کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

مجموعه سوالات مدیریت اجرایی سراسری

::در حال بروزرسانی::

طراحی و اجرا: پیشروسافت