کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

منابع مطالعاتی مدیریت مالی

تئوری های مدیریت :
 • مبانی سازمان و مدیریت رضاییان
 • مبانی سازمان دکتر مقیمی + 12 پژوهشنامه
 • مدیریت عمومی الوانی
 • تئوری سازمان رابینز
 • رفتار سازمانی رضاییان
 • منابع انسانی سعادت
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها رضایییان
 • یا جزوه استاد پورشفیع : در سایت موجود است

 زبان انگلیسی :

 • جزوه جامع زبان عمومی استاد میری
 • زبان تخصصی اجرایی و مدیریت آرمان اشراقی
 • تست های سالهای 85 تا 93 کلیه رشته ها همراه با پاسخ تشریحی در آکادمی تخصصی زبان انگلیسی برای دانلود رایگان قرار میگیرد و لذا نیاز به خریداری و مطالعه هیـــــــــــــچ منبع دیگری نیست.

اقتصاد خرد و کلان :

 • مدرسان شریف
 • 2 جلدی محسن نظری

ریاضیات :

 • ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری – هادی رنجبران

آمار :

 • آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) – عادل آذر و مومنی
 • آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری – هادی رنجبران

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک :

 • مدیریت سرمایه گذاری – شارپ – ترجمه مجید شریعت پناهی و ابوالفضل جعفری
 • مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته – رضا راعی و احمد تلنگی

مدیریت مالی :

 • مدیریت مالی – رضا تهرانی
 • مدیریت مالی جلد 1و2 – ریموند پی.نوو – ترجمه جهانخانی و پارسائیان

حسابداری (حسابداری مالی و صنعتی) :

 • مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی – نوروش ، کرمی ، مرادی ، وافی
 • حسابداری صنعتی 1 : محمدقسیم عثمانی و علی قاسم زاده

طراحی و اجرا: پیشروسافت