کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

فایل برنامه ریزی تحصیلی

با سلام…

 فایل برنامه ریزی زیر حاصل جمع بندی توصیه ها و تجارب بسیاری از اساتید مطرح کشور می باشد. روال این برنامه ریزی بسیار ساده ولی بی نهایت مؤثر است به این شرط که جدی گرفته شود. فایل های زیر حاوی راهنمای استفاده از جدول برنامه ریزی است که حتماً قبل از استفاده از جدول آنرا مطالعه کنید.

طراحی و اجرا: پیشروسافت