کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

تأیید پرداخت

از خرید شما متشکریم!

متاسفیم، ولی مشکلی در گرفتن اطلاعات پرداخت پیش آمده است.

طراحی و اجرا: پیشروسافت