آخرین ها
خانه / سامانه ثبت درصد دکتری مدیریت ۹۳

سامانه ثبت درصد دکتری مدیریت ۹۳

نام

نام خانوادگی

آدرس ایمیل

درصد تخصصی

درصد استعداد تحصیلی

درصد زبان عمومی

رتبه

معدل موثر

بزرگترین گروه تلگرامی تبادل اطلاعات ارشد و دکتری مدیریت همراه با تغییرات جدید در منابع
مشاهده جزئیات