کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

جزوه لغت زبان عمومی ارشد و دکتری، دکتر میری

منتظر جزوه جامع  لغات و گرامر به همراه برترین تکنیک های تست زنی متن های تخصصی  دکتر میری  باشید

جزوه واژگان زبان عمومی کنکور ارشد و دکتری در سایت قرار میگیرد 

———————————————————————————————————————————————

کلاس نکته و تست زبان عمومی ارشد و دکتری 
 
 

 

طراحی و اجرا: پیشروسافت