کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

آموزش گرامر کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

 درسنامه های بخش گرامر زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری به صورت هفتگی در این قسمت قرار داده می شود و داوطلبان کنکور ارشد و دکتری کلیه رشته ها می توانند از آن استفاده نمایند :

طراحی و اجرا: پیشروسافت