کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

زمان برگزاري كنكور ارشد دانشگاه آزاد 93

به نقل از  خبرنگار مهر، سال 93 نيز مانند سال هاي گذشته مملو از آزمونهاي متعدد است كه داوطلبان بسياري خود را براي آنها آماده كرده اند. برخي از آزمون ها در بهار و ابتداي تابستان برگزار مي شود و برخي ديگر نيز در نيمه دوم سال 93 برگزار خواهد شد. 

اولين آزموني كه در سال 93 به صورت كشوري برگزار مي شود چهل و يكمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشكي است كه در 11 ارديبهشت ماه سال 93 برگزار مي شود و فارغ التحصيلان پزشكي عمومي در اين آزمون مهم كشوري شركت مي كنند. 

دومين آزمون كشوري كه در سال 93 برگزار مي شود ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎﻝ 93 دانشگاهآزاد اسلامي است كه داوطلبان در روزهاي 8 و 9 و 10 خردادماه 93 در آن شركت مي كنند. 

زمان برگزاري آزمون كارشناسي ارشد سال 93 وزارت بهداشت، با توجه به هم زمان بودن با زمان آزمونكارشناسي ارشد سال 93 دانشگاه آزاد اسلامي و به منظور كمك و ايجاد فرصت شركت در هر دو آزمون براي داوطلبان از هشتم و نهم خرداد به 22 و 23 خرداد تغيير يافته است. 

مهمترين آزمون در سال 93 آزمون سراسري است كه امسال نيز مانند سال گذشته داوطلبان آزمون سراسري سال 93 براي پذيرش در دوره هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نيمه حضوري و مجازي و بين الملل دانشگاه ها و همچنين كد رشته هاي با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه پيام نور و موسسات آموزش عالي غيردولتي و غير انتفاعي در آن شركت مي كنند. 

آزمون سراسري سال 93 در روزهاي پنجم و ششم و هفتم تيرماه 93 برگزار مي شود و يك ميليون و 34 هزار و 754 نفر در اين آزمون شركت دارند. 

در تيرماه سال 93 بيست و هشت آزمون پذيرش دستيار در رشته هاي تخصصي دندانپزشكي سال 93  و اولين آزمون ملي ويژه فارغ التحصيلان دندانپزشكي خارج از كشور نيز برگزار مي شود.

نتايج آزمونهاي كشوري از جمله آزمون كارشناسي ارشد سال 93 و آزمون نيمه متمركز دكتري تخصصي سال 93 در بهار و تابستان 93 اعلام مي شود. 

طراحی و اجرا: پیشروسافت