کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

نرم افزار تخمین رتبه ارشد مدیریت اجرایی 93

نرم افزار تخمین رتبه ارشد مدیریت اجرایی 93 طراحی شده توسط مهندس نیک پور را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید :

222

طراحی و اجرا: پیشروسافت