کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

ثبت نام آنلاین

—————————————————————————————–
تئوری مدیریت کدینگ
 
استعداد آمادگی تحصیلی 
زبان عمومی 
——————————————————————————————
برای ثبت نام در قسمت توضیحات نام درس یا دروس مورد نظرتان را وارد کنید.
در صورت تمایل به پیش ثبت نام می توانید حداقل مبلغ 50 هزار تومان واریز فرمایید.

 

طراحی و اجرا: پیشروسافت