کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

جزوه زبان عمومی – قسمت 6

بعد از خرید ، جزوه بین 5 تا 30 دقیقه به ایمیل شما ارسال میگردد.

*در وارد کردن آدرس ایمیل خود دقت کنید چون فایل جزوه به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد*

[jahanpay price=”2500″ des=”خرید جزوه زبان عمومی – قسمت 6 “]

 

طراحی و اجرا: پیشروسافت