کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای برگزیدگان کنکور سراسری/اجرای آئین‌نامه جدید از مهرماه

معاون علمی فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای برگزیدگان کنکور سراسری گفت: آئین نامه‌های جدید بنیاد برای حمایت از نخبگان مهرماه اجرا می‌شود.

سورنا ستاری معاون علمی فناوری ریاست جمهوری در رابطه با حمایت‌ها و تسهیلات درنظر گرفته شده بنیاد ملی نخبگان از برگزیده‌های کنکور سراسری گفت: بنیاد ملی نخبگان یک سری تسهیلات برای برگزیدگان کنکور سراسری دارد که روند ارائه این تسهیلات ادامه می‌یابد و از طرفی ارائه تسهیلات به این افراد در مدل جدید از حالت فردی خارج شده و مراکز نخبه‌پرور بسیار مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی افزود: آئین نامه‌های جدید حمایتی بنیاد ملی نخبگان نیز ابلاغ شده و تا اول مهرماه اجرا می‌شود.

ستاری اظهار داشت: آئین‌نامه‌های جدید حمایتی بنیاد ملی نخبگان بر اساس نظام توانمندی نخبگان طراحی شده است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه دایره نخبگانی مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان وسیع‌تر شده است، گفت: جوایز فرهنگی، پژوهشی و  آموزشی نیز برای نخبگان در نظر گرفته شده که با توجه به نوع استعدادشان ارائه می‌شود.

طراحی و اجرا: پیشروسافت