کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

پاسخ سوالات جیمت دکتری 93

سلام به دوستان عزیز…

با کسب اجازه از استاد عزیزم عرفانیان

قصد داریم سوالات جیمت رو در این قسمت جواب بدیم :

  91.4
92.2
93.1
94.1
95.3
96.1
97.4
98.4
99.4
100.1
101.3
102.2
103.1
104.1
105.4
106.3
107.2
108.4
109.1
110.2
111.3
112.4
113.1
114.1
115.4
116.2
117.3
118.2
119.1
120.3

طراحی و اجرا: پیشروسافت