کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

مجموعه مدیریت ارشد

:::..در حال بروز رسانی..:::

طراحی و اجرا: پیشروسافت