کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

جزوه لغات زبان عمومی ارشد و دکتری – قسمت 8

بعد از خرید ، جزوه بین ۵ تا ۳۰ دقیقه به ایمیل شما ارسال میگردد.

*در وارد کردن آدرس ایمیل خود دقت کنید چون فایل جزوه به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد*[jahanpay price=”2000″ des=”خرید جزوه زبان عمومی – قسمت 8 “]

طراحی و اجرا: پیشروسافت