کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

اساتید و مدیران 50 دانشگاه از دریافت یارانه انصراف دادند

طی روزهای بیستم تا بیست و نهم فروردین اعضای هیات علمی و مدیران 38دانشگاه سراسری و بیش از 20 دانشگاه علوم پزشکی انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کردند.
 

از آنجایی که دانشگاه‌ها همواره در مسیر پیشرفت و تعالی کشور پیشگام بوده اند این بار نیز با انصراف از دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به کمک دولت شتافتند تا دولت بتواند با کمک دانشگاه ها فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، به خوبی اجرا کند.

انصراف 38 دانشگاه از دریافت یارانه نقدی

در پی اعلام انصراف مسئولان و مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ثبت نام دریافت یارانه نقدی و دعوت وزیر علوم از جامعه علمي، فرهنگي و دانشگاهي كشور برای مشارکت و همراهی با ساير اقشار جامعه در اين حركت و کمک به پیشبرد منویات دولت تدبیر و امید، اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، تهران، خواجه نصیر الدین طوسی، تربیت مدرس، خوارزمی، فردوسی مشهد، محقق اردبیلی، تبریز، گیلان، شاهد، مجتمع آموزش عالی گناباد، صنعتی شیراز، امیر کبیر، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، صنعتی سهند تبریز، بوعلی سینا، ایلام، الزهرا (س)، رازی کرمانشاه، شهید باهنر کرمان، مازندران، یزد، یاسوج، گیلان، کاشان و بین المللی امام خمینی (ره)، نیشابور، علوم و فنون دریایی، صنعتی بهبهان ، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، زابل ، لرستان، ارومیه، در نامه های جداگانه ای به ریاست جمهوری انصراف خود را از ثبت نام دریافت یارانه نقدی اعلام کردند.

انصراف بیش از 20 دانشگاه علوم پزشکی از دریافت یارانه

همچنین روسا، معاونین، مدیران و گروهی از اعضای هیات علمی، روسای دانشکده ها، بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی و شبکه بهداشتی دانشکده ها و دانشگاههای علوم پزشکی گلستان، همدان، مازندران، تهران، جهرم، فسا، کاشان، تربت حیدریه، یزد، زابل، گراش، اردبیل، گناباد، ایرانشهر، شهرکرد، البرز، هرمزگان، ساوه، گیلان، اهواز، کرمان و شیراز اعلام کرده اند که در راستای هم گامی با برنامه های دولت برای دریافت یارانه ثبت نام نمی کنند.

علاوه بر دانشگاه های مذکور، مدیران ارشد دانشگاه پیام نور و برخی از واحدهای این دانشگاه نیز انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کردند.

هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی نیز انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کردند.

 به گزارش مهر، سازمان هدفمندی یارانه ها،  روزهای بیستم تا بیست و نهم ماه جاری را برای ثبت نام دریافت یارانه نقدی اعلام کرد. دولت نیز از مردم درخواست کرد برای عبور موفق کشور از تنگناها و بحران‌ها و برای بازگشت اقتصاد کشور به چرخه رونق و شکوفایی، دولت را با انصراف از یارانه یاری کنند که جامعه علمی کشور در همان روزهای اول انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کردند.

طراحی و اجرا: پیشروسافت