کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

نمونه جزوه کدینگ تئوری مدیریت

نمونه جزوه ::رایگان:: :کدینگ تئوری مدیریت: استاد پورشفیع را می توانید از لینک زیر دانلود فرمایید:

222

طراحی و اجرا: پیشروسافت