کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

سامانه ثبت رتبه های معرفی شده به مصاحبه

با سلام…

اطلاعات کارنامه خود را می توانید از 2 طریق در سامانه ثبت کنید :
———————————————————————
1-وارد کردن اطلاعات 5 گرایش معرفی شده در فیلد های مربوطه
2-ارسال کارنامه
———————————————————————
می توانید با استفاده از دکمه پرینت اسکرین( Prt Scr) روی کیبورد یک عکس از کارنامه خود گرفته ، مشخصات شخصی  خود را از آن حذف کرده و فایل عکس را ارسال فرمایید.
 
[divider]
سیستم ثبت رتبه های دعوت شده به مصاحبه

ارسال کارنامه از طریق زیر :

یا پر کردن فیلد های زیر :

نام

نام خانوادگی

آدرس ایمیل

رتبه

اولین گرایش دعوت شده به مصاحبه

آخرین رتبه دعوت شده در این گرایش

دومین گرایش دعوت شده به مصاحبه

آخرین رتبه دعوت شده در این گرایش

سومین گرایش دعوت شده به مصاحبه

آخرین رتبه دعوت شده در این گرایش

چهارمین گرایش دعوت شده به مصاحبه

آخرین رتبه دعوت شده در این گرایش

پنجمین گرایش دعوت شده به مصاحبه

آخرین رتبه دعوت شده در این گرایش

طراحی و اجرا: پیشروسافت