کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

برنامه کلاس های زبان عمومی

برنامه کلاس درس زبان عمومی ارشد و دکتری استاد  میری 

 

دکتری مولا میری مدرس درس زبان عمومی

ایشان دارای:

دکترای زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی

ارشد زبان انگلیسی، از دانشگاه تهران

لیسانس زبان انگلبسی از دانشگاه تهران

مدرس در دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران از سال ۹۲ تا کنون

مدرس دانشگاه، در دانشگاه لرستان در سال ۹۰

مدرس  IELTS، موسسه ملی زبان ایران ( Zabankadeh  ملی ایران)

تنها مدرسی که در حال حاضر در سطح موسسات کنکور ارشد و دکتری در تمامی مقاطع در رشته زبان تحصیل دارند…

کلاس های ایشان  در مقطع ارشد و دکتریمی باشد

 

برنامه کلاس زبان عمومی ویژه ارشد و دکتری:

جمعه ها : 16 تا 20                 تاریخ شروع دوره 15 تیرماه

 

 

 

طراحی و اجرا: پیشروسافت