کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

تست های طلایی

تست های طلایی چیست؟

بعد از تجربه چند سال تدریس و بررسی چندین باره و دقیق تست های 10 سال اخیر قسمت قابل توجهی از منابع مورد علاقه طراحان محترم که تماماً کتاب های زبان اصلی انتشارات خارجی می باشد را شناسایی کردیم!!

در کنکور ارشد  2و3 سال اخیر ، تعدادی از تست ها عیناً حتی بدون تغییر گزینه ها از این منابع طرح شده اند!! لذا مطالعه از قبل این تست ها کمک به سزایی به شما در جلسه کنکور خواهد داشت و شما را از دیگر رقبا پیش خواهد انداخت.

در ماه های نزدیک به کنکور در کلاس های ویژه  2و3 روزه این تست ها را با هم بررسی خواهیم کرد.

::Good Luck::

طراحی و اجرا: پیشروسافت