کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

آکادمی تخصصی زبان انگلیسی

  • زبان عمومی ارشد
  • برنامه کلاس های سال 93
  • تحلیل  کنکورهای سراسری
  • منابع زبان عمومی
  • تکنیک های یادگیری واژگان
  • آزمون آنلاین

 

 

طراحی و اجرا: پیشروسافت