کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

معرفی گزینه‌های ریاست دانشگاه شریف به وزیرعلوم در 4 تیر/ اسامی منتشر شده نادرست است

عضو کمیته هفت نفره انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: شورای دانشگاه صنعتی شریف 4 تیرماه سال جاری جلسه تشکیل می دهد و سه گزینه خود را برای معرفی به وزیر علوم مشخص می کند.

سعید سهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون 6 نفر توسط  کمیته هفت نفره انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف برای معرفی به شورای دانشگاه انتخاب شده اند.

وی افزود: این 6 گزینه به شورای دانشگاه معرفی خواهد شد و شورا از بین این 6 نفر سه نفر را انتخاب و به وزیر علوم پیشنهاد خواهد داد.

عضو کمیته هفت نفره انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف درباره اسامی 6 گزینه ریاست دانشگاه صنعتی شریف گفت: اسامی این افراد محرمانه است و اعلام نمی کنیم برخی از اسامی هم که برای ریاست دانشگاه در برخی از سایت ها منتشر شده غلط است.

وی افزود: چهارم تیرماه که جلسه شورای دانشگاه صنعتی شریف در این زمینه است، از 6 گزینه معرفی شده 3 گزینه که بیشترین رای را کسب کنند انتخاب و به وزیر علوم پیشنهاد می‌شوند.

طراحی و اجرا: پیشروسافت