کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

جزئیات برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری پردیس های پولی/ اعلام رشته‌های بدون آزمون

آزمون نیمه متمرکز مقطع دکتری و آزمون متمرکز مقطع کارشناسی ارشد در پردیس های خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سال 93 صبح روز جمعه 21 شهریورماه برگزار می شود و کارت شرکت در آزمون از 18 شهریور بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون نیمه متمرکز پذیرش دوره پردیس های خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در آزمون دکتری سال 93 در صبح روز جمعه 21 شهریورماه در 31  مرکز استان  برگزار می شود.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت 8:00 صبح آغاز و درهای ورود به جلسه امتحان رأس ساعت 7:30 صبح بسته خواهد شد. لینک مربوط به کارت شرکت در آزمون و برگه راهنما از روز سه شنبه 18 شهریورماه روی سایت اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و …) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

داوطلبان متقاضی شرکت در این آزمون می توانند از 19 تا 21 شهریورماه نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی و هم چنین کد رشته محلهای انتخابی خود اقدام کنند.

فهرست رشته محل های جدید علاوه بر رشته محلهای مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام در 17 شهریور ماه برای اطلاع داوطلبان منتشر خواهد شد که داوطلبان می توانند در صورت علاقمندی نسبت به انتخاب آنها در قسمت ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

اعلام کد رشته محلهای بدون آزمون پردیس های خودگردان مقطع دکتری 93
بر اساس اعلام سازمان سنجش در برخی از کدرشته های امتحانی مقطع دکتری ذکر شده در جدول زیر مشخص و درج شده است به دلیل به حدنصاب نرسیدن داوطلبان ثبت نام کننده در این مرحله آزمون به عمل نخواهد آمد این داوطلبان با توجه به رشته محلهای انتخابی برای مصاحبه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی معرفی خواهند شد.
این دسته از داوطلبان می توانند در تاریخ 19 تا 21 شهریورماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش اطلاعات ثبت نامی خود را مشاهده کرده و درصورت نیاز نسبت به ویرایش اطلاعات و رشته محلهای انتخابی خود اقدام کنند.
کد رشته محلهای آزمون پردیس های خودگردان مقطع دکتری 93- بدون آزمون
ردیف
کدرشته
نام  رشته امتحانی
ردیف
کد رشته
نام رشته امتحانی
1
2105
علوم جغرافیایی /5
25
2370
مهندسی نساجی /1
2
2107
مجموعه علوم تاریخی /1
26
2404
مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
3
2134
مجموعه باستانشناسی
27
2406
مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز/1
4
2143
مجموعه کلام
28
2407
مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز/2
5
2147
اقتصادنفت وگاز
29
2413
مجموعه علوم و صنایع غذایی /2
6
2155
مجموعه تربیت بدنی /4
30
2414
مجموعه علوم و صنایع غذایی /3
7
2201
زمین شناسی /1
31
2423
مجموعه علوم خاک /4
8
2203
زمین شناسی /3
32
2428
مجموعه علوم و مهندسی اب /2
9
2208
زمین شناسی /7
33
2438
مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی /2
10
2210
زمین شناسی /9
34
2440
بیماری شناسی گیاهی
11
2214
مجموعه شیمی /4
35
2441
مجموعه علوم جنگل /1
12
2219
هواشناسی
36
2443
مجموعه علوم جنگل /2
13
2224
علوم جانوری /2
37
2447
مجموعه شیلات /2
14
2235
فیزیک دریا
38
2448
مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی /1
15
2236
زیست شناسی دریا
39
2449
مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی /2
16
2239
فوتونیک
40
2450
مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی /3
17
2244
نانوشیمی
41
2701
جراحی دامپزشکی
18
2246
بیوانفورماتیک
42
2707
پاتولوژی دامپزشکی
19
2328
مجموعه مهندسی مکانیک /8
43
2708
بهداشت و بیماری های طیور
20
2330
مهندسی دریا
44
2709
بیوشیمی
21
2331
مهندسی هوا-فضا/1
45
2711
بهداشت موادغذایی
22
2335
مهندسی معدن /1
46
2719
زیست فناوری /بیوتکنولوژی
23
2339
مجموعه مهندسی پلیمر/1
47
2722
فارماکولوژی دامپزشکی
24
2366
مهندسی هسته ای /2
48
2725
بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
جزئیات آزمون  متمرکز پذیرش دانشجو در دوره های مجازی و پردیس های خودگردان در مقطع کارشناسی ارشد سال 93

آزمون متمرکز پذیرش دانشجو در دوره های مجازی و پردیس های خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد سال 93 صبح روز جمعه 21 شهریورماه در 31 مرکز استان برگزار می شود.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت 8:00 صبح آغاز و درهای ورود به جلسه امتحان رأس ساعت 7:30 صبح بسته خواهد شد. لینک مربوط به کارت شرکت در آزمون و برگه راهنما از روز سه شنبه 18 شهریورماه روی سایت اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و …) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

داوطلبان متقاضی شرکت در این آزمون می توانند از 19 تا 21 شهریورماه نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی و هم چنین کد رشته محلهای انتخابی خود اقدام کنند.

