کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

اصلاحات دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری سال 1393 شنبه منتشر می شود

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال 1393 که براساس کارنامه اولیه اعلام نتیجه، مجاز به انتخاب رشته گردیده‌اند، می‌رساند اطلاعیه این سازمان درخصوص رشته‌های جدید که پس از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته به این سازمان اعلام گردیده و اصلاحات برخی از کدرشته محل‌های مربوط،در بعداز ظهر روز شنبه مورخ 6/2/93 بر روی سایت این سازمان قرار خواهد گرفت. لذا آن‌ دسته از داوطلبانیکه مبادرت به انتخاب رشته نموده‌اند، می‌توانند براساس اطلاعیه مربوط، نسبت به ویرایش و اصلاح کدرشته محل‌های انتخابی خود تا روز دوشنبه 8/2/93 اقدام نمایند.

ورود به صفحه مشاوره رایگان انتخاب رشته دکتری 93

طراحی و اجرا: پیشروسافت