کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

پاسخ سوالات زبان عمومی دکتری 93

با سلام…

پاسخ سوالات زبان آزمون دکتری 93

در تحلیل اولیه سطح سوالات را متوسط ارزیابی کردم و بر خلاف سوالات 3 سال اخیر زبان دکتری، سوالات بسیار مناسب تر و استانداردتر طراحی شدند.

با توجه به زمان اندک در آزمون امروز(30 دقیقه برای 30 سوال زبان عمومی) ، کسب درصد بالای 50 قابل قبول خواهد بود.

121 – گزینه 3                                              
122 – گزینه 4                                              
123 – گزینه 1
124 – گزینه 2
125 – گزینه 4
126 – گزینه 2
127 – گزینه 1
128 – گزینه 3
129 – گزینه 1                                              
130 – گزینه 2                                    
131 – گزینه 4
132 – گزینه 2
133 – گزینه 3
134 – گزینه 4
135 – گزینه 2
136 – گزینه 3
137 – گزینه 1
138 – گزینه 2
139 – گزینه 1
140 – گزینه 4
141 – گزینه 1
142 – گزینه 3
143 – گزینه 3
144 – گزینه 1
145 – گزینه 4
146 – گزینه 3
147 – سوال اشتباه است.
148 – گزینه 1
149 – گزینه 2
150 – گزینه 4

طراحی و اجرا: پیشروسافت