کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

کلاس های آمادگی دکتری تابستان

 برنامه دوره تابستان کلاس های درس و تست اساتید دپارتمان دکتری مدیریت  به شرح ذیل اعلام می گردد :

 

emba94

 

طراحی و اجرا: پیشروسافت