کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

برنامه کلاس های دپارتمان دکتری مدیریت

برنامه دوره کلاس های درس و تست اساتید دپارتمان دکتری مدیریت به شرح ذیل اعلام می گردد :

برنامه دپارتمان دکتری مدیریت :

کلاس های ارشد دکتری

photo_2017-05-05_23-46-24

طراحی و اجرا: پیشروسافت