کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

زمان ثبت نام و برگزاري آزمون هاي تحصيلات تكميلي 93

زمان تقريبي ثبت نام آزمون هاي دكتري، كارشناسي ارشد، كارشناسي، كارداني به كارشناسي، سراسري، آزاد، وزارت بهداشت را مي توانيد از جدول زير مشاهده كنيد.

زمان ثبت نام آزمون ها و برگزاري آزمون ها، زمان اعلام نتايج اوليه و نتايج نهايي آزمون ها

 

مقطع ثبت نام اوليه زمان امتحان نتيجه اوليه انتخاب رشته نتيجه نهائي
دكتري سراسري اواسط آذرماه اواسط اسفند ماه اوايل ارديبهشت ماه اواسط شهريور ماه
دكتري آزاد اوايل دي ماه اوايل اسفند ماه اوايل ارديبهشت ماه اواسط شهريور ماه
دكتري وزارت بهداشت اواسط شهريو ماه اوايل آبان ماه اواخر آذر ماه اواسط بهمن ماه
كارشناسي ارشد سراسري اوايل آبانماه اواخر بهمن ماه اوايل ارديبهشت ماه اواسط شهريور ماه
كارشناسي ارشد آزاد اوايل بهمن‌ ماه اواخر ارديبهشت ماه ——- اواسط شهريور ماه
كارشناسي ارشد وزارت بهداشت اواسط بهمن ماه اوايل تير ماه اواخر خردادماه اواسط شهريور ماه
مهندسي فن آوري ارشد اوايل دي ماه اواخر ارديبهشت‌ ماه اواخر تيرماه اواسط شهريور ماه

طراحی و اجرا: پیشروسافت