288. با سلام خدمت شما من ارشد در رشته سازه های آبی دانشگاه ایلام روزانه قبول شدم و همچنین همین رشته در دانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحقیقات به نظر شما کدوم یکی از اینها رو برم بهتره؟ نظر شما روی کدوم یکی از اینهاست؟ به جز هزینه

 289. با سلام و خخسته نباشید استاد من همون جورى که قبلا گفتم غیر انتفاعى کرمانشاه رشته نرم افزار قبولی شدم و در ۱۰شهریور ثبت نام کردم و هزینه یک ترم رو هم پرداخت و در حال حاضر رشتهمعمارى سیستم هاى کامپیوترى در دزفول آزاد قبول شدم خودم هم خوزستان هستم و سرجمع فاصله ام با دانشگاه دزفول یه ربع هم نمیشه الان در حال حاضر نمى دونم چکار کنم از یه طرف یر انتفاعى پولم رو پسر نمى ده میگه حداقل شهریه ثابت باید بمونه از یه طرف وضع مالى خوبى ندارم و نمى دونم هزینه رشته معمارى سیستم هاى کامپیوترى آزاد دزفول دقیقا چقدر میشه ؟راهم با کرمانشاه ۶ساعت راهه هزینه هاى رفت و آمد خودش سر به فلک میزنه از یه طرف دیگه متاهلم و شهرم هم حساسیت هاى خودش رو داره به خدا دارم دیونه میشم خواهش میکنم راهنمایم کنید تا بتونم تصمیم درستى بگیرم دعاتون میکنم.

 290. استاد معذرت میخوام از اینکه مرتب مزاحم میشم میخواستم بدونم که دامهندسى کامپیوترنرم افزار از غیر انتفاعى بهتره یا یا معمارى سیستم هاى کامپیوترى از آزاد

 291. ba salam. man mohandeCe mavade daneshgahe olom v tahqiqate tehran qabol shodam, mikham bedonam hodode shahrie y term cheqadr mishe? mamnon

 292. باسلام و تشکر از شما استاد بزرگوار
  من قبلن هم خدمتتون سوال کرده بودم، با توجه به اینکه شاغل هستم و دارای فرزند و علاقمند به ادامه تحصیل مجازی مدیریت دولتی دانشگاه تهران قبول شده بودم که ثبت نام نکردم … دانشگاه آزاد فیروزکوه مدیریت دولتی – تحول قبول شدم و امکان شرکت در تکمیل ظرفیت برای مدیریت دولتی – مالی دانشگاه تهران جنوب رو هم دارم… چون شناختی از دانشگاه فیروزکوه ندارم به نظر شما ثبت نام کنم یا در تکمیل ظرفیت شرکت کنم؟؟؟ و اینکه با توجه به رشد ۱۵% شهریه های دانشگاه آزاد هر ترم حدودن چقدر هزینه باید متقبل بشم؟
  با تشکر مجدد از شما

 293. سلام من دانشگاه آزاد ارشد روانشناسی استثنائی قبول شدم اگه بخوام تکمیل ظرفیت شرکت کنم دیگه لازم نیست الان در دانشگاه قبولی ثبت نام کنم؟
  شهریه این رشته حدودا چقدره؟
  ممنون ار شما

 294. با سلام حضور جناب آقا ی پور شفیع
  من ارش مجازی دانشگاه تهران رشته علم سنجی از شاخه های کتابداری قبول شده ام همچنین دانشگاه ازاد رشته مدیریت کتابخانه های دانشگاهی قبول شده ام با توجه به اینکه شاغل هم هستم کدام ک بهتر است ؟ خیلی راهنمایی نیاز دارم

 295. سلام ببخشید میخواستم بدونم رتبه من که در انتخاب اولم ۱۱۱۸ شده یعنی ۱۱۱۷ نفر مثل من اولویت اولشون بوده؟البته در مقطع ارشد آزاد؟

 296. با سلام من در دوره مجازی ارشد دانشگاه تهران رشته علم اطلاعات شاخه علم سنجی آموزش محور قبول شده ام آیا برای ادامه در دکتری نمی تونم شرکت کنم ؟ اگر قرار باشد ادامه تحصیل نتونم بدهم خوب دانشگاه آزاد رو میرم درسته ؟ خیلی نیاازمند راهنمایی هستم .
  با تشکر فراوان

 297. سلام ببخشید تاریخ تکمیل ظرفیت جدید چه تاریخی هستش؟الان من باید چیکار کنم چون نمیخوام الویت دومم رو برم فقط در صورتی که بشه الویت اولم رو برم میخوام ثبت نام کنم.یعنی الان فقط منتظر باشم تا تکمیل ظرفیت جدید زمانش برسه؟؟
  ممنون بخاطر پاسخگوییتون

  • salam momkene shoma dar takmil zarfiate jadid ke elam beshe baraye entekhabe avale shoma hichi takmil zarfiatee elam nashe onvaght che mikonid
   be rahati ye sal aghab mioftid
   pas eshtebah nakonid
   berid
   age takmil zarfiat omad onam bezanid va darsorate ghaboli jabe ja konid
   movafagh bashid….

 298. سلام
  ضمن تشکر از اینهمه وقتی که می‌گذارید.
  من آزاد نرم‌افزار تهران جنوب قبول شدم، فراگیر پیام نور هم همین رشته امتحان دادم
  حال می‌خواستم بپرسم با توجه به اینکه شاغلم و بحث میزان حضور در کلاس و هزینه هر دو برام مهم است به نظر شما آزاد رو بخونم یا صبر کنم نتیجه فراگیر بیاد.
  ضمنا من لیسانسم هم پیام نور بوده ونسبت به وضعیت آموزشی و امتحانی این دانشگاه اطلاع کامل دارم.

 299. باسلام
  واقعا ممنونم که انقد باحوصله به سوال ها جواب میدین
  من کارشناسی رشته نرم افزار از دانشگاه پیام نور دارم،ارشد سراسری با رتبه ۱۳۰۰چون فقط تهران زدم مردود شدم،البته شاید شهرستانم میزدم قبول نمیشدم،ارشد ازاد اولین انتخابم نرم افزار واحد علوم تحقیقات تهران قبول شدم،رتبم ۲۷۲ و نمرم حدود ۶۸۰۰ شده
  ۱-بنظرتون آزاد برم؟
  ۲-آیا دانشگاهش خوبه؟
  ۳-واسه استاد شدن خوبه؟

  • سلام
   خواهش میکنم
   بله برید
   معتبر هستش
   بله میشه استاد شد با رزومه خوب و قوی و داشتن مقالات…

 300. با سلام
  چرا شهریه ها سرسام آورند؟

 301. سلام من لیسلنس آموزش ربان انگلیسی دارم و معلم هستم برای ارشد تغییر رشته دادم که راحتر قبول بشم سراسری مرحله اول قبول شدم اما در انتخاب رشته قبول نشدم برای آزاد برنامه ریزی آموزشی رودهن قبول شدم در تکمیل ظرفیت هم شرکت کردم اما الان پشیمانم که حالا که میخوام آزاد بخوانم رشته خودم را بخوانم به نظر شما همین رو ثبت نام کنم یا سال دیگه آزاد یا پیام نور رشته خودم رو شرکت کنم سوال دومم این است که شهریه آزاد کمتر