کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

منابع مطالعاتی مدیریت فناوری اطلاعات

تئوری های مدیریت :

 • جزوه جامع کدینگ تئوری مدیریت استاد پورشفیع
 • تست های سالهای 85 تا 93 رشته های مدیریت،مدیریت اجرایی با پاسخ تشریحی در سایت برای دانلود رایگان قرار میگیرد و نیاز به خریداری و مطالعه هیچ منبع دیگری نیست.

 زبان انگلیسی :

 • جزوه جامع زبان عمومی استاد میری
 • زبان تخصصی اجرایی و مدیریت آرمان اشراقی
 • تست های سالهای 85 تا 93 کلیه رشته ها همراه با پاسخ تشریحی در آکادمی تخصصی زبان انگلیسی برای دانلود رایگان قرار میگیرد و لذا نیاز به خریداری و مطالعه هیـــــــــــــچ منبع دیگری نیست.

اقتصاد خرد و کلان :

 • مدرسان شریف
 • 2 جلدی محسن نظری

ریاضیات :

 • ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری – هادی رنجبران

آمار :

 • آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) – عادل آذر و مومنی
 • آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری – هادی رنجبران

پژوهش عملياتي :

 • پژوهش عملياتي – دکتر یگانه

مدیریت تولید :

 • مدیریت تولید و عملیات – هایده متقی
 • مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات – جعفر نژاد و فاریابی باسمنج

مدیریت بازاریابی :

 • جزوه موحود در سایت

مدیریت اسلامی:

جزوه استاد پورشفیع موجود در سایت

طراحی و اجرا: پیشروسافت