کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

ثبت نام سمینار تخصصی زبان عمومی ارشد و دکتری

زمان سمینار : جمعه 11 مهرماه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹

نام

نام خانوادگی

ایمیل

شماره همراه

رشته کارشناسی

دانشگاه کارشناسی

طراحی و اجرا: پیشروسافت