کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

جزوه لغات زبان عمومی – قسمت 7

بعد از خرید ، جزوه بین 5 تا 30 دقیقه به ایمیل شما ارسال میگردد.

*در وارد کردن آدرس ایمیل خود دقت کنید چون فایل جزوه به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد* [jahanpay price=”2000″ des=”خرید جزوه زبان عمومی – قسمت 7 “]

طراحی و اجرا: پیشروسافت