فهرست رشته محل های جدید علاوه بر رشته محلهای مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام در 17 شهریور ماه برای اطلاع داوطلبان منتشر خواهد شد که داوطلبان می توانند در صورت علاقمندی نسبت به انتخاب آنها در قسمت ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

اعلام کد رشته محلهای بدون آزمون پردیس های خودگردان مقطع کارشناسی ارشد 93
بر اساس اعلام سازمان سنجش در برخی از کدرشته های امتحانی مقطع دکتری ذکر شده در جدول زیر مشخص و درج شده است به دلیل به حدنصاب نرسیدن داوطلبان ثبت نام کننده در این مرحله آزمون به عمل نخواهد آمد این داوطلبان با توجه به رشته محلهای انتخابی برای مصاحبه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی معرفی خواهند شد.

این دسته از داوطلبان می توانند در تاریخ 19 تا 21 شهریورماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش اطلاعات ثبت نامی خود را مشاهده کرده و درصورت نیاز نسبت به ویرایش اطلاعات و رشته محلهای انتخابی خود اقدام کنند.

کد رشته محلهای آزمون پردیسهای خودگردان مقطع کارشناسی ارشد 93- بدون آزمون
ردیف
کدرشته
نام  رشته امتحانی
ردیف
کد رشته
نام رشته امتحانی
1
1103
سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
35
1288
مدیریت نساجی
2
1104
مجموعه زبان عربی
36
1294
مجموعه ایمنی صنعتی
3
1108
مجموعه علوم اجتماعی
37
1301
مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و ابخیزداری
4
1109
فرهنگ وزبان های باستانی
38
1302
مجموعه مهندسی کشاورزی اب
5
1110
مجموعه زبان شناسی
39
1303
مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
6
1113
مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3
40
1304
مهندسی کشاورزی- اقتصادکشاورزی
7
1114
مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4
41
1305
مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
8
1116
مجموعه فلسفه
42
1306
مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
9
1120
مجموعه زبان فرانسه
43
1307
مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
10
1123
مجموعه علوم تربیتی /3
44
1308
مهندسی کشاورزی -علوم خاک
11
1125
مجموعه مدیریت جهانگردی
45
1309
مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
12
1132
مجموعه باستان شناسی
46
1310
مهندسی تولیدات گیاهی
13
1140
پژوهش علوم اجتماعی
47
1311
مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
14
1201
مجموعه علوم زمین
48
1312
مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
15
1202
مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
49
1313
مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
16
1204
مجموعه فیزیک
50
1314
مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
17
1205
مجموعه فوتونیک
51
1315
مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
18
1207
امار و  کاربردها
52
1317
مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست
19
1209
مجموعه علوم کامپیوتر
53
1319
مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
20
1213
زیست شناسی -علوم گیاهی
54
1321
مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
21
1214
زیست شناسی -علوم جانوری
55
1322
مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
22
1215
محیط زیست دریا
56
1323
مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
23
1216
مجموعه زیست شناسی دریا
57
1324
مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی در کشاورزی
24
1217
علوم دریایی واقیانوسی /فیزیک دریا/
58
1325
مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
25
1255
مجموعه مهندسی پلیمر
59
1326
مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
26
1262
مدیریت درسوانح طبیعی
60
1327
مدیریت کشاورزی
27
1263
مهندسی نقشه برداری
61
1360
مجموعه هنرهای موسیقی
28
1266
مجموعه دریانوردی
62
1362
طراحی صنعتی
29
1268
مجموعه مهندسی معدن
63
1501
انگل شناسی دامپزشکی
30
1273
نانوفناوری -نانومواد
64
1502
فیزیولوژی دامپزشکی
31
1279
مجموعه مهندسی هوافضا
65
1504
بافت شناسی دامپزشکی
32
1285
مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
66
1505
باکتری شناسی دامپزشکی
33
1286
مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
67
1507
بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی
34
1287
مهندسی طراحی محیطزیست
68
1509
بیوشیمی بالینی

__________________________________________________________________________________________

طراحی و اجرا: پیشروسافت